Презентация на тему "Hunarvamilliyhunarmandchilik"

Презентация: Hunarvamilliyhunarmandchilik
Включить эффекты
1 из 20
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Скачать презентацию (4.25 Мб). Тема: "Hunarvamilliyhunarmandchilik". Содержит 20 слайдов. Посмотреть онлайн с анимацией. Загружена пользователем в 2023 году. Оценить. Быстрый поиск похожих материалов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  20
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Презентация: Hunarvamilliyhunarmandchilik
  Слайд 1

  Hunarvamilliyhunarmandchilik

 • Слайд 2

  Xalqimizda «Hunar – hunardanrizqingunar» deganmaqol bor. Darhaqiqat, hunarinsonniulug‘laydi. Uniodamlarorasidahurmatinioshiradi. Odamqadrinihunaroshirar

 • Слайд 3

  Ҳунар – инсонқадриноширар

  Инсонҳаётдаяшарэканунингмақсадибўлмоғилозим. Кимдирўзорзу-истакларигаилморқалиэришса, кимдиркасб-ҳунарибиланетишади. Илм – маърифатвакасб – ҳунарҳарбирдаврдакишиликжамиятитараққиётиучунмуҳимомилбўлибкелган.

 • Слайд 4
 • Слайд 5
 • Слайд 6
 • Слайд 7

  Hunar Yozgita’tilbo‘lganiuchunuydao‘tiraveribzerikdim-da, Rahimlarnikigachiqdim. Eshikdankiribchaqirsam, ayasisalomimgaalikoldilar-da: – Rahim o‘rtog‘ingpastda, o‘zingoldigatushaqol, – dedilar. Halima xolaning “pastda” deganlariyerto‘la. Rahimningdadasitaniqlio‘ymakorusta. Yerto‘laniustaxonaqilibolgan. Birmarta Rahim bilantushganman. Ichijudakatta. Yozdatashqaridahavoissiqligidaustaxonasalqinbo‘ladi. Rahimningdadasishogirdlaribilanbuyerdataxtadano‘ymaeshiklar, so‘rilar, stol-stullaryasashadi. Ayvonningyonboshidagizinadanyerto‘laga – ustaxonagatushibbordim. Rahim ustaxonagakiraverishdagiyo‘lakdapastginakursigao‘tiribolgan, iskanadahafsalabilantaxtachagachizilgannaqshnio‘yaredi. U meniko‘ribboshiniko‘tardi.

 • Слайд 8

   Ey, kelAbduazim, – dediajablanganday. – Xolamdanso‘rasam, shuyerdaligingniaytdilar, – dedimqo‘lidagitaxtachagako‘zyugurtirib. – Ha, – dedi Rahim quvonib, – men ham dadamninghunarlarinio‘rganyapman. – Zerikmayapsanmi? – dedimRahimgaachinganday. – Yo‘q, – hayronbo‘ldi Rahim. – Zerikishgavaqtyo‘q. Buyurtmamizjudako‘p. Dadamshogirdlaribilanishlab ham ulgurolmayaptilar. – Sen yordamberyapsanmi? – dedimistehzolikulib. – Qayoqda, men endio‘rganyapman. Naqshnitaxtagadadamchizibberdilar. Kechadanberio‘yib, tugatolmayapman. – Qanimengaber-chi? – Rahimningqo‘lidantaxtachaniolib, uyoq-buyog‘igaqaradim, – zo‘rnaqsh-ku, – dedimhavasimkelib.

 • Слайд 9

  – Ha, yaxshilabo‘rganibolsam, men ham dadamgao‘xshaboddiytaxtadanchiroylinaqshlieshiklar, darvozalar, ustunlaryasardim. – Dadangnaqshliustunlar ham yasaydilarmi? – so‘radimhayajonbilanboyagikinoyalarimdanqizarib. – Ha, – dedi Rahim, – hozirsaroy, ko‘shklargaustunlarbuyuradiganlarko‘payibqoldi. Yog‘ochso‘ri, taxtakaravotlarniso‘rabkeladiganlar ham ancha. Shu paytichkarixonadanRahimningdadasichiqibqoldi. Meniko‘rib, xursandbo‘ldilarmi, kulibqo‘ydilar: – Rahimjon, o‘rtog‘ingseniizlabchiqibdi-da, – keyinmendan, – sen ham o‘ymakorustabo‘lmoqchimisan? – deb so‘radilar. – Ha, agar o‘rgatsangiz, – dedim men ham quvonib, – to‘g‘risi, Rahimgahavasimkelyapti. – Undaybo‘lsadadangdanruxsatolib, chiqaver. – Xo‘pbo‘ladi, ertagayoqchiqaman. – Hunaro‘rgangankambo‘lmaydi. Yigitkishigayetmishhunaroz, deganlar. Bu hunarmengakattabobomdanmeros, – dediRahimningdadasig‘ururbilan. Men esao‘zimdayo‘qxursandedim. Bilaman, dadamyo‘qdemaydilar. Qandayyaxshi, endiyozgita’tildamutlaqozerikmayman. Engmuhimi, hunaro‘rganaman.

 • Слайд 10
 • Слайд 11
 • Слайд 12

  Marg‘ilongajahonhunarmandlarshahrimaqomiberildi

  Marg‘ilongajahonhunarmandlarshahrimaqomiberildi. Bu haqda “Atlas bayrami” xalqaroan’anaviyto‘qimachilikfestivalidama’lumqilindi, deyaxabarbQaydetilishicha, festivalningtantanaliochilishmarosimidaMarg‘ilonshahrigaButunjahonhunarmandlarkengashitomonidanjahonhunarmandlarshahrimaqomiberilganinitasdiqlovchimaxsussertifikattopshirilgan. “Jahonipakvaikathunarmandlarishahri” maqominitasdiqlovchisertifikatniMarg‘ilonshaharhokimiAdhamZiyavitdinovButunjahonhunarmandlarkengashiprezidentiSaad al-Qaddumiydanqabulqilibolgan. ermoqda Ta’kidlanishicha, ushbusertifikatMarg‘ilonshahrining World Crafts Council – Jahonhunarmandchilikkengashitarmog‘igakiritilishinita’minlaydi.

 • Слайд 13

  Ma’lumotuchun, Jahonhunarmandlarishahrimaqomi 2014 yildatashkiletilganbo‘lib, shukungachaungajahonningturlimamlakatlaridagi 57 ta shaharsazovorbo‘lgan.  Marg‘ilonushburo‘yxatgakiritilganO‘zbekistonninguchinchishahrihisoblanadi. Avvalroqyog‘ocho‘ymakorligiuchunQo‘qonga, zardo‘zlikuchunBuxorogajahonhunarmandlarshahri maqomiberilganedi.

 • Слайд 14
 • Слайд 15
 • Слайд 16
 • Слайд 17
 • Слайд 18
 • Слайд 19
 • Слайд 20
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке