Презентация на тему "Паливна промисловість"

Включить эффекты
1 из 11
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Паливна промисловість" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  Урок 2. Паливна промисловість України (Інтегрований урок географії та хімії)

  Навчально-виховні завдання: визначити склад паливно-енергетичного комплексу; охарактеризувати особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості; оцінити значення галузі в господарстві України; проаналізувати статистичні дані розвитку паливної промисловості; виявити проблеми розвитку даної галузі та шляхи їх розв’язання; розвивати навички роботи з контурною картою; сприяти екологічному вихованню та профорієнтації.

 • Слайд 2

  Експрес-контроль знань

  яку роль виконує промисловість у господарстві? які зміни відбулися в промисловості України останніми роками? назвіть провідні галузі промисловості України. назвіть одиниці територіальної структури промисловості. чому сировинний фактор відіграє важливу роль у розміщенні промислових підприємств? які види паливних корисних копалин ви знаєте?

 • Слайд 3

  Паливні корисні копалини

 • Слайд 4

  Характеристика кам'яновугільних басейнів України

  Донецькийкам’яновугільнийбасейн (Донбас) СхідначастинаУкраїни, територіїЛуганської, Донецької, ДніпропетровськоїічастинаПолтавської та Харківської областей Площа 20 тис. км2. Промислові запаси 43,2 млрд. т., коксівневугілля - 30% загальнихзапасів. Максимальна глибиназаляганняпластів – 1200м, пересічна – 500-700м. Потужністьшарів – 0,5-2м. Львівсько-Волинськийкам’яновугільнийбасейн ПівнічнийзахідУкраїни, межа ЛьвівськоїіВолинської областей Площа – 10 тис. км2. Глибиназаляганняпластів 300-700м. Потужністьшарів до 2,8м. Коксівневугілля – 40% загальнихзапасів. Дніпровськийбуровугільнийбасейн ВпродовжДніпра, з пн. Зах. На пд. сх.: Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Запорізька обл. Площа – 100 тис. км2. Загальні запаси 6 млрд. т. Глибиназаляганняпластів 150-180м. Потужністьшарів 3-12м.

 • Слайд 5

  Вугільні шахти

 • Слайд 6

  Характеристика нафтогазоносних районів

   Дніпровсько-Донецький— у межах ДДЗ; понад 140 родовищнафти, нафто-газоконденсату, газу і конденсату (Шебелинське, Гнідинцівське, Леляківське), якіпоступовозмінюютьсязпівнічного заходу на південнийсхід; сировинаякісна, газ переважнометановий (98,5 %), нафтималопарафінистізумістомсірки до 1 %; продуктивнігоризонти — на глибинах 360—6 000 м. Карпатський— у межах Передкарпатського, Закарпатськогопрогинів, Карпатськоїскладчастоїспоруди; найстаріший в Європі район нафтовидобування; багатородовищвичерпані Причорноморсько-Кримський— у межах Причорноморськогопрогину; маловивчений; поклади на глибинахвід 200 до 5000 м, на суші та в шельфовійзоні (Голіцинське).

 • Слайд 7

  Нафтопромисли

 • Слайд 8

  Практична робота 6

  Тема : Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку

 • Слайд 9

  Проблеми паливної промисловості

  Які проблеми мають галузі паливної промисловості? Які шляхи вирішення цих проблем? Творче завдання : скласти програму розвитку паливної промисловості України на наступні 10 років

 • Слайд 10

  Географічний крос

  Назвати і показати на карті кам’яновугільні басейни і нафтогазовидобувні провінції. Як гірничо-геологічні умови видобутку кам’яного вугілля впливають на його собівартість? Які проблеми існують у шахтарському Донбасі? Як вирішуються екологічні проблеми нафтогазової промисловості у нашій місцевості?

 • Слайд 11

  Терикони Донбасу

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд