Презентация на тему "Голодомор 1932-1933"

Включить эффекты
1 из 11
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Голодомор 1932-1933" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  11
 • Слова
  история
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  “Голодомор 1932-1933”

  Підготував Учень 10-А класу Пазуханич Руслан

 • Слайд 2

   

  У СРСР правду про жахливий голод 1932-1933 рокiв, щомавмiсце в Українi, багаторокiвприховували.Чому? А тому, що голод був не через нестачупродуктiв. Урожай 1932 року був не нижчий, нiж у попереднi роки, отже, нiби не iснувало причин для голоду. ОднакСталiнпрагнувприскоритиiндустрiалiзацiю-будуватизаводiвбiльшеi швидше. На цепотрiбнiбуликошти. Отожiвирiшенобулозбiльшити продаж зерна за кордон, узятийого за будь-якуцiну в українського селянства.

 • Слайд 3

   

  ОдночасноСталiнтим самим розраховувавпритиснути селян України,якiопиралисяколективiзацiїсильнiше, нiж, наприклад, росiйськi. А оскiлькиселяни становили значнучастинунаселенняУкраїни, то голодомор, спрямованийпроти них, фактично означав голодомор українського народу. 

 • Слайд 4

   

  Починаючиз 1 листопада 1932 року до 1 лютого 1933 року державнакомiсiя на чолiзМолотовимдодатково “заготовила” в Українi 104.6млн. пудiв зерна. Загальнакiлькiстьхлiба, вилученого державою з урожаю 1932 року, становила 260.7млн. Пудiв. Отже, Молотов не справивсязвиконаннямхлiбозаготiвельного плану, хочвивiззреспублiкимайжевсiнаявнi запаси. На початку 1933 року практично всюди в Українiхлiбнихзапасiв не залишалося, а треба булощедожити до нового врожаю. А хлiбозаготiвлi практично вiдривалиостаннiй шматок хлiба в голодуючих

 • Слайд 5

   

  Отже, в рiк, коли урожай бувнепоганий, зМосквиприйшлорозпорядженнязбiльшитиздачухлiбадержавi. З колгоспiввивозилося все зерно, навiтьпосiвне. Забирали не лишеколгоспне, а й те, щознаходили в хатах у людей. Одночасно за кордон продавалося зерна бiльше, нiж у минулi роки, а на цiкоштикупувалиустаткування для промисловихновобудов. У мiстахбуло введено картки на продукти, зокреманахлiб, у крамницяхнiчоговiльно не продавалось. Вжевзимку 1933 року селяни почали гинутивiд голоду. Рятуючись, вони втiкали в мiста, алеi там часто вмирали просто на вулицях. Намагаючисьзберегтидiтей, селянизалишалиїхбiлялiкарень, на вокзалах. Щобприпинитивтечу селян, навколосiл, на дорогах до мiствиставлялисявiйськовi загони. 

 • Слайд 6

   

  Селяни, не маючи чого їсти, пекли хлiб iз висiвок, здомiшками трави, варили юшку з бур’яну, їли бруньки. У селах зникли конi, вiвцiта iнша худоба. Доходило навiть до людоїдства. Трошки легше було тим, хто працював у колгоспi: для них iнодiварили поганеньку юшку, пекли сякий-такий хлiб, але того не вистачало. Українське село перетворилося на пустку. Вiд голоду та страху перед голодною смертю люди дичавiли, забувалися добрiзвичаї, їх заступала жорстокiсть. 

 • Слайд 7

   

  В усiх мiсцевостях України, крiм прикордоннних, поширилися подвiрнiобшуки з конфiскацiєю, крiм хлiба, будь-яких запасiв їжi-сухарiв, картоплi, бурякiв, сала, солiнь, фруктової сушки тощо, заготовлених селянами до нового врожаю. Конфiскацiя подавалася як кара за “куркульськийсаботаж”хлібозаготiвель. Фактично це була дiя, свiдомо спрямована на повiльне фiзичне винищення селянських родин. Пiд виглядом хлiбозаготiвлiна величезнiй територiї України було розгорнуто небачений терор голодом, щоб навчити тих, хто виживе, “уму-розуму”, тобто сумлiннiй працiна державу в громадському господарствiколгоспiв. 

 • Слайд 8

   

  Те, що вiдбувалося в Українiу 1933 роцiне знайшло будь-якого вiдображення в документах офiцiйних установ. Причина полягає в тому, що Сталiн наказав ставитися до голодомору як до неiснуючого явища. Навiть у стенографiчнихзвiтах пленумiв ЦК КП(б)У iпротоколах полiтбюро ЦК КП(б)У цього перiоду слово “голод” не згадується. Не пiдлягаєсумнiву, що до загибелiмiльйонiв селян призвело холоднокровне рiшенняСталiна вилучити в українських селян всiїстивнiприпаси, а потiм оповити голодуючих завiсою мовчання, заборонити будь-яку допомогу їм з боку мiжнародної чи радянської громадскостi. Щоб перешкодити самочинним втечам величезної маси голодуючих за межiреспублiки, на її кордонах були розмiщенiзагороджувальнiзагони внутрiшнiх вiйськ. 

 • Слайд 9

   

  Смертнiсть вiд голоду почалася вже в перший мiсяць дiяльностiмолотовської комiсiї . 3 березня 1933 року вона стала масовою. Майже всюди органи ДПУ реєстрували випадки людоїдства iтрупоїдства. Проте Сталiн в цiтрагiчнiмiсяцiнебаченого в iсторiї голодомору спромiгся визнати публiчно тiльки“харчовiтруднощiв рядiколгоспiв”. У промовiна органiзованому партапаратом Всесоюзному з’їздiколгоспникiв-ударникiв 19 лютого 1933 року вiн цинiчнозаспокiйливо заявив: “В усякому разiпорiвняно з тими труднощами,що їх пережили робiтники 10-15 рокiв тому, вашiтруднощi, товаришiколгоспники, здаються дитячою iграшкою”. 

 • Слайд 10

   

  Аналiз даних демографiчної статистики 30-х рокiв свiдчить про те, що прямiвтрати населення України вiд голоду 1932 року становлять близько 150 тисяч чоловiк, а вiд голоду 1933 року-вiд 3 до 3.5 млн. чоловiк. Повнiдемографiчнiвтрати, включаючи катастрофiчне зниження народжуваностiпiд впливом голоду,сягають за 1932-1933 роки понад 5 млн. чоловiк. Експропрiацiя українського селянства як класу зустрiла масовий опiр. Придушуючи цей опiр, держава вживала репресивнiзаходи аж до найбiльш потворних-у формiгеноциду. Лише перед вiйною вдалося подолати, викликане насильницькою колективiзацiєюпадiння продуктивних сил сiльського господарства. 

 • Слайд 11

   

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд