Презентация на тему "Ближайшие планеты "

Включить эффекты
1 из 10
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Ближайшие планеты " по астрономии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Планети навколо нас
  Слайд 1

  Планети навколо нас

 • Слайд 2

  Сонячна система

  Со́нячнасисте́ма — планетна система, щовключає в себе центральнузірку — Сонце , івсіприроднікосмічніоб'єкти, щообертаютьсянавколоСонця.

 • Слайд 3

  Більшачастинамасиоб'єктів, пов'язанихізСонцемгравітацією, міститься у восьми відносновідокремлених планетах, щомаютьмайжекруговіорбітиірозташовуються в межах майже плоского диска — площині екліптики. Чотирименшівнутрішніпланети: Меркурій, Венера,Земля та Марс, званітакож планетами земноїгрупи, складаються в основному з силікатів та металів. Чотиризовнішніпланети: Юпітер, Сатурн,Уран та Нептун, званітакож газовимигігантами, значноюміроюскладаютьсяз водню та гелію танабагатомасивніші, ніж планетиземноїгрупи.

 • Слайд 4

  Планети

  Планетиподіляються на двігрупи, щовідрізняютьсямасою, хімічним складом (цевиявляється в розходженняхїхньої густини), швидкістюобертання та кількістюсупутників. Чотиринайближчі до Сонцяпланети (планетиземноїгрупи) порівняноневеликі, складаютьсяздебільшогозщільноїкам'янистоїречовини та металів. Планети-гіганти — Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун — набагатомасивніші, складаютьсяздебільшогоз легких речовині тому, незважаючи на величезнийтиск у їхніхнадрах, мають малу густину. У Юпітераі Сатурна основнучасткуїхньоїмасискладають водень і гелій. Вони містятьтакож до 20% кам'янистихречовині легких сполук кисню, вуглецю й азоту, що за низьких температур конденсуються на лід. В Урана й Нептуна лідікам'янистіречовинискладаютьбільшучастинуїхньоїмаси.

 • Слайд 5

  Меркурій

  Меркурій (0,4 а.о. відСонця) єнайближчою до Сонцяінайменшою планетою системи (0,055 масиЗемлі). У Меркуріянемаєсупутників, а йогоєдинимивідомимигеологічнимиособливостями, крімударнихкратерів, єчисленнізубчастіукоси, щотягнуться на сотнікілометрів — ескарпи, щовиникли, ймовірно, внаслідокприпливнихдеформаційнаранньомуетапіісторіїпланети в той час, коли йогоперіодобертаннянавколоосівідрізнявсявідперіодуобертаннянавколоСонця.

 • Слайд 6

  Венера

  Венера близька за розміром до Землі (0,815 земноїмаси) і, як і Земля, маєдоситьпотужну атмосферу та товстусилікатнуоболонкунавколозалізного ядра. Є такожсвідченняїївнутрішньоїгеологічноїактивності. Однаккількість води на Венерінабагатоменшаземної, а її атмосфера в дев'яносторазівщільніша. У Венеринемаєсупутників. Ценайгарячіша планета, температура їїповерхніперевищує 400 °C. Причиною такоївисокоїтемпературиє парниковийефект у щільній, багатій на вуглекислий газ атмосфері. Не буловиявленоніякиходнозначнихсвідоцтвгеологічноїдіяльності на Венері, але, оскільки у неїнемаємагнітного поля, яке запобігло б виснаженнюїїіснуючоїатмосфери, цедозволяєприпустити, щоїї атмосфера регулярно поповнюєтьсявулканічнимививерженнями.

 • Слайд 7

  Земля

  Земля єнайбільшою та найщільнішоюсередвнутрішніх планет. У Земліє один природнийсупутник — Місяць, єдиний великий супутник планет земноїгрупиСонячноїсистеми. Серед планет земноїгрупи Земля єунікальною (насамперед — гідросферою). Атмосфера Землі радикально відрізняєтьсявід атмосфер інших планет — вона міститьвільнийкисень. Питання про наявністьжиттяде-небудь, крімЗемлі, залишаєтьсявідкритим.

 • Слайд 8

  Марс

  Марс меншийЗемлі та Венери (0,107 масиЗемлі). Вінмає атмосферу, щоскладаєтьсяголовним чином звуглекислого газу, ізповерхневимтиском 6,1 мбар (0,6 % від земного). На йогоповерхнієвулкани, найбільшийзяких, Олімп, перевищуєрозмірамивсіземнівулкани, досягаючивисоти 21,2 км. Рифтовізападини (Долина Марінер) порядз вулканами свідчать про колишнюгеологічнуактивність, яка, за сучаснимиданими, скінчиласяблизько 2 млнроків тому. Червонийколірповерхні Марса зумовлений великою кількістю оксиду заліза в йогоґрунті. Планета має два супутники — Фобос і Деймос. Припускається, що вони являють собою захопленіастероїди.

 • Слайд 9

 • Слайд 10

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке