Презентация на тему "Буре вугілля і торф"

Включить эффекты
1 из 25
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
5.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Буре вугілля і торф" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Буре вугілля і торф
  Слайд 1

  Буре вугілля і торф

  Підготувавучень 6 А Руденко Альберт

 • Слайд 2

  Торф – порода рослинногопоходження, утворенапротягомтисячроків з недорозкладенихрослиннихзалишків (трав, мохів та деревини), яківнаслідоквисокоївологості та поганого доступу повітрямінералізувалисялишечастково.

 • Слайд 3

  Причиною процесунайчастіше є перезволоження грунту (анаеробніумови) абонизькасередньорічна температура ("сухий" торф). Найяскравішепроявляється в болотних (торф'яних) грунтах, в меншіймірі – в іншихгідроморфних грунтах, в тому числі й в тундрово-глейових.

 • Слайд 4

  Торфоутворення – процесперетворення і консервуванняорганічнихрешток при їхнезначнійгуміфікації, розкладі й мінералізації, щоведе до утворенняповерхневихгоризонтів торфу різногоступенярозкладу

 • Слайд 5

  Колір торфу надаєгумус, котрийзумовлюєйогоосновнівластивості й надаєм'якість. Найважливішимипоказниками торфу є ступіньрозкладення та попільність.

 • Слайд 6

  Більшістьторф'янихпокладів (близько 80 %) розташована у верхніх широтах; близько 60 % усіхзаболоченихтериторій у світімають запаси торфу. Найбільшіторф'янісуцілізосереджені в обширнихпониженняхрельєфу. За деякимиоцінками, світові запаси торфу складаютьблизько 267 мільярдів тон.

 • Слайд 7

  Класифікація торфу:

  Торф верхового типу (верховий торф) — генетичний тип торфу, в ботанічномускладіякогозалишкирослинності верхового типу складають не менше 95 %. Торф перехідного типу (перехідний торф) — генетичний тип торфу в ботанічномускладіякогозалишкирослинності верхового типу складаютьвід 10 % до 90 %, а решта — залишкирослинності низинного типу. Торф низинного типу (низинний торф) — генетичний тип торфу в ботанічномускладіякого не менше 95 % залишківрослинності низинного типу.

 • Слайд 8

  На сьогодні торф використовують у:

  сільськомугосподарстві тваринництві, лікуванні, біохімії, енергетиці.

 • Слайд 9

  Перетворення торфу у вугілля

 • Слайд 10

  Цейтривалийпроцесвугілляпочинаєтьсятоді, коли йоготовщаперекриваєтьсяосадочним шаром порід. Спочатку торф підтискомверхнього шару ущільнюється і йоготовщиназменшується у 4-5 разів.

 • Слайд 11

  Зникаютьмікроорганізми, припиняєтьсяпроцесгуміфі­кації і починаєтьсяпроцес, в результатіякоїпідви­щуєтьсявміствуглецю. Утворюється порода, яка вжевтратилавиг­ляд торфу, але ще не схожа на вугілля. ЇЇ називають лігнітом.

 • Слайд 12

  З часом ця порода зазнаєдальшихзмін: вона стаєбільшміцною, в нійзначнозбільшуєтьсявідсотоквуглецю. Порода стаєтемнішою, хоч в ній і зберігаютьсязалишки тканин і рослин. Це є буре вугілля.

 • Слайд 13

  З подальшимопусканнямйогошарів на значнуглибину, дієзбільшенийтиск і підвищена температура. Коли вона досягає 260-300° С, буре вугіллязазнаєпроцесівметаморфізації і переходить у кам’яневугілля.

 • Слайд 14

  В результатіцьогозмен­шуєтьсякількістьводню і кисню, але збільшуєтьсявідсотоквуглецю. Вугіллястаєчорним і твердим  з матовимабосклянимблиском. Ніякихзалишківрослин (лігніну і целюлози) і гумінових кислот у цьомувугіллінемає.

 • Слайд 15

  Буре вугілля - твердий викопне вугілля , що утворився з торфу , містить 65-70 % вуглецю , має бурий колір , наймолодший з викопного вугілля . Використовується як місцеве паливо , а також як хімічна сировина .

 • Слайд 16

  Вугілля , подібнонафти і газу , являє собою органічнуречовину , щопіддалосяповільногорозкладанняпіддієюбіологічних і геологічнихпроцесів . Основа освітивугілля - рослиннізалишки !

 • Слайд 17

  ХарактеристикаЩільна порода чорного, сіро-чорного кольору. Блиску нема. В органічній речовині бурого вугілля міститься 75-92 % вуглецю, 2,5-5,7 % водню, 1,5-15 % кисню. Містить 2-48 % летких речовин. Вологість 1-12 %. Вища теплота згоряння в перерахунку на сухий беззольний стан 30,5-36,8 МДж/кг.

 • Слайд 18

  Способивидобуткувугіллязалежатьвідглибинийогозалягання . Розробкаведетьсявідкритим способом в вугільнихрозрізах , якщоглибиназаляганнявугільного пласта не перевищує 100 метрів . Для добуваннявугілля з великих глибинвикористовуютьсяшахти . Найглибшішахти на територіїРосійськоїФедераціївидобуваютьвугілля з рівнятрохибільше 1200 метрів .

 • Слайд 19

  Хімічна структура вугілля

 • Слайд 20

  Класифікація, різновидиКам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У залежності від переважання тих або інших петрографічних компонентів виділяють вітренове, кларенове, дюрено-кларенове, кларено-дюренове, дюренове і фюзенове кам'яне вугілля. Серед структур органічної речовини вугілля виділено 4 типи (телінітова, посттелінітова, преколінітова і колінітова), які є послідовними стадіями єдиного процесу розкладання лігніно-целюлозних тканин. Існує багато видів класифікації кам'яного вугілля: за речовинним складом, петрографічним складом, генетичні, хіміко-технологічні, промислові та змішані. Генетичні класифікації характеризують умови накопичення вугілля, речовинні і петрографічні — його речовинний та петрографічний склад, хіміко-технологічні — хімічний склад вугілля, процеси формування та промислової переробки, промислові — технологічне групування видів вугілля в залежності від вимог промисловості. Класифікації вугілля в пластах використовуються для характеристики вугільних родовищ.

 • Слайд 21

 • Слайд 22

  Найбільші розвідані запаси кам'яного і Бурого вугілля в Україні зосереджені в Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському вугільному басейні.За кордоном — в Карагандинському, Південно-Якутському, Мінусинському, Буреїнському, Тунгуському, Ленському, Таймирському, Аппалачському, Пенсильванському, Нижньорейнсько-Вестфальському (Рурському), Верхньосілезькому, Остравсько-Карвінському, Шаньсі, Південно-Уельському басейнах.

 • Слайд 23

  ВикористанняКам'яне і Буре вугілля використовується як технологічна, енерго-технологічна і енергетична сировина, при виробництві коксу і напівкоксу з отриманням великої кількості хімічних продуктів (нафталін, феноли, пек тощо), на основі яких одержують добрива, пластмаси, синтетичні волокна, лаки, фарби і т.і.Один з найперспективніших напрямів використання кам'яного вугілля — скраплення (зрідження) — гідрогенізація вугілля з отриманням рідкого палива.При переробці кам'яного вугілля отримують також:активне вугілля, штучний графіт і т. д.;в промислових масштабах вилучається ванадій, ґерманій і сірка;розроблені методи отримання ґалію, молібдену, цинку, свинцю.Для задоволення потреб економіки Україна щорічно використовує близько 100 млн. т вугілля, з яких майже 80 млн. т видобувається вітчизняними підприємствами.

 • Слайд 24

 • Слайд 25

  Дякую за увагу!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке