Презентация на тему "Геополитическое положение Украины"

Включить эффекты
1 из 15
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Геополитическое положение Украины" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯУКРАЇНИ
  Слайд 1

  ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯУКРАЇНИ

  ПАНАСЕНКО ЯНА

 • Слайд 2

  Українарозташована у центріСхідноїЄвропи. Вона маєспільнісухопутнідержавнікордони з Білоруссю на півночі, з Польщею на заході, зі Словаччиною,Угорщиною, Румунією і Молдовою на південномузаході та з Росією на сході. ПівденьУкраїниомивається Чорним та Азовським морями. Морськікордони вона маєзРумунією та Росією. ЗагальнаплощаУкраїни становить 603 628 км², вона становить 5,7 % територіїЄвропи і 0,44 % територіїсвіту. За цимпоказником вона є другою за величиною середкраїнЄвропипісляРосії (абонайбільшоюкраїною, яка повністюлежить в Європі). Код країни за системою ISO 3166-1-alpha-2 — UA[13]. ТериторіяУкраїнивитягнутаз заходу на східна 1316 км ізпівночі на південьна 893 км, лежитьприблизноміж 52°20′ та 44°23′ північноїширотиі 22°5′ і 41°15′ східноїдовготи. Крайнійпівнічний пункт — с. Грем'яч Чернігівськоїобласті. Крайнійпівденний пункт — мис Сарич (Автономна РеспублікаКрим). Крайнійзахідний пункт — с. Соломоново Закарпатськоїобласті. Крайнійсхідний пункт — с. ЧервонаЗірка Луганськоїобласті. Географічний центр України міститься на північнійоколиці села Мар'янівка (Шполянський район) Черкаськоїобласті.[14] Згіднозоднієюіз методик вимірювання[15] географічний центр Європирозташований на територіїУкраїни, неподалікмістаРахова Закарпатськоїобласті. Площа винятковоїекономічноїзониУкраїни становить 72658 км².

 • Слайд 3

 • Слайд 4

  Загальнапротяжністькордонів становить 6500 км. Найбільшупротяжністьмаєсуходільний кордон зРосією, зякоюУкраїнамежує на сході. На півночі вона межуєзБілоруссю, на заході — зПольщею. Словаччиною та Угорщиною, на південномузаході — зРумунією та Молдовою. Протяжністьморськихкордонів становить 1050 км. Через рівнинний характер рельєфуйособливостігідрогеографічноїмережікордониУкраїниздебільшого не маютьчіткихприроднихрубежів. ТількиКарпати як гірська система становлятьпевнийприроднийрубіж.

 • Слайд 5

 • Слайд 6

  НайбільшарічкаУкраїни — Дніпро, щоподіляєтериторіюкраїни на ПравобережжяіЛівобереж-жя, віддавнабулаважливою транспортною магістраллю: вона сполучаєбалтійськікраїнизПричорномор'ямісхіднимСередземномор'ям («шлях ізварягів у греки»).

 • Слайд 7

  На півднітериторіюУкраїниомиваютьЧорнейАзовське моря. На краиньомупівденномузаходіїї кордон проходить по нижнійтечіїДунаю— другої за довжиноюрічкиЄвропи. Ціприродніоб'єктиєдужеважливимичинникамигеополітичногоположенняУкраїни. Чорне море біляберегівУкраїнизамерзає на нетривалий час. Українські порти Одеса та Іллічівськрозташовані на невеликійвідстанівідберегівіншихпричорноморськихкраїн: відОдеси до Констанци (Румунія) — 180 км, до Варни (Болгарія) — 340 км. до Стамбула (Туреччина) — 630 км.Через ЧорнейАзовське моря Українарозпиваєзовнішньоекономічнізв'язкизпричорноморськимикраїнами, а через протоки Босфор іДарданелли. шо належать Туреччині, маєвихід до Середземного моря та Світового океану. Причорноморськеположеннявизначило участь УкраїнипасоціаціїкраїнЧорноморськогоЕкономічногоСпівробітництва. Вихід до Дунаю (порти ІзмаїліРені) даєможливістьналагоджуватиекономічнізв'язкизкраїнамиЦентральноїЄвропи. Саме по Дунаю українські судна прокладаютьмаршрути до віддаленихвідморівєвропейськихкраїн. Дунай системою каналівсполучаєЧорнеіПівнічне моря,БільшачастинатериторіїУкраїнирівнинна (95 %). Гори єлише на крайньомузаході (Карпати), напівдні (Кримські). За виняткомгірськихрайонів, рельєфУкраїнисприятливий для сільськогосподарськоїдіяльності, промисловогойжитловогобудівництва, транспортнихсполучень.

 • Слайд 8

  ГеополітичнеположенняУкраїнисправляєістотнийвплив на розв'язаннябагатьохїї проблем. До таких проблем, наприклад,належитьрозвитокпаливно-енергетичного, агропромислового, військово-промислового та іншихвиробничихкомплексівУкраїни. Саме через територіюУкраїнипроходятьмагістральнітрубопроводи, потужнілініїелектропередачійелектрифікованізалізничнімагістралі, щозв'язуютькраїни сходу і заходу Європи.

 • Слайд 9

 • Слайд 10

 • Слайд 11

  ОсобливостігеополітичногоположенняУкраїни — один знайважливішихчинниківпіднесенняїїролі у міжнародномуподіліпраці, зростання авторитету держави та інтеграціїекономікиУкраїни у світовегосподарство.

 • Слайд 12

 • Слайд 13

  міжнароднихорганізацій, членом абоспостерігачем у якихє Україна.

 • Слайд 14

 • Слайд 15

  Найважливіші шляхи іформиекономічногоспівробітництваУкраїнизкраїнами -сусідами.1. Спільнимизусиллямирозвиватипаливно-енергетичнікомплексикраїн. Збільшуватимасштабибурильнихробіт та видобуткунафти, особливо в Західносибірськомурегіоні. Використатидосягненнянауково-технічногопрогресуіможливостімашинобудування та приладобудуваннякраїн для оновленнявугільноїпромисловості, збільшеннямасштабіввидобуткувугілля, використанняйого, зокремадлявиробництваелектричноїенергії. 2. Всілякорозвиватипрямівиробничізв'язки (без посередників) міжпромисловимипідприємствами. 3. Опрацювати та здійснитиспільніпрограмирозвиткуагропромисловихкомплексівкраїн. Забезпечитиїхавтономнефункціонування та гарантованийринок. Досягтинезалежностівідіншихкраїнусіхвиробництв, щостановлять АПК. 4. Формувати міждержавні спеціалізовані територіальні промислові комплекси (літако-, автомобіле-, вагоно-. верстатобудування, виробництв устаткування для різних галузей промисловості тощо). Найбільшефективніз них використовувати для збільшенняекспортуготовоїпродукції на світовийринок.5. Створюватиспільнимизусиллямивільніекономічнізониітранспортнівузли для розвиткуекономічнихзв'язківУкраїнизіншимикраїнами.6. Розроблятищорічніплани та окреміпрограмипрямихзв'язківміжвиробничимипідприємствамиУкраїни та країн сусідів.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке