Презентация на тему "Vrste rijeČi"

Презентация: Vrste rijeČi
Включить эффекты
1 из 9
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

"Vrste rijeČi" состоит из 9 слайдов: лучшая powerpoint презентация на эту тему с анимацией находится здесь! Вам понравилось? Оцените материал! Загружена в 2024 году.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  9
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Презентация: Vrste rijeČi
  Слайд 1

  VRSTE RIJEČI

 • Слайд 2

  Riječ je skup glasova ili samo jedan glas koji ima neko značenje. Riječima najčešće saopštavamo svoje misli, osjećanja i obavještenja. Neke riječi u našem jeziku se mijenjaju, a neke ne. Riječi koje mijenjaju svoj oblik nazivamo promjenljive riječi. Riječi koje uvijek ostaju u istom obliku nazivamo nepromjenljive riječi. U nasem jeziku postoji deset vrsta riječi, pet promjenljivih  i pet nepromjenljivih. Promjenljive vrste riječi su: imenice, zamjenice, pridjevi, glagoli i brojevi. Nepromjenljive vrste riječi su:  prijedlozi, prilozi, uzvici, veznici i rječce.

 • Слайд 3

  PROMJENLJIVE VRSTE RIJEČI

   Imenice  Imenice su promjenljive vrste riječi kojima se imenuje neko biće, predmet ili pojava.  Zamjenice   Zamjenice su promjenljive vrste riječi koje zamjenjuju  imena bića, predmeta i stvari, tj. zamjenjuju se imenice, pridjevi i brojevi.  Pridjevi  Pridjevi su promjenljive vrste riječi koje stoje uz imenicu i bliže je određuju, odnosno označavaju neku od osobina imenice uz koju stoje.  Glagoli Glagoli su promjenljive vrste riječi koje označavaju radnju, stanje u kome se neko ili nešto nalazi ili neko zbivanje u prirodi.   Brojevi Brojevi su promjenljive vrste riječi koje označavaju koliko ima nečega i koje je nešto po redu.

 • Слайд 4

  NEPROMJENLJIVE VRSTE RIJEČI

  Prijedlozi Prijedlozisunepromjenljivevrste riječikojeizražavajuodnosizmeđubića, stvariipojavaiutičunapadež riječiuzkojustoje.  Stojeuzimeniceizamjenice.  Prilozi Prilozisunepromjenljivevrste riječikojeoznačavaju mjesto, vrijeme, način, uzrokilikoličinuvršenjaradnje. Stojeuzglagole.  Uzvici Uzvicisupojediniglasoviiliskupoviglasovakojima se izražavajuličnaosjećanjailiraspoloženja.  Rječce Rječcesu riječikojeizražavajuličnistavgovornikapremaonomeštogovori.  Veznici Veznicisu riječikojeslužekaovezeizmeđupojedinih riječi u rečenici, kaoivezaizmeđurečenica.

 • Слайд 5

  Veznici su nepromenljive vrste riječi koje služe za označavanje veze među pojedinim riječima u rečenici, kao i među rečenicama. - pravi veznici su:  i, pa, ali, da, dok, jer, ako - nepravi veznici su: kada, već, dakle, pošto, kako Veznici mogu biti i zavisni i nezavisni. Nezavisni veznici su oni koji vezuju naporedne rečenice i mogu biti: - sastavni (i, ta, pa, ni, niti), - rastavni (ili) i - suprotni ( ali, no, nego, već, a ). Zavisni su oni koji vezuju zavisne rečenice (iako, mada, premda, jer, ako, dok, kako, pošto). VEZNICI

 • Слайд 6

  Najčešci veznici

  i,pa,te,ni,niti,a,ali,nego,već,dok,ako,iako,jer,da,ili,kao...

 • Слайд 7

  Najčešci veznički spojevi

  Funkciju veznika može imati i grupa riječi. Svaka od tih riječi pripada nekoj vrsti riječi, ali zajedno čine takozvani veznički spoj. budući da,s obzirom na to da, a kamoli,ma koliko, osim što, samo ako, prije nego, prije nego što, kao što, zato što, koliko god,zbog toga...

 • Слайд 8

  ZAPAMTI

  NE TREBA: OBZIROM DAznam nepromjenljive vrste riječi, znam i veznike. TREBA: S OBZIROM NA TO DA / BEZ OBZIRA NA TO DA

 • Слайд 9

  AUTOR učiteljica VESNA ČABARKAPA,2024.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке