Презентация на тему "бронхиальная астма"

Презентация: бронхиальная астма
Включить эффекты
1 из 19
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "бронхиальная астма" в режиме онлайн с анимацией. Содержит 19 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по иностранным языкам в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  19
 • Слова
  английский язык
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Презентация: бронхиальная астма
  Слайд 1

  с.ж.асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті

  Тақырыбы: Денсаулық сақтауды жоспарлау Орындаған: Әбуова Г.Е Факультет: ҚДС Курс: V Топ: 504-1 Тексерген: Дәрмен Н.Ж

 • Слайд 2

  Жоспары Денсаулық сақтау жүйесін жоспарлаудың негізгі принциптері Қазіргі кездегі стратегиялық жоспарлау Жоспарлаудағы негізгі нормативті құжаттар Қазіргі кездегі жоспарлаудың орындалу барысы Қорытынды    

 • Слайд 3

  Жоспарлау - экономиканы басқарудың құрамды бөлгі болып табылады. Ол мемлекеттік деңгейде (мемлекеттік жоспарлау), сала деңгейінде (салалық жоспарлау), аймақтық деңгейде (аймақтық жоспалау), жеке кәсіпорындарда, ұйымдарда және мекемелерде қолданылады. Сонымен қатар жоспарлауды үй шаруашылық, жанұялық деңгейде қолданылады. Мысалы: жанұялық бюджетті жоспарлау. Кең ұғымда жоспарлау - болашақты болжау, белгіленген үлгіні құру, жоспарланған әрекеттердің соңғы шегіне жету. Әртүрлі іс-әрекеттерді жоспарлау - мемлекеттің, саланың, аймақтың, кәсіпорындардың және ұйымдардың алға қойылған мақсатқа жетудегі максималды мүмкіндіктерін анықтаудағы маңызды шара болып табылады. Сондықтан жоспарлар нақты мақсаттарға жетуге бағытталған. Бұл жоспар көрсеткіштерінде, оның мақсаттық өлшемдерінде. Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу дәрежесіне көрініс береді. Сонымен қатар жоспарлы көрсеткіштер жоспарлы мақсатқа жету үшін ұйымдық және экономикалық іс-әрекеттердің бағыттамасын, аралық нәтижелерді, шығындалған ресурстардың түрі мен көлемін айқындайды. Жоспарлар белгілі уақыт ішінде жасалады, бұл жоспарлы кезең деп аталады. Жоспарлардың нәтижелі корсеткіштері жоспарлы кезең деп аталады.

 • Слайд 4

  Жоспарлау әдістері бағдарламасы - мақсаттық және дерективті болып бөлінеді. Бағдарламаны құру кезінде бағдарламалық мақсаттарға жету үшін міндетті түрде бағытталған шаралар құрылады. Бағдарламалық шаралар: мақсатына жету үшін кімге, неге, қашан және қалай, не істеу керек деген сұрақтарға жауап береді. Жоспарлаудың директивті әдісі кезінде басқару мүшесінен бағынушы мүшесіне немесе орындайтын объектіге тапсырма тізімдері болып табылатын жоспарлар қалыптастырылады және дерективті көрсеткіштер 3 топтан тұрады: - Жүмыстын көлемі мен сапасының көрсеткіші - Тапсырманы орындау үшін ресурстық қамтамасыздандыру өлшемдердің көрсеткіштері - Орындау мерзімдері Бағдарлама орындау уақыты бойынша бөлінеді: - Стратегиялық (5 және көп жыл) - Орташа мерзімдік (1 жылдан 5 жылға дейін) - Ағымды (1 жыл)

 • Слайд 5

  Ағымды жоспарлау кезекті жылға денсаулық сақтаудың стратегиялық жоспарларын іске асыруға арналған шарттарды анықтайды. Ағымды бағдарламаларды іске асыру барысында стратегиялық бағдарламаны іске асырушы мониторингті бақылау орындалады, қажетіне қарай оларды түзету жасалады, осылай денсаулық сақтауда жоспарлаудың үздіксіз процесс принципі жүзеге асады. Орта мерзімді жоспарды жасауда келесі тәсілдер қолданады: - жалпы тепе-теңдік тәсілі; - монографиялық тәсіл; - жоспарды үздіксіз жасау тәсілі. Жоспар төрт этап бойынша жасалады: 1) дайындык жұмысы; 2) бақылау цифрларын жасау; 3) жоспардың жобасын бекітуге өткізу; 4) жоспарды карастыру, бекіту және төменде тұрған органдарға жіберу.Орта мерзімді (5 жылға дейінгі) индикативтікжоспарларҚазақстан Республикасыәлеуметтік – экономикалық дамуының индикативтікжоспарытұжырымдамасына сәйкес жасалады. Ондамемлекеттікэкономикалық саясаттың негізгітактикалық мақсаттары мен бағыттары және оларға жетудемемлекеттікықпал етужолдарыкөрсетіледі. Соныменбіргемемлекеттің, кәсіпорындардың және халықтың жоспарланған мерзімгешамаменбөлінетін ресурс мүмкіндіктері анықталады. 

 • Слайд 6

  Орта мерзімгеарналған жоспарұзақ мерзімгеарналған жоспарлардағы параметрлердінақтылап, берілгенуақыт кезеңінің мақсаты мен міндетінежетушараларынанықтайды. Олкең көлемдегі көрсеткіштер деңгейінде жасалып, шаруашылық салаларына (эвеноларына) бағдар мен ұсыныс ретіңде қызмет етеді.     Орта мерзімдіжоспаржасаубарысындаәлеуметтік-экономикалық дамудың өз кезеңіне сай, стратегиялық-тактикалық мақсат-мүддені іскеасыруға бағытталған экономикалық реттеушілержүйесі анықталады.     Орта мерзімдіжоспармынатараулардантұрады:    1.Әлеуметтік-экономикалық жағдайды талдау.    2.Экономикалық саясатың негізгібағыттары.    3.Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгікөрсеткіштері.    4.Экономикалық реттеуіштер.

 • Слайд 7

  Жоспарлауға келесі ерекшеліктер тән: 1. Жоспарлау алдын ала қабылданған шешім және келешекте белгілі нәтижеге жетуге бағыттылған. 2. Әр-түрлі жағдайларға байланысты жоспарға тұракты түзетулер енгізіледі, сондықтан жоспарлау жүйесі икемді және өзгерістерге бейімделуі қажет. 3. Жоспарлау процессі қате істерді болдырмауға және қолданбаған мүмкіндіктерді азайтуға бағыттылған. Жоспарлаупроцесінің негізгіэлементтері. НӘТИЖЕЛЕР АМАЛДАРЫ РЕСУРСТАР ЕНГІЗУ БАҚЫЛАУ

 • Слайд 8

  Жоспарлаутөмендегі принциптергенегізделінеді: • ЖҮЙЕЛІЛІК; • ЖИНАҚТЫЛЫҚ; • ҮЙЛЕСІМДІЛІК; • ИКЕМДІЛІК: • РЕСУРС МҮМКҮНДІКТЕРІНІҢ ШЕКТІЛІП. ЖҮЙЕЛІЛІК - жоспар шешімін жасау және негіздеу барысында экономиканың барлык элементтерін есепке алу қажеттігін ұйғарады. ЖИНАҚТЫЛЫҚ - жоспар шешімін жасау және негіздеу барысында, оның іске асырғанда салдарын ескеру қажеттігін ұйғарады. ҮЙЛЕСІМДІЛІК - жоспарланған объекттің жұмыс істеуін және дамуының нәтижелі болуына жоспар шешімін бейімдеу. ИКЕМДІЛІК - жоспар шеші.мінің тұрақты болатын өзгерістерге бейімделуін ұйғарады. РЕСУРС МҮМКҮНДІКТЕРІНІҢ ШЕКТІЛІГІ - колда бар ресурстарды ұтымды және нәтижелі пайдалану қажеттігін ұйғарады.

 • Слайд 9

  Бағдарламаны құру кезінде, әсіресе бағдарламалық мақсаттарды, болжамдық шамаларды белсенді қолдану керек. Барлық бағдарламалар қарапайым және кешенді болып бөлінеді. Қарапайым бағдарламаларда шараларды орындау бір жүйенің (саланың) субъектісімен іске асады, мысалы денсаулық сақтау. Кешенді бағдарламаларда бағдарламалық шаралар бірнеше жүйенің (саланың) субъектілерімен жүргізіледі, мысалы денсаулық сақтау, білім, шаруашылық және т.б. Бағдарламалар жедел, ертеңге қалдыруға болмайтын мәселелерді шешу бағытта ресурстарды қолдану құралы болып саналады. Сондықтан бағдарламалық жоспарлаудың маңызды шарты мәселені білу, оны талдау және оның барлық жиынтығынан өзекті мәселені бөле білу болып табылады. Мұндай тапсырма әрқашан анықталған мәселені шешу үшін мемлекеттің, саланың, ұйымның ресурстарымен байланысты. Сондықтан бағдарламаны құрған кезде бір жағынан, басты және өзекті мәселелерді ғана шешу, екінші жағынан -оларды шешу үшін ресурстар болуы қажет.

 • Слайд 10

  Көбіне бағдарламалар құрылады: Бағдарламалық мәселені талдау және оны бағдарламалық түрде шешуді негіздеу Басты мақсатты бөлумен бағдарламаның мақсаттары мен тапсырмалары, өсу мақсатын бөлу, бағдарлама құрамынан бағдарламаларды бөліп алу. Мазмұнын, орындау мерзімін, белгіленген орындаушыларды көрсетумен бағдарлама шаралары Ресурстардың түрлі түрлерінде бағдарламаның қажеттілігі, қажетті ресурстарды алудың көзі мен әдістері. Бағдарламаларды қаржыландыру Бағдарламаны реализациялауменбасқарудыңұйымдық формалары. Бағдарламаны орындаудың жоспар - кестесі. Жалпытүрде бағдарламаларды, жекебағдарламалардың және ірішаралардың тиімділігінбағалау. Бағдарлама көрсеткіштері. Жоғарыда көрсетілген типтікқұрылымбағдарламаның түрі, масштабы, үзақтылығына қарай ауысуымүмкін. Қандай да бірбағдарламыны өңдеу бағдарламалық мәселенің болжамдап - талдаукезеңінен, жағдайын оқудан, тенденциялардызерттеуденбасталады. Кейін, мақсаттарға, бағдарламалық шараларға, қолданылатын ресурстарға жетуәдістерініңнұсқаларықарастырылады.Соныменқатар тиімдінұсқалардытаңдау және бағдарламаның мерзіміанықталады.Бағдарламаны өңдеу циклді процесс болыптабылады, бұл кездебағдарламаның белгіленгенмақсаттары мен тапсырмаларынкоррекциялау, қажет ресурстаранықтау және бағдарламаны реализациялаумерзімііскеасады.

 • Слайд 11

  ҚР денсаулық сақтауды жоспарлау жүйесі біріңғай процесстерде құрылады және тұрғындар денсаулығын қорғау аймағында біріңғай мемлекеттік саясатты жүргізуді қамтамасыз етеді және сонымен қатар Республика субъектісіне, медициналық ұйымдарға өзінің даму ерекшеліктерін максималды қолдануға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтауда жоспарлаудың негізгі принципі тұрғындарға жасалатын медициналық көмек көлемі мен оны орындауға қажетті ресурстар көлемі арасындағы сәйкестікті қамтамасыз ету болып табылады. Жоспарлау әрқашан шектелген ресурстар шарттарында іске асатындығын есепке ала отырып, денсаулық сақтауда бағдарламаны құру ұйымының рационалды технологиясын анықтау мен науқастарға медициналық көмекті көрсету болып табылады. Денсаулық сақтауда жоспарлау көрсеткіштері жалпылама түрде саланың, сонымен қатар жеке медициналық ұйымның мақсатын, тапсырмаларын, өзекті мәселелерін, қызметінің тәртібі мен шарттарын анықтайды.

 • Слайд 12

  Денсаулық сақтауды жоспарлаудың негізгі көрсеткіштері мемлекеттік деңгейде құрылады. Бұл көрсеткіштерге жатады: Денсаулық сақтаудың стратегиялық мақсаттары, тапсырмаларыжәне даму ерекшеліктері. Республиканың субъектілеріне, аймақтық білімнің және медициналық мекемелердің шарттарынабейімделгенәлеуметтік стандарттары, нормаларыжәне нормативтері. Денсаулық сақтауды қаржыландырудың нормативтеріжәне денсаулық сақтаудың қаржылық даму шарттарынреспубликаның және аймақтық білімсубъектісіндетеңестіру тәртібі. Инвестицияның тиімділігіжәне денсаулық сақтаудың инвистициялықжобаларының белгілері. Айтылған көрсеткіштердің негізіндеРеспубликаның субъектілері, аймақтық білім, медициналық ұйымдар меншіктістратегиялық бағдарламасын қалыптастырады.

 • Слайд 13

  Ресейдегіденсаулықты дамытудың стратегиялық жоспарлауынкөрсететін негізгіқұжат - денсаулық сақтауды дамытуконцепциясы мен мемлекеттікқаулы болыптабылады. Осы концепцияның мақсаты адамдардың денсаулығын жақсарту және сақтау болыптабылады, соныменқатар аурушаңдықпен өлімкөрсеткіштеріназайтуарқасында қоғамның тікелейжәне тікелейемесқысқарту. Стратегиялық жоспарлау - бұл бүкіл мекемелікшешімдердің негізі. Саладастратегиялық жоспарлаудыбастаралдынданегізгіқұндылықтарға сүйену керек: - азаматтарға денсаулық сақтаудың қолайлы болуы - өзара қосарланған жинақты жоспарлау - болжамға бағытталуы - болашақтағы жоғалтуларды азайту

 • Слайд 14

  Барлық жақтарда қарастырылған қортындылар мен белгіленген мақсаттар негізінде жасалған стратегиялық жоспарлау мақсатын нақты бағалау, әрекеттің бағыттылығы және осы мақсаттарға жету үшін әрекеттер мен шешімдер жиынтығын анықтау болып табылады. Стратегиялық жоспарлаудың бастапқы мақсаты денсаулық сақтау жүйесіне жаңарту енгізу мен өзгеру болып табылады. Жоспарлаумен жеткен қортындылар арасында өзгерістер жан-жақты болғаны жөн. Өткен стратегиялық шешімдер мен басқару аппаратының перспективтік дамуына негізделген мекемелік стратегиялық алдын-ала білуі - жоспарлаудың міндетті бөлігі болып табылады. Көбіне, қаражаттардың 75% аз тиімділігі, көп ақшалы мақсаттарға құрылады, ал көп тиімді мақсаттарға бір реттегі қаражаттандырумен жақсы қортындыларға жетеміз.

 • Слайд 15

  Стратегиялық жоспарлау аясында басқару қызметінің үш негізгі түрі орындалу қажет: Приоритеттіжоспарлаужәне ресурстардыбөлу Жүйенің ішкіортаға тұрақтыбейімделуі Қазіргі таңдағы ішкі координация және жүйенің қайта топтамасы. Осыған байланыстыстратегиялық жоспарлаудың басынанбастаперекшебөліп қарайтын сипаттары: масштабы, рутинсіздігікүрделілік және екіжақтылық, фундаменттілікжәне ұзақ уақыттылығы; өзгерістердің маңыздылығы және қоршағандарға тәуелділігі.Стратегиялық жоспарлаудың негізгітапсырмасыресурстыпотенциалдық қолданадыжәне тұрғындардың денсаулығының жағдайын жақсарту бойыншаанықтама болу қажет. Осы бағыттамалардың ішіненмаңыздысы денсаулық сақтау саласындағы құрылымдардыңқайтақұрылудыжүргізу мен медициналық мекемелержүйесінің реструктациясыболыптабылады. Аудандық, аймақтық деңгейде дайындалатынайналымдағы жоспарлар мен стратегияның бірінқамтамасыз етуүшін денсаулық сақтаудың басқару жүйелерінің барлық тізбегіндегііс-әрекет шараларының координациясындамытуқажет.Денсаулық сақтауды басқару жүйесінде стратегиялық жоспарлаудың ішіндекелтірілгенмақсаттарды орындауүшін, қажетті техника мен технология, мамандандырылған кадрлар бар ұйымменқамтамасыз етукерек, оларденсаулық сақтауды дамытуға және сараптаусұрақтарымен айналысады. Соныменқатар қандай да бірсаланың негізгісубъектілерінің іс-әрекетін орындайды. Денсаулық сақтау жүйесінде стратегиялық жоспарлау мен басқаруды орындауүшін басқару құрылымының көмегімен уақытша потенциалдың болуыменқамтамасыз етеді. Стратегиялық жоспарлаудың негізгіпринципімедициналық көмектіңқұрылымы мен көмегінің көлемі жоспарланған қаржылы ресурстарға негізделгенжәне мемлекеттіккепілбойыншахалық арасындамедициналық көмек көрсетуге негізделген.

 • Слайд 16

  Мемлекеттікдеңгейде Денсаулық сақтау министрлігі мен келесітәртіп бойыншажасапшығарылады және бекітіледі: Денсаулық сақтау дамуының стратегиялық мақсаты, стратегиялық приоритеті. Денсаулық сақау қызметінің және тұрғындар денсаулығының жағдайының стратегиялық көрсеткіштері. Азаматтарға ақысыз медициналық көмек көрсету кепілдігінің мемлекеттікбағдарламасы.Мемлекеттіккепілдіктің мемлекеттікнормалары, нормативтері, әлеуметтік стандарттары, әдістемелері жоспарлаудақолданылады. Денсаулық сақтауды жоспарлаудағы қолданылатын табиғи нормаларжәне нормативтер, әлеуметтік стандарттар, соныменқатар медициналық көмектің көлемінің аймақтық нормативтерінсанауәдістемесі және олардың қаржылық қамтамасыз етунормативтері. Денсаулық сақтау аймағындағы мемлекеттікмақсаттық жоспарлар, стратегиялық мақсатқа жетуді, стратегиялық тапсырмалардың орындалуын, стратегиялық приоритеттердің бекітілуінқамтамасыз етеді.

 • Слайд 17

  Қорытынды

  Халық денсаулығы жағдайының деңгейi өз кезегiнде, елдiң әлеуметтiк-экономикалық, мәдени және индустриялық даму шамасынайқындайды. Медициналық көмек көрсетудiң қолжетiмдiлiгiн, уақтылылығын, сапасы мен сабақтастығын қамтамасыз етугеқызмет ететiнбiрыңғай дамыған, әлеуметтiк бағдарланған жүйенi бiлдiретiнденсаулық сақтау саласыхалық әл-ауқатының орнықты және тұрақты өсуi тұрғысынан алғанда республикадағы негiзгiбасымдықтардың бiрiболыптабылады.      Президент Н.Ә.Назарбаев «Жаңа әлемдегi жаңа Қазақстан» аттыҚазақстан халқына Жолдауындаелiмiздiң дамуының жаңа кезеңiндегi мемлекеттiксаясаттың бiрбағыты медициналық қызмет көрсету сапасынжақсарту және денсаулық сақтаудың жоғары технологиялық жүйесiн дамытуболуыкерекдепатапкөрсеттi. Медициналық қызметтердiң сапасыкешендiұғым болыптабыладыжәне олкөптеген көлемдi себептергебайланысты, олардың iшiндемедициналық ұйымдардың материалдық-техникалық жарақталуын, клиникалық мамандардың кәсiби деңгейiн және оны арттыруға дегенуәждемесiнiң болуын, медициналық көмектi ұйымдастыру мен көрсету үдерiстерiн басқарудың қазiргi заманғы технологияларыненгiзудi, медициналық көмекке ақы төлеудiң тиiмдiәдiстерiн енгiзудiбөлек атапөткен жөн. Медициналық қызметтердiң сапасынбасқаруды жетiлдiруҚазақстанның денсаулық сақтау саласын 2020 жылға дейiнстратегиялық дамытуаясындамаңызды орыналады.     

 • Слайд 18

  2010 жылғы Жолдауда Президент таяуонжылдыққа нақты мiндеттерқойды. Оның iшiндеНұрсұлтан Әбiшұлы «Саламаттыөмiр салты мен адамның өз денсаулығы үшiн ынтымақты жауапкершiлiгiқағидаты - мiне, осыларденсаулық сақтау саласындағы және халықтың күнделiктi тұрмысындағы мемлекеттiксаясаттың ең бастымәселесi болуытиiс» екендiгiнатапкөрсеттi.      Жоғарыда көрсетiлгендерге сәйкес, сондай-ақ халық денсаулығының қазiргi жағдайына және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесiне жүргiзiлген талдаунегiзiндеҚазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған «СаламаттыҚазақстан» мемлекеттiкбағдарламасының стратегиялық басымбағыттары және iскеасырутетiктерiайқындалды.      Бағдарламада ведомствоаралық және сектораралық өзара iс-қимылды ескереотырып, жоспарланған iс-шаралардыорындаудызаңнамалық, инвестициялық, құрылымдық, экономикалық және кадрлық қамтамасыз етужөнiндегi шараларкөзделген.

 • Слайд 19

  Пайдаланған әдебиеттер

  Вялков А. Социальный маркетинг // Врач. 1991. - №12.- С. 20-24. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство, М.: Основы маркетинга, 1992.- 350 с. Сорокин П. Социальная психология, серия Мыслители XX века, М.: 1992.- 500 с. Лешинер Р., Разу М., Старостин Ю. Подготовка менеджеров в США (на примере Массачусетского технологического института) // Экономические науки, 1991- №4.- С. 59-67 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, перевод с англ. под ред. д.э.н. Евенко Л.И.- М.: Дело, 1992.- 702 с. Дайан А., Букрель Ф. и др. Академия рынка. Маркетинг, перевод с французского. - М.: Экономика, 1993.- 282 с. Беман В., Эванс Дж. Маркетинг. - М., 1990.- 640 с. Завгородная А.В., Кадзевич М.С. Маркетинг. Методы и процедура: Учебное пособие.- М., 1990.- 580 с. Ю.Завьялов П.С., Демидов В. Формула успеха. Маркетинг.- М., 1988.-360 с. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М., 1989.- 440 с.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке