Презентация на тему "История Украины"

Включить эффекты
1 из 10
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "История Украины" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

   

  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Кількість завдань - 56 Час на виконання – 135 хв. Макс. к-ть балів – 90

 • Слайд 2

  Тест складається з трьохчастин:

 • Слайд 3

  Завдання з виборомоднієїправильноївідповіді(№ 1–42)

 • Слайд 4

  Приклад. Історія України

  Яка соціальна верства становила переважну більшість населення Київської Русі IX–XII ст.? А міщани Б бояри В смерди Г дружинники Правильна відповідь: В.

 • Слайд 5

  Завдання на встановленнявідповідності(№43–48)

 • Слайд 6

  Приклад. Історія України

  Установіть відповідність між прізвищем науковця та фактами його біографії. 1 В. Каразін 2 М. Остроградський 3 М. Максимович 4 М. Костомаров А етнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету Б винахідник, агроном і метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету В математик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академій наук Г етнограф, автор українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману Д історик, автор праць з історії козацтва, член Кирило-Мефодієвського братства Правильна відповідь: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Д.

 • Слайд 7

  Завдання на встановленняправильноїпослідовності(№49–52)

 • Слайд 8

  Приклад. Історія України

  Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.). А ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради Б скликання Всеукраїнського національного конгресу В утворення Української Центральної Ради Г створення Генерального Секретаріату Правильна відповідь: В, Б, А, Г.

 • Слайд 9

  Завдання з виборомтрьохправильнихвідповідейіз семи запропонованихваріантіввідповіді(з короткою відповіддюмножинноговибору) (№ 53–56)

 • Слайд 10

  Приклад. Історія України

  Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна? 1 зміцнити соціальну опору самодержавства на селі 2 розв’язати проблему аграрного перенаселення 3 розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції 4 скасувати панщину та кріпосну залежність селян 5 ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р. 6 подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва 7 ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння Правильна відповідь: 1, 2, 5.

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд