Презентация на тему "Екологічне забруднення середовища і його вплив на організм сільськогосподарських тварин"

Включить эффекты
1 из 15
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Екологічне забруднення середовища і його вплив на організм сільськогосподарських тварин" по Биологии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Екологічнезабрудненнясередовищаійоговплив на організмсільськогосподарськихтварин
  Слайд 1

  Екологічнезабрудненнясередовищаійоговплив на організмсільськогосподарськихтварин

  Підготував Дехтярчук Олександр

 • Слайд 2

  План

  Екологічна проблема Класифікація екологічних проблем Забруднення атмосфери і її вплив на сільськогосподарські організми А) Клімат Б) Температура Забруднення води та її вплив на сільськогосподарські організми Забруднення грунтів та їх вплив на сільськогосподарські організми Висновки

 • Слайд 3

  Екологічна проблема

  Екологічна проблема – це змінаприродного середовищав результатіантропогеннихдій, щоведе до порушенняструктуриіфункціонуванняприродних систем (ландшафтів) іпризводить до негативнихсоціальних, економічних та іншихнаслідків.

 • Слайд 4

  Класифікація екологічних проблем

  Забруднення та виснаження водних ресурсів Деградація ґрунтів Забруднення атмосфери

 • Слайд 5

  Забруднення атмосфери

  Господарськадіяльністьлюдини, набуваючи все більш глобального характеру, починаєробити вельми відчутнийвплив на процеси, щовідбуваються в біосфері.

 • Слайд 6

  Клімат

  Кліматможенадаватисприятливийінесприятливийвплив на організмтварин та їхпродуктивність. За наявностінесприятливогокліматутваринипіддаються до різних за силою факторівіцеможепризвести до порушення стану рівновагиміжорганізмомінавколишнімсередовищем, внаслідокчого у твариннерідковиникаютьрізнізахворювання.

 • Слайд 7

  Температура

  Температура навколишньогосередовищамаєнайбільшийвплив на тварин, так як вона безпосередньовпливає на тепловий баланс організму, змінюючитим самим хіджиттєвоважливихпроцесів. ростаннятемпературисередовищаможепризвести до перегрівуорганізмуйзагибелітварини.

 • Слайд 8

  При триваломувпливі на організмтваринивкрайнизьких температур, процеситерморегуляціїпорушуються, знижується температура тіла, настаєпереохолодження, уповільненняобміннихпроцесів, паралічіпотім смерть.  Особливо небезпечніпереохолодження для молодняку, коли теплорегулюючімеханізмище не сформувалисяіорганізмсхильний до впливівнавколишньогосередовищадуже сильно ібудь-якірізкі, ізначні перепади температур можутьвикликатинебажанінаслідки.

 • Слайд 9

  Вода

  Вода покриваєпонад 70% поверхніпланетиієнайбільшважливим компонентом, необхіднім для підтримкижиття на Землі.

 • Слайд 10

  Забруднення та виснаження водних ресурсів

  Неочищені стоки сільськогосподарськоговиробництває одним ізджерелзабруднення вод.

 • Слайд 11

  Пестициди та добрива, щозастосовуються в сільськомугосподарстві, змиваютьсяврічки, озера, моря здощовою водою істаютьїжею для бактерій. При цьомубактеріїспоживаютькисень, розчинений у воді, в результатірибиіводнітваринипочинаютьзадихатися. У рядімісцьнеочищеністічні води змиваються в річкиі моря істають причиною захворювань, а інодійсмерті, як тварин, так і людей.

 • Слайд 12

 • Слайд 13

  Ґрунт

  Найважливішоювластивістюгрунтівєродючість, тобтоздатністьзадовольняти потребу рослин в елементахживлення, воді, повітрі, теплі для того, щоб вони (рослини) могли нормально функціонуватиідаватипродукцію, складову урожай.На основігрунтівреалізуєтьсярослинництво, яке є базою для тваринництва, а продукціярослинництваітваринництвазабезпечуєлюдинуїжеюібагатьоміншим. Сільськегосподарствозабезпечуєсировиноюхарчову, частковолегку, біотехнологічну, хімічну (частково), фармацевтичну та іншігалузі народного господарства.

 • Слайд 14

  Забруднення ґрунтів

  З ґрунтухімічніречовиничастковопереходять в рослини, а зрослинзїжеюпотрапляють в організмисільськогосподарськихтварин. Нестачаабонадлишокмікроелементів у ґрунтіпризводить до порушенняобміннихпроцесів не лише у травоїдних, алеім'ясоїднихтварин. Цевикликаєендемічнізахворювання. Ґрунтимаютьздатністьнакопичуватирадіоактивніречовини, котрівражаютьживіорганізми, а потрапляючизїжею в організмтварин, викликаютьзахворюваннярізнихорганів.

 • Слайд 15

  Висновки

  Вплив навколишнього середовища на організм сільськогосподарських тварин несе пряму відповідальність за їх здоров’я, але варто пам’ятати, що тваринницькі господарства, які не дотримуються правил санітарної гігієни несуть пряму відповідальність за погіршення умов навколишнього середовища. На здоров’я тварини впливає безліч чинників і одним із найважливіших це – екологічне забруднення, адже тварина - споживає, дихає, вживає корми, п’є воду яку отримує із земельних ресурсів.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке