Презентация на тему "Чорнобиль"

Включить эффекты
1 из 24
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Чорнобиль" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  24
 • Слова
  история
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

   

  Чорнобиль Пилить ще атомний реактор,дає взнаки Та катастрофа,проклята АЕС. Це мука,плач і крик,і спадок на віки… Так людство платить за прогрес…

 • Слайд 2

   

  МістоЧорнобильбулозасноване за три сторіччя перед тим, як Колумб відкрив Америку, задовго перед тим, як добаРенесансу та РеформаціїзмінилаобличчяЄвропи, за п'ятсотроків перед тим, як Петро Перший створив Російськуімперію. Протягом восьми сотеньроківмешканціміста та йогооколицьпрацювали на землі, вирощуючи жито й картоплю, розводячивеликурогату худобу й свиней. Ґрунт тут піщаний, чималонавколишніх земель булизаболочені і мало придатні для рільництва. Однакмісто жило. Незважаючи на голод, пошестічуми й холоднізими, чорнобильцітрималисясвоєїземлі.

 • Слайд 3

   

  ТеперЧорнобильпорожній, покинутий, позбавленийлюдського тепла, оточениймовчазнимрудимлісом. Теперцеодне з 179 міст і сіл, евакуйованихпіслянайбільшої в історіїлюдстваатомноїаварії.

 • Слайд 4

   

  Атомнаенергіяневблаганна: вона не прощаєпомилок. Одна-єдинааваріяможезмінитицілийсвіт. Тим-то атомніелектростанціїретельнопроектуються, регулярно перевіряються й обладнуютьсячисленнимиприладами, щозапобігаютьвиникненнюнебезпеки. Люди, яківідповідають за роботу цихприладів, - здебільшогочесні, щирі, розумні й відданісвоїйсправі люди. Головна їхнятурбота – безпечна робота реактора. Але навіть за найвищоїкваліфікаціїфахівцівможестатисяаварія. Люди помиляються. Машиниламаються. І тому протягомроків на ядернихелектростанціяхтраплялися неполадки – більші й менші.

 • Слайд 5

   

  Склад: *енергоблок№ 1, зупинений у 1996 *енергоблок№ 2, зупинений в жовтні1991 * енергоблок № 3, перебував в режиміексплуатації до 2000 року; енергоблок№ 4, на якому в 1986 роцісталасяаварія масштабу екологічної * енергоблоки № 5 та № 6 з незавершенимбудівництвом, * сховищерідких та твердихрадіоактивнихвідходів і відпрацьованого ядерного палива та іншіспоруди. Чорнобильська АЕС (ЧАЕС) Чорнобильська АЕС (ЧАЕС) — атомнаелектростанція, збудована в 1971 році. Розташована на територіїУкраїни (Київська область)

 • Слайд 6

   

  25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС готувалися до зупинення 4-го блоку на плановийремонт. Цимвирішилискористатися, щоб провести випробуванняоднієї з систем безпекиексплуатації реактора РБМК-1000. Але програмавипробування мала серйознінедоліки. Внаслідокзбігуцілого ряду обставин, починаючи з 1 години 24 хвилини 26 квітня, відбуласясеріявибухів, якіпризвели до руйнування реактора та будівлі 4-го блока і викидувеликоїкількостірадіоактивнихречовин у довкілля. Потоки високоактивноїлави з розплавленогопалива й графіту проникли у приміщеннянижньоїчастини реактора. В результатісклаласянадзвичайнаситуація, яка вимагалатерміновихдій по нейтралізаціїнебезпеки. Аварія 26 квітня 1986 року

 • Слайд 7

   

  Першими в боротьбу з вогнем включилисявоєнізованіпожежнічастинимістЧорнобиля і Прип'яті, а такожКиєва й іншихнаселенихпунктівКиївщини, особливо містаБілої Церкви. ЗавдякирішучимдіямвоєнізованоїпожежноїохорониЧорнобильської АЕС та іншихпідрозділівпожежу на покрівлях ЧАЕС о 6 годині 35 хвилин 26 квітнябулоповністюліквідовано.

 • Слайд 8

   

  Практично всі, хто першими включилися в боротьбу з пожежею, дісталинебезпечні для життядозиопромінення. Всі вони посмертно відзначенівисокиминагородами.Високіморальніякості, бойоваготовність, професіоналізм – усе це дозволило пожежникамуспішновийти з ситуацій, щовиникливідразу ж післяаварії. Разом з тим стало ясно, щопожежнатехнікабула погано захищенавідпроникненнярадіоактивного пилу в кабіни машин, мала невеликий коефіцієнтзахистувідіонізуючоговипромінювання. Пожежники не малинадійнихзасобівзахистуособового складу, пристроїіндивідуальногодозиметричного контролю не завждизабезпечувалидостовірнідозиопромінювання.

 • Слайд 9

   

  Розчищеннямпідходів до зруйнованого реактора, прибираннямвикинутихвибухом ядерного палива, уламківпаливнихшматків, графітової кладки та елементівконструкційзайнялисяпідрозділизбройних сил колишнього СРСР, ряду міністерств і відомств. У перші ж дніпісляаваріїрозгорнулисяінженерні, хімічні та іншіроботи по мінімізаціїнаслідківтрагедії. Для виконанняробіт у зоніЧорнобильської АЕС буломобілізовановеликукількістьцивільнихосіб, якіперебували на військовомуобліку.

 • Слайд 10

   

  1.Проведення недостатньоповно та правильно підготовленогоелектричногоексперименту. 2.Низький рівенькультуриоператорів, керівництва як станцій, так і міністерстваелектрифікації в цілому в галузіядерноїбезпеки. 3. Недостатнійрівеньбезпекиграфіт-уранового реактора РБМК-1000. 4. Помилки персоналу. Причини:

 • Слайд 11

   

  Масштаб Чорнобильськоїкатастрофи, найтяжчої за всю історіюлюдстватехногенноїкатастрофи, добре відомийвсім. В навколишнєсередовищенадійшлоблизько 3% радіонуклідів, які на момент катастрофибулинакопичені в 4-му енергоблоціЧАЕС. Аваріяпризвела до забрудненнябільше 145 тисяч кв. км територіїУкраїни, РеспублікиБілорусь та РосійськоїФедерації. ВнаслідокЧорнобильськоїкатастрофипостраждалобіля 5 мільйонів людей Наслідки:

 • Слайд 12

   

  Урядовакомісіяприйняларішення про створення 30-км зонивідчуженнянавколоЧорнобильської АЕС. З 27 квітня 1986 року Уряд УкраїнипровівевакуаціюмешканцівмістПрип’ять та Чорнобиль, районнихцентрів та сіл 30-км зони (близько 100 тисяч людей). Приховуванняінформації про Чорнобильську катастрофу призвело до виникнення і розповсюдженнянайнеймовірніших чуток щодоможливихнаслідківкатастрофи.. Керівництво СРСР відмовилосьвідміжнародногоспівробітництва при проведенніробіт з ліквідаціїнаслідківядерноїкатастрофи.. Внаслідоквибухуставсяпотужнийвикидрадіоактивнихречовин у довкілля

 • Слайд 13

   

  Медико-демографічнінаслідкиЧорнобильськоїкатастрофи: медико-демографічнаситуація на радіоактивнозабрудненихтериторіяхпродовжуєформуватися в умовахтриваючої в Українідемографічноїкризи. З 1991 р. смертністьнаселення стала перевищуватинароджуваність. У радіоактивнозабруднених областях цінегативнізмінивідбулися на рікраніше й більшвиразно. З 1994 р. став зменшуватисяобсягвитрат на ліквідаціюнаслідківкатастрофи, що негативно вплинуло на здійсненнязаходівпротирадіаційного, соціального і медичногозахиступостраждалих. Наразіпоступовознижуєтьсясмертністьпостраждалихдітей, щоможнавизнати одним ізпозитивнихдосягненьмедичної науки й практики та здійснюваних у країнізаходівпротирадіаційного, соціального і медичногозахиступотерпілихдітей.

 • Слайд 14

   

 • Слайд 15

   

  ЕкологічнінаслідкиЧорнобильськоїкатастрофивизначаютьсядвомаголовними факторами - опроміненнямприроднихоб’єктів та їхрадіоактивнимзабрудненням. Слідвиділити два головнихджерелаопромінення: зовнішнє та внутрішнє. Під час аваріїзовнішнєопроміненнясягалобіологічнонебезпечнихрівнів практично тільки в межах 30-км зони, де спостерігавсяскладний спектр біологічнихефектіврізногорівня. Еколого-біологічнінаслідки

 • Слайд 16

   

  Чорнобильська катастрофа стала причиною серйознихзбитків для економіки та соціальноїсфери як у колишньому СРСР, так і за його межами. Аварія порушила нормальнужиттєдіяльність та виробництво у багатьохрегіонах УРСР, БРСР та РРФСР, призвела до зниженнявиробництваелектроенергії для потреб економіки, істотнізбиткибулизавданісільськогосподарським і промисловимоб’єктам, постраждалилісовімасиви та воднегосподарство. У 1986 роцівиникла проблема будівництвадодатковогожитла для евакуйованих. Економічнізбитки

 • Слайд 17

   

  26 квітня 1986 року – одна з найтрагічніших дат в історіїлюдства: на четвертому блоціЧорнобильськоїатомноїелектростанції за 110 кілометріввідстолиціУкраїниКиєва, майже в центріЄвропи, сталасяаварія, яку обґрунтованокваліфікують як найбільшу в світітехногенну й екологічну катастрофу. Висновки

 • Слайд 18

   

  Навколоцієїподіївиниклочималоміфів, перекручень, домислів. Дехтозробивчорнобильську тему картою у політичнійгрі, а в деяких колах, керуючисьсуб'єктивнимиінтересами і розрахунками, намагаютьсяприменшитизначеннякатастрофичинавітьпіддатиїїзабуттю.

 • Слайд 19

   

  Втім, Чорнобиль не минув. Вінпромовистонагадує про себе щоднячисленними проблемами в різних сферах суспільства, у долімільйонів людей, житті кожного з нас. Ядернийрозпадмає свою, добре відомунауціпролонгованість в часі й просторі, а готовихпрограмщодоподоланнянаслідківподібних катастроф не існує.

 • Слайд 20

   

  майбутнєпідкоряєтьсялюдинітоді, коли вона здатнаглибоко і всебічноосмислюватиминулеі вмітиотримувати уроки з допущенихпомилок і прорахунків, шукатиновихзасобіввирішеннязавдань. З цьогопоглядуЧорнобильська катастрофа, котра застала нас зненацька, виявивши нашу низькуготовність до екстремальнихситуацій, покищо мало чого нас навчила. На багатьохнапрямкахроботищодоподоланняїїнаслідківмаємопроблеми, породжені як зміноюсоціально-економічноїситуації, так і вічними нашими вадами – безгосподарністю, користолюбством, нездатністю до конструктивної самокритики.

 • Слайд 21

   

  Чорнобильська катастрофа трапилась в період, коли намітивсязламтоталітарноїсистемиколишньогорадянськогосуспільства, оголивши принциповімоментидисгармонії в йогосоціальній, технічній і моральнійкультурі. Водночас при локалізації і подоланнінаслідківкатастрофивиявилигероїзм, мужність і талант представникирізнихнародівколишнього СРСР. Ціноюздоров'я, життя вони врятувалилюдствовідщебільшого лиха.

 • Слайд 22

   

  СвоїмвідлуннямЧорнобильська катастрофа спонукає до пильності. Вона знову і зновупримушуєзамислитися на тим, щонауково-технічнийпрогрес не тількидаєсучаснійлюдинізасоби, щобдосягтинаміченихцілей на шляху цивілізованогопоступу, а й вимагає (й дозволяє) знаходитизапобіжники, котрідаютьгарантіїбезпеки, а це прямо пов'язано і з формуванням та розвиткомсвітогляднихморальних засад, якіоб'єднують людей. Чорнобиль кличе людство до консолідаціїзарадивласногопорятунку.

 • Слайд 23

   

  Взято з: http://www.fizika.net.ua/index.php?newsid=698

 • Слайд 24

   

  Дякую за увагу ☺

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд