Презентация на тему "Антропічний вплив на атмосферу"

Включить эффекты
1 из 17
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Антропічний вплив на атмосферу". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  17
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Антропічний вплив на атмосферу
  Слайд 1

  Антропічний вплив на атмосферу

  Або люди зроблять так, щоб на Землібуломеншедимів, Або димизроблять так, щоб на Землібуломенше людей. Л. Баттон

 • Слайд 2

  Поміркуйте!

  Головними хімічними складниками повітря є азот (78,08 %), кисень (20,96 %) та інертні гази (0,94 %). Кількість їх у повітрі не змінюється, вони є сталими складниками повітря. У повітрі є ще й змінні складники (СО2, СН4, О3), кількість яких може змінюватись, особливо в умовах техногенного забруднення атмосфери. Якими є змінні складники повітря в умовах забруднення атмосфери?

 • Слайд 3

  Антропічнийвплив на атмосферу

  ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ - надходження в повітря газуватих хімічних речовин, твердих часточок і біологічних матеріалів, що можуть чинити негативний вплив на організми та їх угруповання.

 • Слайд 4

  Основні антропогенні забруднювачі атмосфери

 • Слайд 5

  Види забруднень атмосфери

  Цементний завод

 • Слайд 6

  90% Теплоенергетика

 • Слайд 7

  Основні джерела атмосферного забруднення

  теплоенергетика, промисловість, автотранспорт, нафто- і газопереробна промисловість, випробування ядерної зброї, всі види сучасного транспорту, хімічна промисловість, сільське господарство (забруднення амоніаком). радіоактивні речовини, спалювання палива різних видів. Нафтопереробна промисловість

 • Слайд 8

  Якіекологічніпроблемиє наслідкамизабрудненняатмосфери?

 • Слайд 9

  Якіекологічніпроблеми є наслідкамизабрудненняатмосфери?

 • Слайд 10

  Результат забруднення повітря:

 • Слайд 11

  Вплив інтенсивного забруднення атмосферного повітря на населення:

  підвищується кількість імунодефіцитів зростаєкількістьзахворювань на хронічнийбронхіт збільшується поширеність бронхіальної астми підвищуєтьсярівеньонкологічнихзахворюваньдихальноїсистеми 11 грудня

 • Слайд 12

  Заходи охорониатмосферивідзабруднення

  Охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням і зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних, фізичних і біологічних забруднювачів. Сталий розвиток країн передбачає регулювання усіх сфер діяльності таким чином, аби економічний розвиток сприяв соціальному благополуччю населення, не завдаючи при цьому шкоди довкіллю.

 • Слайд 13

  До основнихзаходівохорони атмосферного повітря належать:

  розробканормативів, стандартів, прийняттязаконів Промислові фільтри для очищення повітря

 • Слайд 14

  Для визначенняякостіповітряфактичніконцентраціїзабруднювачівпорівнюють з ГДК. На ційоснові й формуєтьсякомплекснийіндексзабруднення атмосферного повітря (КІЗА). За циміндексом (даніЦентральноїгеофізичноїобсерваторіїім. Б. Срезневського): найбільшзабрудненимимістамиУкраїни у 2018 р вважалисяМаріуполь, Одеса, Луцьк, Дніпро, Київ, КривийРіг, Запоріжжя найменш забрудненим повітря було в таких містах, як Горішні Плавні Полтавської області, Ізмаїл, Світловодськ, Чернівці м. Маріуполь м. Горішні Плавні

 • Слайд 15

  Карта розсіювання NО2. Моделюваннята прогнозування

  Спостереження за концентрацією пилу, нітроген (IV) оксиду, сульфур (IV) оксиду, карбон (IV) оксиду (вуглекислого газу), плюмбум (IV) оксиду, бензопірену, формальдегіду та радіоактивних речовин є обов'язковими. Інші речовини можуть бути включені до програми спостережень за рішенням органів місцевого самоврядування відповідно до специфіки екологічної ситуації

 • Слайд 16

  Висновки:

  склад атмосфери в умовахантропічноговпливу почав якіснозмінюватися; у ній у все більшихкількостяхнакопичуютьсяшкідливіречовини; головнимиглобальнимиекологічниминаслідкамизабрудненняатмосфери є парниковийефект, озоновідіри, кислотні опади, смог; для охорониатмосферинеобхіднірізноманітні та скоординовані заходи на різнихрівняхорганізаціїсуспільства.

 • Слайд 17

  Домашнє завдання:

  Опрацювати § 48 Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 256 с. : іл.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке