Презентация на тему "Бұрғылау"

Включить эффекты
1 из 25
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Бұрғылау". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  25
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Бұрғылау
  Слайд 1

  Бұрғылау

 • Слайд 2

  Жоспары:

  Ұңғыма және оның түрлері Ұңғыма конструкциясы Ұңғыманы аяқтау

 • Слайд 3

  Ұңғыма – жерқыртысында арнайы бұрғылау қондырғылар көмегімен қазылатын диаметрі тереңдігінен бірнеше есе кіші цилиндр пішінді тау-кен құрылыс орны.

  Ұңғыма түрлері 1.Тіректік (Опорная ) 2.Параметрлік (Параметрическая) 3.Іздеу (Поисковая) 4.Барлау (Разведочная) 5.Пайдалану (Эксплуатационная) 6.Айдау (Нагнетательная) 7. Бақылау (Наблюдательная) 8.Техногендік (Контрольная) 9.Су өндіру (Водяная)

 • Слайд 4

  Тіректікұңғыма

  Бұрын зерттелмеген ірі аймақтардың геологиялық құрылымын зерттеуге арналып қазылады. Толық ақпарат алу үшін ұңғыманы синклинальданқазады. Тіректік ұңғыма арқылы сол өңірдің: -литологиясын (жыныстарын) -жасын -сейсмика жүргізуарқылышағылу жиектерін ( отражаюший горизонт) анықтаймыз. Опорный ұңғымасы нәтижесінде тұз үсті комплексіндегі келесі шағылу жиектері белгілі болды: I шағылу жиегі- К2t+cn/K2c II шағылу жиегі –K1a / K1br III шағылу жиегі - K1h / J3 IV шағылу жиегі – J2/ J1 Vшағылу жиегі – J1 / PT VI шағылу жиегі - PT / P1k Ұңғымадан үлгі тастар алынып, барлық каротаждар жасалады.Атырау өңірінде Опорный, Боранқұл, Мыңтөбе тіректік ұңғымалары қазылған.

 • Слайд 5

  Параметрлік ұңғыма

  Төмен тереңдіктегі яғни фундамент тау жыныстарының геологиялық құрылысын зерттеуге арналып антиклинальдан қазылады. Ол фундаменттің көтеріңкі жерінен, яғни шөгінді тау жыныстарының қалыңдығы аз жерден бастап қазылады. Параметрлік ұңғыманәтижесінде тұз асты комплексіндегі келесі шағылу жиектері белгілі болды: П1 шағылу жиегі - P1k/ P1ar / C2b П2шағылу жиегі - C1t/ C1v П3 шағылу жиегі - C/ D3fm

 • Слайд 6

  Іздеу ұңғымасы

  Іздеу ұңғымасын сейcмиканың ұсынысыменқазады.Оның мақсаты сейсмикамен анықталған структурада (кольцевая, брахиантиклинальная, линейная) мұнай бар не жоғын анықтайды. Іздеу ұңғымасының саны солструктурадағы сводқа байланысты.

 • Слайд 7

  Барлау ұңғыма

  Негізгіміндетімұнай қорларын есептеу үшін келесіпараметрлердіанықтауүшін қазылады: мұнай қанғыштық, өндіру коэффициенті, мұнайлы қабат ауданы мен қалыңдығы, кеуектілік Разведочная скважина буриться с целью получения подсчетных параметров: эффективная нефтенасыщенная или общее нефтенасыщенная мощность, нефтенасыщенность, пористость, площадь нефтеносности (оконтуривание), пористость. По данным разведочной скважины делается подсчет запасов.

 • Слайд 8

  Пайдалануұңғымасы

  Егерашылған кенорынэкономикалық жағынан тиімдіболса, игеружобасыжасаладыжәне өндіру сеткаларынжасайды. Соларқылы пайдалануұңғымалары қазылады.Өндірусеткалары түрлері төмендегі суреттерде көрсетілген. а – четырехточечная, б – семиточечная, в – пятиточечная, г – девятиточечная система - Айдауұңғымасы - Өндіру ұңғымасы

 • Слайд 9

  Айдауұңғымасы

  Кен орындыигерукезіндеүздіксіз қабат қысымының түсуі байқалады. Қабат қысымының түсу жылдамдығын азайтумақсатында қабатқа су немесе газ айдалады, солсебептіайдауұңғымалары қазылады. Олар 2 мақсатпен қазылады: 1. Қабат қысымының түсу жылдамдығын азайтуүшін 2. Өндірістіңқалдық суларынжерастынаайдауүшін

 • Слайд 10

  Бақылау ұңғымасы

  Айдалып жатқан сұйық немесе газдың қайда бағытталғанын бақылау үшін қазылады. Егерде газ айдалатын болса, онда индикаторлық сұйықтықты қосады. Айдауұңғымасы шеттеріненбақылау ұңғымаларықазылады,егербақылау ұңғымасынан айдалған сұйық көрінсе, ондаоның міндетіаяқталып, солұңғыма шеттерінентағы бақылау ұңғымаларықазылады.Бақылау ұңғымаларын зерттеуинституттарықарап отырады.

 • Слайд 11

  Техногендікұңғыма

  Техногендік ұңғымалар техногендік деформацияны анықтау үшін қазылады.

 • Слайд 12

  Су өндіру ұңғымасы

  Барлау ұңғымаларын қазу кезінде бұрғылау сұйығына су қажет. Негізгі су көзі - жер асты сулары.

 • Слайд 13

  Ұңғыма конструкциясы

  Прикаспий өңірінде 3 комплекске яғни тұз асты, тұз және тұз үсті комплекстеріне байланысты бірдей келесідей конструкция қолданылады.

 • Слайд 14

  Ұңғыма конструкциясы Бағыттауыш

  Ол қазылады, кейдесоғылып та орнатылады. D=630мм, H=30м Оның негізгі мақсаты: 1. Ұңғы сағасының опырылып құлауын болдырмау үшін 2. Превентор салу үшін 3. Бұрғылау сұйықтығы роторға дейін жету үшін

 • Слайд 15

  Ұңғыма конструкциясы Кондуктор

  D=18-20”, H=600м Негізгі мақсаты: 1.Альб-сеномансулыгоризонтын жабу үшін, өйткені министерство ережелеріне сәйкес альб-сеномансулы горизонты жабылуға тиіс 2.Бұрғылау кезінде авария болмау үшін.

 • Слайд 16

  Ұңғыма конструкциясы Бірінші техникалық колонна

  D=13 ” Негізгімақсаты: 1.Ол тұз үстіндегі жыныс қабаттарын жабу үшін қазылады. 2.Тұзды мұнай негізіндегі бұрғылау сұйығымен қазу үшін бұрғылау сұйығын ауыстырамыз.

 • Слайд 17

  Ұңғыма конструкциясы Екінші техникалық колонна

  D=10 ” Негізгімақсаты: 1.Тұз қабатын жабады. 2.Оның қабырғасы тұздың қысымына шыдау үшін қалың болып келеді.

 • Слайд 18

  Ұңғыма конструкциясы Эксплуатационная колонна

  D=7”, Unit-1 түгелдей жабады. Негізгі мақсаты: 1.Қабаттан мұнай немесе газ өндіру. Эксплуатационный колоннаның жоғары бөлігі қарапайым құбыр(SM 90 110 SSU), ал төменгі мұнаймен әрекеттесетін бөлігі күкіртсутекке төзімді құбыр (SM 2535 110 SSU).

 • Слайд 19

  Жаңа конструкция

 • Слайд 20

  Ұңғыманы аяқтау

  Құбыр ішіндегі гидростатикалық қысымды төмендету үшін бұрғылау сұйығын пакер сұйығымен алмастырамыз.

 • Слайд 21

  1.Перфорация жасалады. 2. Хвостовикпакерменбірге каротаждыкабельмен түсіреледі. 3.Бірінші хвостовикке отырғызбай НКТ түсіріледі. НКТ-данпакер сұйықтығы айдалады . 4. НКТ хвостовикке түсіріледі, 5. НКТ-ның муфталық қосылыстарын ішінен және сыртынан тексеріледі. 6.Кольцевой уплотнитель тексеріледі. 7. НКТ-дан қысым беріліпастындағы пробканы түсіріп жібереміз.

 • Слайд 22

  НКТ-ның муфталық қосылыстарын ішінен және сыртынан тексерілeуі.

 • Слайд 23

  Кольцевой уплотнитель тексерілуі.

 • Слайд 24

  Пробканы түсіру.

 • Слайд 25

  PLT -(Production LoggingTest) жасайды- ол арқылы продуктивный горизонтты анықтайды. PTT (PressureTemperature Test) жасап, өткізгіштікті анықтайды. Кейін қышқылдық өңдеу жүргізіп, ұңғыманы ашамыз. Содан соң қайтадан PLT және PTT жүргіземіз.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке