Презентация на тему "Проголошення унр"

Включить эффекты
1 из 19
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Проголошення унр" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  19
 • Слова
  история
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  Проголошення унр

 • Слайд 2

  Завдання уроку

  Охаратеризувати відносини між УЦР та більшовиками наприкінці 1917 – на початку 1918рр.; Визначити передумови, зміст та наслідки ІІІ та IV Універсалів; Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв»язки, працювати з матеріалами, робити висновки

 • Слайд 3

  План

  Жовтневі події у Києві. ІІІ Універсал. І Всеукраїнський з»їзд Рад. Утворення радянської УНР. Наступ радянських військ. IV Універсал та проголошення незалежності УНР. Мирні переговори у Брест – Литовську.

 • Слайд 4

  Опорні поняття і дати

  Опорні поняття: Корніловський заколот; Жовтневий переворот; ІІІ Універсал; IV Універсал; І Всеукраїнський з»їзд Рад; Бій під Крутами Опорні дати: 7 листопада ( 25 жовтня ) 1917р. – Жовтневий переворот; 17(4) грудня 1917р. – початок роботи І Всеукраїнського з»їзду Рад; 24 – 25 ( 11 – 12) грудня 1917р. – І Всеукраїнський з»їзд Рад у Харкові; 20 ( 7 ) листопада 1917р. – прийняття ІІІ Універсалі, проголошення УНР; 22 ( 9) січня 1918р. – проголошення IV Універсалу; проголошення незалежності УНР 29 ( 16) січня 1918р. – повстання на заводі «Арсенал»; 29 січня 1918р. – бій під Крутами;

 • Слайд 5

  Проблемне завдання

  Проаналізуйте взаємовідносини між Радянською Росією та Центральною Радою наприкінці 1917 – на початку 1918 року. Дайте їм оцінку

 • Слайд 6

  Актуалізація опорних знань

  Як розвивалися стосунки УЦР і Тимчасового уряду восени 1917 р.? Коли і за яких обставин більшовики прийшли до влади в Росії? Які були гасла і перші кроки більшовицької влади?

 • Слайд 7

   

  Наростання економічної кризи, невдачі на фронті,розстріл липневої демонстрації посилення національних рухів Невдоволення діяльністю Тимчасового уряду Корніловський заколот Розгром корніловського заколоту Посилення впливу більшовиків Підготовка до захоплення влади більшовиками – утворення штабу по підготовці повстання ВРК

 • Слайд 8

   

  Жовтневий переворот 7 листопада ( 25 жовтня ) 1917р ІІ Всеросійський з»їзд рад робітничих і солдатських депутатів С.Серов. Ленин проголошує Радянську владу. ВЦВК на чолі з Л.Каменєвим Рада народних комісарів на чолі з В.Леніним ДЕКРЕТИ Про мир Про землю Курс на встановлення влади більшовиків на всій території Російської держави

 • Слайд 9

  Жовтневі події у Києві.

  Утворення комітету для охорони революції в Україні Збройне повстання у Києві під керівництвом більшовиків 29 – 31 жовтня ( 10 – 12 листопада ) 1917року Резолюція ЦР від 08.11.1917р про повстання більшовиків у Петрограді 20 ( 7 ) листопада 1917р. - прийняття ІІІ Універсалу та проголошення УНР

 • Слайд 10

  З ІІІ УніверсалуУкраїнськоїЦентральної Ради. 7 (20) листопада 1917 р.

  «..ВідниніУкраїнастаєУкраїнською Народною Республікою. Не віддаляючисьвідРосійськоїРеспубліки й зберігаючиєдністьїї, ми твердо станемо на нашійземлі, щоб силами нашими помогтивсійРосії, щобусяРосійськаРеспубліка стала федерацієюрівних і вільнихнародів. До УстановчихЗборівУкраїни вся влада …належить нам, УкраїнськійЦентральнійРаді, і нашому правительству – Генеральному СекретаріатовіУкраїни... Однині на територіїУкраїнськоїНародноїРеспублікиіснуюче право власності на земліпоміщицькі та іншіземлінетрудовиххазяйствсільськогосподарськогозначення, а також на удільні, кабінетні та церковніземлі – касується. Признаючи, щоземлітієстьвласністьусього трудового народу й мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає Генеральному Секретареві по земельних справах негайновиробити Закон про те, як порядкувати … тими землями до УкраїнськихУстановчихЗборів... На територіїНародноїРеспублікиУкраїнивідсього дня встановлюється по всіхпідприємствахвісім годин праці... Так само будемодбати, щоб на мирному конгресі права народу українського в Росії і по за Росією не було в замиренню порушено. Але до миру коженгромадянинРеспублікиУкраїни, … повинен стояти твердо на своїхпозиціях як на фронті, так і в тилу... З тою метою приписуємо Генеральному Секретарству Судових Справ зробитивсі заходи, упорядкуватисудівництво і привести його до згоди з правнимипоняттями народу...Так само в УкраїнськійНароднійРеспубліцімає бути забезпеченовсісвободи, здобутівсеросійськоюреволюцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканості особи і мешкання, право і можливістьуживаннямісцевихмов у зносинах з усімаустановами...» ЯкимибулиосновніположенняУніверсалу? Чим йогозміствідрізняєтьсявід І та ІІ Універсалів? Як видумаєте, як поставилось до ньогонаселенняУкраїни? Чому?

 • Слайд 11

   

  Проголошення ІІІ-го Універсалу. Київ, листопад 1917 р. Герб і печатка УНР

 • Слайд 12

   

  4(17) грудня 1917 р. РНК надіслав до Києва “Маніфест до українського народу з ультимативнимивимогами до Української Ради”. За цим документом РНК, з одного боку, визнавав УНР та право “національноїнезалежностіукраїнського народу ”, а з іншого – відмовлявсясприймати “Раду як повноважногопредставника трудящих і експлуатованихмасУкраїнськоїреспубліки ”, оскількиостання не визнаваларадянськоївлади в Україні. У “Маніфесті” булисформульованівимогибільшовицькоївлади до Центральної Ради: не пропускати через Українуантибільшовицьківійська до Росії; припинитироззброєннячервоногвардійськихзагонів в Україні і повернутиїмзброю; відмовитисьвідспробперетворитиПівденно-Західний фронт в Український з підпорядкуваннямйогоЦентральнійраді; пропускатибільшовицьківійська через Україну на Південний фронт. Чому РНК оформив свої претензії до Центральної Ради у вигляді ультиматуму? При могла Центральна Рада прийняти вимоги РНК? Чому?

 • Слайд 13

   

  І Всеукраїнський з»їзд Рад 17 ( 4 ) грудня 1917р. УЦР більшовики Ультиматум РНК 8 грудня 1917р. – захоплення більшовиками Харкова. 24 – 25 (11 – 12) грудня 1917р. – І Всеукраїнський з»їзд рад

 • Слайд 14

   

  І Всеукраїнський з»їзд Рад ( м.Харків ) Встановлення радянської влади на Україні Створення радянської Української Народної Республіки Утворення уряду – Народний секретаріат Утворення ЦВК Звернення до РНК про військову допомогу

 • Слайд 15

  Наступ радянських військ

 • Слайд 16

   

 • Слайд 17

  IV УніверсалУкраїнськоїЦентральної Ради. ( 22 (9) січня 1918 р.)

  « Народе України! Твоєюсилою, волею, словом стала на ЗемліукраїнськійвільнаНародняРеспубліка... ОдниніУкраїнськаНародняРеспублікастаєсамостійною, нівіднікогонезалежною, вільною, суверенною державою українського народу....Зовсімасусідніми державами, … ми хочеможити в згоді й приязні, але ні одна з них не можевтручатися в життяСамостійноїУкраїнськоїРеспубліки. Власть в ній буде належатитількинародовіУкраїни, іменемякого, покизберутьсяУкраїнськіУстановчіЗбори, будемоправити ми, Українська Центральна Рада, … та наш виконуючий орган, якийодниніматименазву Ради НародніхМіністрів. Отожнасампередприписуємо Правительству Республікинашої – РадіНародніхМіністрів – відцього дня вести розпочатівже нею переговори про мир з центральними державами цілкомсамостійно й довести їх до кінця,… і установити мир, щоб наш край розпочавсвоєгосподарськежиття в спокою й згоді... В справіземельнійкомісія, вибрана на останнійсесіїнашій, вжезробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасуваннявласности й соціялізаціюземлі... Всіж демократичнісвободи, проголошені 3-м Універсалом, Українська Центральна Рада підтверджує і зокремапроголошує: в самостійнійУкраїнськійНароднійРеспубліцінаціїкористуватимуться правом національно-персональноїавтономії, признаним за ними законом 9-го січня.» Якіосновніідеїмістить текст Універсалу? В чомувінрозвиває текст попередніхдокументів УЦР? В чомувибачитейогозначення?

 • Слайд 18

  Мирні переговори у Брест – Литовську

  Опрацювати п.5 §17 і дати відповіді на запитання: Які причини спонукали Центральну Раду підписати сепаратний мирний договір з Центральними державами? На яких умовах укладався Брест – Литовський мирний договір? У чому полягало його історичне значення? Підписання Берестейського миру. 1918 р.

 • Слайд 19

  Закріплення

  Проаналізуйте взаємовідносини між Радянською Росією та Центральною Радою наприкінці 1917 – на початку 1918 року. Дайте їм оцінку

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд