Презентация на тему "УПА"

Включить эффекты
1 из 15
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "УПА" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  15
 • Слова
  история
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  Українська Повстанська Армія

 • Слайд 2

  УПА

  Украї́нська повста́нська (рідше — повста́нча) а́рмія (УПА) — озброєне крило Організації українських націоналістів.Розпочала свою діяльність з весни 1943 року на територіях, які до 1939-1940 років входили до складу Польщіі і Румунії рейхкомісаріату Україна  з кінця березня 1943р. Генерал-губернаторствата румунської Трансністрії з літа 1944р.

 • Слайд 3

   

  УПА діяла до 1953 року, коли активніїїдіїприпинено, а окремівогнищаспротивудіяливпродовж 1950-1960-х років. З 1943 по 1950 роки Головним Командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рр. — Василь Кук.

 • Слайд 4

   

  Ставлення до історії УПА в українському суспільстві впродовж років незалежності коливається між позитивним (борці занезалежність) і протилежним (німецькі колаборанти): сама оцінка часто спирається на пропагандистські штампи обох сторін. Питання про офіційне визнання УПА воюючою стороною у Другій світової війніта пов'язане з цим питанням надання ветеранам УПА пільг на державному рівні (декілька західних областей вже прийняли це рішення на своєму рівні), досі залишаються невирішеними. З 2005 року в Україні офіційно святкуються річниці створення УПА (14 жовтня1942, свято Покро́ви Пресвято́ї Богоро́диці).

 • Слайд 5

   

  БоротьбаУкраїнськоїповстанськоїармії — складова Українськоговизвольногоруху 1920–1950 років.

 • Слайд 6

  Поділ УПА на групивідбувся у грудні 1943 р. Територіально УПА ділилася на чотиричастини:

  УПА-Північ (Волинська, Рівненська і частина Житомирської та Київської областей); УПА-Захід (Дрогобицька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та частини Закарпатської і Чернівецької областей), з окремоювоєнною округою «Сян» (Перемищина, Холмщина, Лемківщина, Надсяння) ; УПА-Південь (частини Вінницької і Хмельницької областей). УПА-Схід (частини Київської і Чернігівської областей), частково сформована, окремогокомандування для УПА-Схід не створено. На цьомутеренідіялилишепоодинокіповстанськічастини.

 • Слайд 7

   

  Групиділилися на воєнні округи, а округи на тактичнівідтинки.УПАявляла собою партизанськуармію, що мала трофейнеозброєння (в основному, німецька та радянськазброя), амуніцію (в тому числіспецуніформа в деякихвідділах), дисципліну, військову тактику, Службу безпеки (СБ ОУН), агентуру, розвідку, контррозвідкутощо.

 • Слайд 8

  Тактика й акції

  Основнимидостоїнствами УПА в партизанськійвійнібули: Ідейність (знали, за щоборолися); Гарний морально-психологічний стан (відвага, ентузіазм, жертовність); Загартованість і витривалість (здатністьпереносити холод і голод, великіфізичні і психологічнінавантаження); Військовахитрість, винахідливість, підприємливість; Максимально раціональневикористаннявсіхнаявнихзасобів. До числа недоліків УПА можнавіднести: Меншучисельністьповстанців в порівнянні з силами противника; Більшслабкувійськовупідготовку; Різноманітністьозброєння, щоускладнювалозабезпеченняйогобоєприпасами та технічнимобслуговуванням; Нестачуспеціальнопідготовленихкоманднихкадрів; Слабкуоперативну базу на територіях, щоконтролювалися противником; Неможливістьшвидкогоперекидання сил на великівідстані; Відсутністьповноцінноготилу та сильна залежністьвідпідтримкинаселення.

 • Слайд 9

   

  Цісильні і слабкісторонибулихарактерні для боротьби УПА на всіхетапах: коли вона воювалаформуваннямиармійського типу (перший етап), коли стала діяти за допомогоюпартизанськихзагонів (другийетап), і коли вела підпільнудиверсійноно-терористичну й пропагандистськуборотьбу (третійетап).За весь час свогоіснування УПА застосовувала тактику постійнихмаршів, несподіваних атак на ворога та намагаласяоминати великих боїв. У квітні 1944 під час засідки УПА бувважко поранений а невдовзі помер генерал М. Ватутін. УПА користуваласядопомогоюнаселення, харчами, одягом та розвідкою. У міру того, як більшовикиопановувалитерен, вояки УПА й підпільникиперебувализимовімісяці у підготовлених бункерах.

 • Слайд 10

   

  Особливою оперативно-тактичною формою дії УПА булирейди: деякімалибойовий характер (репресіїпротипольськихбоївок і радянськихпартизанів), іншіпереважнопропагандистські. Вони провадилися у 1943—44 з головноїбази УПА на Волині, а у 1944—46 з Карпат. Рейдивідбувалися на Правобережжі, Буковині, Закарпатті, а згодом з Засяння на Підляшшя та навіть на Словаччину.

 • Слайд 11

  Амуніція

  Хоч УПА і не була регулярною армією, їїкерівникинамагалисьвдягатисвоїхвояків в однострої з характерними знаками розрізнення, елементамиспорядження, та іншими. Ізрозширеннямтериторії, контрольованою УПА та появою «повстанськихреспублік», в УПА з'явиласьможливістьшитиодностроїсамостійно. До цьоговикористовувалисьтрофейніоднострої Вермахту, Червоноїармії, Угорщини, Польщі, Румунії, Чехії, та Словаччини. Зустрічались і комбінованіоднострої, наприкладнімецький мундир і радянськапілоткатощо.

 • Слайд 12

   

  На початковихетапахформування в повстанськійарміїпереважавцивільнийодяг. Пізніше, коли в руки упівцівпотраплялавеличезнакількістьтрофейниходностроїв, зустрічалисьповстанськівідділиповністювдягнені у німецькеаборадянськеобмундирування. Ізздобутиходностроївздиралисьусі знаки розрізнення та нашивались українськітризуби. Інколитрофейніоднострої перешивались на підпільних фабриках на Волині. Хочаєдиного стандарту для одностроїв в УПА не існувало, булиспробиїхзапровадити. Червоніпартизани в одному з боївізповстанцямизахопилидокументи, в якихзнаходилисьпроектиодностроїв та відзнак, якірозроблялись для «УПА-Північ».

 • Слайд 13

   

  Однострійдоповнювавсяременямиізсаморобними пряжками, на якихзображувавсятризуб. Найпопулярнішим методом виготовленняпряжокбуловикористаннявідстрілянихгарматнихгільз. Взимкувикористовувалисьшинелі та зимові куртки. Під час операцій та бойовихзавданьупівцівдягалибілімаскувальніхалати.

 • Слайд 14

  Присяга воїнів УПА

  Я, воїнУкраїнськоїПовстанськоїАрмії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєючестю і совістю перед Великим Народом Українським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров'юycixНайкращихСинівУкраїни та перед НайвищимПолітичним Проводом Народу Українського: Боротись за повневизволеннявсіхукраїнських земель і українського народу відзагарбників та здобутиУкраїнськуСамостійнуСоборну Державу. В ційборотьбі не пожаліюні крови, ніжиття і буду битись до останньоговіддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробримy бою та нещадним до ворогівземліукраїнської. Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильнимвоїном. Буду виконувативсінаказизверхників. Суворозберігатимувійськову і державнутаємницю. Буду гідним побратимом y бою та в бойовомужиттювсімсвоїмтоваришам по зброї. Коли я порушу, абовідступлювідцієї присяги, то хай мене покараєсуворий закон УкраїнськоїНаціональноїРеволюції і спаде на мене зневагаУкраїнського Народу[23].

 • Слайд 15

  Повстанські весілля

  Інодіповстанецьмігвлаштуватиповстанське весілля ізсвоєюдівчиною. На цевидававсяокремийдозвіл командира відділу. Шлюбнацеремонія включала в себе вінчання і проходила в колінайближчихдрузівнаречених. Дужерідковесіллявідбувалосьізтанцями та піснями. Нареченимвидавався акт вінчання, в якомувказувався день вінчання та зашифрованііменаобвінчаних. Нареченіпідписувалисьпід текстом присяги і офіційновважалисьодруженими.

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд