Презентация на тему "План «Ост»"

Включить эффекты
1 из 14
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "План «Ост»" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  14
 • Слова
  история
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  План «Ост»

  Підготував учень 43 групи Мишко Андрій Сергійович

 • Слайд 2

  Вступ

  Генеральнийплан Ост ( нім. Ост) - обширна програмазакріпленняпануваннянімецького рейху в СхіднійЄвропі , передбачавпримусовевиселення з територіїПольщі та окупованих областей СРСР до 75 - 85 відсотківнаселення і розміщенняйого в ЗахідномуСибіру , на ПівнічномуКавказі і в ПівденнійАмериці

 • Слайд 3

  Відомості про план

  Час здійснення: 1939 - 1944 рр. Жертви: населенняСхідноїЄвропи та СРСР ( в основному слов'янське ) Місце: СхіднаЄвропа , окупованатериторія СРСР Характер: расово - етнічний Організаторита виконавці: націонал - соціалістськапартіяНімеччини , профашистськіугруповання і колабораціоністи на окупованихтериторіях

 • Слайд 4

   

  Уривок з " Генерального плану Ост«( Редакціявідчервня 1942) Частина С. Розмежуваннятериторійпоселень в окупованихсхідних областях і принципивідновлення: Проникненнянімецькогожиття на великітериторії Сходу ставлять рейх перед нагальноюнеобхідністюзнайтиновіформипоселення, щоб привести у відповідністьрозміритериторії та кількістьнаявнихнімецькихосіб .

 • Слайд 5

  Опис плану

  Розробленийв 1941 р. і представлений 28 травня 1942 ОберфюрерСС Мейером - Хетлінгомпіднайменуванням«Генеральний план Ост - основиправової, економічної та територіальноїструктури Сходу» Згідно з планом , слов'яниСхідноїЄвропи та європейськоїчастини СРСР , повиннібулипіддатисягерманізації ,а частково бути депортованимиза Урал абознищені. За деякимиданими , «План " Ост "» буврозділений на два - « Малий план»( втілювавсяпід час війни ) «Великий план»(післявійни) Карта германізації

 • Слайд 6

  Методиздійснення плану

  1 ) фізичнавинищенням великих мас народу ; 2) скороченнянаселення шляхом навмисноїорганізації голоду ; 3) зменшеннянаселеннявнаслідокорганізованогозниженнянароджуваності і ліквідаціямедичного та санітарногообслуговування; 4 ) винищенняінтелігенції - носія і продовжувачанауково -технічнихзнань і навичоккультурнихтрадицій кожного народу і низведенняосвіти до нижчогорівня;

 • Слайд 7

   

  5 ) роз'єднання , дробленнямокремихнародів на дрібніетнічнігрупи; 6 ) переселеннямаснаселення до Сибіру , Африку , Південну Америку і іншірайониЗемлі; 7 ) аграризаціязахопленихслов'янськихтериторій і позбавленняслов'янськихнародіввласноїпромисловості »

 • Слайд 8

  Доля слов'ян і євреїв

  Ветцель припускав вигнаннядесятківмільйонівслов'ян за Урал . Поляки , згідноВетцеля, « булинайбільшвороженалаштованим до німців , чисельнобільшим і тому найнебезпечнішим народом». Німецькіісторикивважають, що план передбачав: · Знищенняабовигнання 80-85 % поляків. На територіїПольщіповиннібулизалишатисятількиприблизно 3-4 мільйоничоловік. · Знищенняабовигнання 50-75 % чехів (близько3,5 млн осіб). Іншіпідлягалионімечченню. · Знищення 50-60 % росіян в європейськійчастиніРадянського Союзу , ще 15-25 % підлягалидепортації за Урал . · Знищення 25 % українців і білорусів , ще 30-50 % українців і білорусівпідлягаливикористанню в якостіробочоїсили

 • Слайд 9

   

  Згідно з пропозиціямиВетцел , російський народ повинен бувпіддаватися таким заходам , як асиміляція ( « онімечченню » ) і скороченнячисельності через скороченнянароджуваності - подібнідіївизначаються як геноцид. З директивиА.Гітлераміністру у справах східнихтериторій А. Розенберг про введення в дію Генерального плану «Ост» (23 липня 1942 р.): Слов'яниповинніпрацювати на нас , а в разі , якщо вони нам більше не потрібні , нехай вмирають. Щеплення та охороназдоров'я для них зайві. Слов'янськаплодючістьнебажана ... освітанебезпечно. Досить , якщо вони будутьвмітирахувати до ста ... Кожнаосвіченалюдина - це наш майбутній ворог. Слідвідкинутивсісентиментальнізаперечення. Потрібноуправлятицим народом іззалізноюрішучістю ... Кажучи по -військовому , ми повиннівбивативідтрьох до чотирьохмільйонівросіян на рік.

 • Слайд 10

  Доля України

  ОкупантималинамірзнищитивисокорозвиненупромисловістьУкраїни, а їїнаселенняперетворити на рабів. З перших днівокупаціїусі фабрики і заводи, земля і майноколгоспів і радгоспівоголошувалисявласністюгітлерівськоїНімеччини. Частинапідприємствбула повернута колишнімвласникам. Заробітна плата буладуженизькою. На базіколгоспів і радгоспівбулистворені «спільнідвори» і державнімаєтки Крімцього, з населеннястягуваласявеличезнакількістьрізнихподатків (за будинок, садибу, двері, худобу, свійськихтварин - собак і кішоктощо).. Крімофіційнихподатків, окупантивдавалися до прямого пограбуваннянаселення, мародерства. Булазапровадженаобов'язковатрудоваповинність для всьогонаселення, включаючипідлітківвід 14 років. Магазини, ресторани, перукарніобслуговувалитількиокупантів. РозчленуванняУкраїни.

 • Слайд 11

   

  Окупаційний режим залучав до співпраціактивістівукраїнськогонаціональногоруху, сформувавши з них підконтрольне СД «місцевесамоврядування» і поліцію, щовикористовувалися для зборуподатків, боротьби з місцевимпідпіллям і знищенняєвреїв. Масовезнищеннянаселення. Основнимзасобомуправлінняокупованимитериторіямибувфізичний і моральнийтерор. Військово-поліцейськийапарат проводив організованепограбуваннянаселення, створювавнестерпніумови, прирікав на голодневимирання. В Українідіяло 180 концентраційнихтаборів. За роки окупації в Українібулиубиті і замучено більше 4 млн. цивільногонаселення і більше 1,3 млн військовополонених, а усього вона втратила 17 млн. чол. Проводиласякампанія з винищенняєврейськогонаселення. Протягом 103 тижнівокупаціїщовівторка і щоп'ятниці в Бабиному Яру в Києвірозстрілювали людей різнихнаціональностей, насампередєвреїв. Військовим чинам вермахту, навітьнижчим, надавалося право розстрілу без суду і слідства. Увесь час окупації в містах і селах діялакомендантська година. За їїпорушеннямирних людей розстрілювали на місці.

 • Слайд 12

  Підсумки

  Післязакінченнявійни , приблизно з 40 мільйонівзагиблихслов'янськихнародів Більшніж 30 мільйоніввтративРадянський Союз , загинулобільше 6 мільйонівполяків і понад 2 мільйонівжителівЮгославії. «Ост» , як слідрозуміти , мав на увазітакож « Остаточнерішенняєврейськогопитання » ( нім. Endlösungдер Judenfrage ) , згідно з якимєвреїпідлягали тотальному знищенню. Хочаплан і передбачалосязапустити на повнупотужністьтількипіслязавершеннявійни , в його рамках , тим не менш, булознищеноблизько 3 млн. радянськихвійськовополонених.

 • Слайд 13

   

  На територіїБілорусінацистиорганізували 260 таборівсмерті і гетто 170. Згідно з сучаснимиданими , за роки німецькоїокупаціївтрати мирного населенняБілорусісклалиблизько 2,5 млн. осіб, тобтоблизько 25 % населенняреспубліки. Майже 1 млн. поляків і 2 млн. українцівбули - в більшостісвоїй не з власноїволі - відправлені на примусовіроботи до Німеччини. Ще 2 млн. поляків з анексованихрайонівкраїнибули насильно германізуватися . Жителі , якібулиоголошені « небажаними за расовимипоказниками » , підлягалипереселенню в ЗахіднийСибір , частинаїхпередбачалосявикористовувати в якостідопоміжнихкадрів у сферіуправліннярегіонамипоневоленоїРосії . На щастя , план не вдалосяповністювтілити в реальність , інакше нас бивже тут не було.

 • Слайд 14

  Дякую за увагу !

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд