Презентация на тему "Трансформатор"

Презентация: Трансформатор
Включить эффекты
1 из 18
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентация на тему "Трансформатор" по физике. Состоит из 18 слайдов. Размер файла 2.09 Мб. Каталог презентаций в формате powerpoint. Можно бесплатно скачать материал к себе на компьютер или смотреть его онлайн с анимацией.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  18
 • Слова
  физика
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Презентация: Трансформатор
  Слайд 1

  Трансформатор

 • Слайд 2

  Трансформа́тор(від лат.transformo — перетворювати) —пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз)напруг і струмів. Трансформатори широко застосовуються в лініяхелектропередач, в розподільних та побутовихпристроях. 

 • Слайд 3

  Передача електроенергіївідбувається з меншимивтратами при високійнапрузі й малійсилі струму. Тому, зазвичайлініїелектропередач є високовольтними. 

 • Слайд 4

  Будова й принцип дії Найпростіший трансформатор складаєтьсязобмоток на спільному осерді. Одна з обмоток під'єднана до джерелазмінного струму. Ця обмотка називається первинною. Іншаобмотка,вторинна, служить джерелом струму для навантаження.

 • Слайд 5

  Створенийструмом у первиннійобмотцізмінний магнітнийпотік викликаєпоявуе.р.с. у вториннійобмотці, оскількиобидві обмотки маютьспільнеосердя. Співвідношенняе.р.с. у вториннійобмотці й напруги на первиннійзалежитьвідкількостівитків у обох обмотках. В ідеальномувипадку: Таким чином, перетвореннянапруги й сили струму в трансформаторіввизначаєтьсякількістювитків у первинній та вторинній обмотках. Напругапропорційнакількостівитків, тоді як сила струму оберненопропорційнаїй.

 • Слайд 6

  Різновиди Силовий трансформатор — стаціонарнийприлад з двомаабобільше обмотками, який за допомогоюелектромагнітноїіндукціїперетворює систему змінноїнапруги та струму в іншу систему змінноїнапруги та струму, як правило, різнихзначень при тій же частоті з метою передачіелектроенергії без зміниїїпотужності при передаванні

 • Слайд 7

  Силовий трансформатор використовується для перетворенняпараметрівелектричноїенергії в електричних мережах і устаткуванні, щозастосовуються для приймання та споживанняелектричноїенергії

 • Слайд 8

  Автотрансформатор — трансформатор, двіабобільше обмоток якогомаютьспільнучастину. Це є варіантвиконання силового трансформатора, в якомупервинна і вторинна обмотки сполученібезпосередньо, і мають за рахунокцього не тількиелектромагнітнийзв'язок, а й електричний.

 • Слайд 9

  Вимірювальний трансформатор — трансформатор, призначений для пересиланняінформаційного сигналу вимірювальнимприладам, лічильникам, пристроямзахисту і (або) керування.Вимірювальнітрансформаториподіляються на трансформатори струму і трансформаторинапруги.

 • Слайд 10

  Трансформатори струму широко використовуються для вимірюванняелектричного струму й у пристроях релейного захисту електроенергетичних систем, у зв'язку з чим на них накладаютьсявисоківимоги по точності. Трансформатори струму забезпечуютьбезпекувимірювань, ізолюючивимірювальніланцюгивідпервинноголанцюга з високоюнапругою, яка часто складаєсотнікіловольт.

 • Слайд 11

  Імпульсний трансформатор — трансформатор з феромагнітнимосердям, для перетворенняімпульсівелектричного струму абонапруги з тривалістюімпульсудо десятківмікросекунд з мінімальнимспотвореннямформиімпульсу.

 • Слайд 12

  Імпульснітрансформатори в радіолокації, імпульсномурадіозв'язку, автоматиці і обчислювальнійтехніціслужать для узгодженняджерелаімпульсів з навантаженням, зміниполярностіімпульсів, розділенняелектричнихланцюгів по постійному і змінному струму додаваннясигналів, запалюванняімпульсних ламп тощо.

 • Слайд 13

  Резонансний трансформатор — трансформатор, щопрацює на резонанснійчастотіколивального контура утвореногооднієюабодекількомаізйого обмоток підключеннямдоелектричного конденсатора. У резонансного трансформатора зазвичайвторинна обмотка виконує роль індуктивності у коливальномуконтурі, утвореному разом з конденсатором. 

 • Слайд 14

  Такіпристроївикористовуються для створеннявисокоїзмінноїнапруги, що не може бути досягнутою на таких електростатичних машинах, як електростатичнийгенератор Ван де Граафачи електрофорна машина.

 • Слайд 15

  Приклади: Трансформатор Тесли Трансформатор Тесли з тороїдальнимтерміналом в АвстралійськомуНаціональномуМузеї у Канберрі

 • Слайд 16

  Котушка Удена

 • Слайд 17
 • Слайд 18

  Дякую за увагу! Над презентацією працювала Учениця 11 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Соснова Юлія

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке