Презентация на тему "Бой под Оршей"

Включить эффекты
1 из 19
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Бой под Оршей" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  Історія бИТВИ під оршею

 • Слайд 2

  Битва під Оршею 1514 р. дата, князь КостянтинОстрозькийіОршанська битва (Оршська)

  8 вересня 2014 року виповнилося 500 роківз часу перемоги у битвіпід Оршею, в якійполіські хоругви ВКЛ у складісоюзнихлитовсько-русинських та польськихвійськзавдалинещадноїпоразкиарміїМосковськогокнязівства.

 • Слайд 3

   

  Оршанська битва (Оршська) забезпечиламайже 40-річний період миру на східномуфронті, щознаменував собою значнийкультурнийрозквіт на українських землях.

 • Слайд 4

   

  У 1512 році великий князь МосковіїВасилійIII без оголошеннявійнирозпочинаєчергову, вже 4 військовукампаніюпроти Великого князівстваЛитовського, Руського та Жямайтійського, щооб'єднує в собівласне Литву, Жямайтію (західнілитовськіземлі), Білорусь, Полісся та Поділля, частинуцентрально-українських земель та Смоленщину.

 • Слайд 5

   

  На той час ВКЛ єоднієюзнайсильніших держав Європи, великий князь якої ЖигимонтСтарий [ŽygimantasSenasis, Zygmunt I Stary] єодночаснотакожі королем Польщі. У той же час війназМосковієюускладнила становище держави. На західномуфронті, у Пруссії, великий магістрНімецького (Тевтонського) ордена Альбрехт Бранденбург-Ансбахський [Albrecht von Brandenburg-Ansbach] підіймаєповстання, відмовляючисьвідвасальної присяги литовському та польськомуправителеві. Магістрапідтримуєйогодядько, імператорНімеччиниМаксиміліанI Габсбург [Maximilian I von Habsburg], щовстановлюєсоюзницьківідносинизмосковським князем, намагаючисьстворитиширокукоаліціюпротиЛитви та Польщі у складіПрусії, Лівонії, Московії, Данії, німецьких Бранденбурга йСаксонії, та навітьМолдови.

 • Слайд 6

   

  Становище ВКЛ особливо ускладнилося, коли 30 липня 1514 року, післячисленнихневдалихспробмосковськівійськанарештізаймаютьСмоленксь. 

 • Слайд 7

   

  Звідсиїмвідкриваєтьсяпрямий шлях на Литву через Дніпровський коридор, якийзахищає Оршанський замок (Оршськийзамок, сучаснаМогилівська область Білорусі), щойогозбудувавіщенайвидатніший правитель ВКЛ князь Вітаутас Великий (VytautasDydisis, Вітовт.)

 • Слайд 8

   

  УчасникиОршанськоїбитвиРозвиваючиуспіх, Василій ІІІ скеровую на Оршу головнісилимосковськоговійська на чолі з МихаїломБулгаковим-Голицею та ІваномЧелядіним. Великий князь ВКЛ ЖигимонтСтарийпідводитьсвоєївійсько до містечка Борисова, звідкискеровуєйого до Орші. Литовсько-руськимвійськомкомандує великий гетьман ВКЛ, православний князь КостянтинОстрозький.  Великий гетьман ВКЛ, князь КостянтинОстрозький Достеменніданіщодокількостівійськсторінлишаютьсяневизначеними, коливаючисьвід 80 тис. до 40 тис. вершників, силилитовського, руського та польськоговійська у 33 тис. вершників плюс 3 тис. піхоти, включаючигвардію князя Острозького у складіволинських та подільськиххоругв. 

 • Слайд 9

   

  ХідОршськоїбитвиЛитовськаарміяскладаєтьсязвласнелитовських, білоруських, поліських, подільських, польськихзагонів, а такожіноземнихнайманців. У ніч на 8 вереснявійська ВКЛ наводять через ДніпронавпротиОршінаплавні мости на діжках та переправляється на лівий берег річки. Причомуздійснюєтьсяце в стиліспецоперації: згідноз "томіціанськими актами", під час переговоріввійськаОстрозького "залишили на цьомуберезі (Дніпра) біля входу на бріддеякукількістьозброєнихвоїнів, якігарцювалиі давали московитам себе розглянути, створюючи в них враженняприсутностіармії, тоді як військо не залишалося на місці, а в іншомумісціробиломістзчовніві колод, переправляючи на інший берег Дніправійськовімашиниіпіхоту.

 • Слайд 10

   

  Рано-вранцімосковськийвоєводаЧеляднінатакуєвійськогетьманаОстрозького, намагаючисьвідрізатийоговідмостів, однак союзники відбиваютьворожийнапад. ГетьманКостянтинОстрозькийособистоочолює контратаки кінноти ВКЛ. ВикористовуючисуперечностіміжмосковськимивоєводамиГоліцею-Булгаковим та Челядніним, віннападає на них окремо, нівелюючи таким чином значнучисельнуперевагу супротивника. Опівдні армія ВКЛ вдалоздійснюютьсвійголовний маневр, відомийщезчасівВітаутаса Великого, посилений до того ж надзвичайновисоким як на той час рівнемвзаємодіїрізновидіввійськ.

 • Слайд 11

   

  Литовсько-руськакіннота, якою командую ЮрійРадзивілл Геркулес [JurgisRadvilaHeraklis] вдалоорганізуєвдаванийвідступі так само, як іхрестоносці в битві при Грюнвальді, московитипотрапляють у пастку - підставляючисьпід залп замаскованоїлитовськоїартилерії, післячогоїхіззасідкиатакуєрезервнийзагін.

 • Слайд 12

   

  ПідтискомвійськаКостянтинаОстрозькоговажкамосковськакіннотавідступає на багнистий берег річкиКропивнипоміж Оршею та Дубровною, де зазнаєнищівноїпоразки, в результатіякоїмайжецілкомзнищується.Київськийлітописконстатує: "Того ж року бійбувКостянтинаІвановичаОстрозькогоз Москвою під Оршею, за Дніпром на Кропивнірічці. І побив князь Москву".За данимихроністаСигізмундаГерберштейна, у битвіпід Оршею загинуло 40 тисячмосковськихвоїнів, однак реальна цифра вірогідноєсуттєвоменшоюй становить близько 10 тис. осіб. Тим не менше, головнімосковськіполководціБулгаков-Голиця та Челядин, 8 воєвод, 17 іншихкомандирів та кількатисячвояківпотрапляють у полон.

 • Слайд 13

   

  Причому князь ВасилійIII відмовляєтьсяпізнішеїхвикуповувати, заявивши, щовважаєїхпомерлими. Челядін за кількароківпомирає у Вільнюсі, а Булгаков-Голицяповертається на батьківщинутільки в 1552 році.

 • Слайд 14

   

  Натомістьпереможцябитвипід Оршею гетьманаКостянтинаОстрозькогочекалаурочистазустріч у столиці. 3 грудня 1514 р. Вільнюсвітає героя Оршанськоїбитви, на честь якого в столицібулазбудовананавітьтріумфальна арка. СучасникиназиваютьгетьманарусинськимСціпіоном, а посол Ватикану вказує, що "князь Костянтинможе бути названий найкращимвоєначальникомнашого часу, він 33 рази ставав переможцем на полібитви... в бою він не поступаєтьсяхоробрістю Ромулу"

 • Слайд 15

   

  На честь перемоги князь Острозькийбудує у Вільнюсітакожі два православниххрами, зокремай церквуСвятоїТрійці, богослужіння в якійі до сьогодніпровадятьсяукраїнськоюмовою. Добре знана в Європітакожі картина "Битва під Оршею", створена невідомимучасникомцієїбаталії, щозберігаєтьсясьогодні в Польщі. На полотнізмальованорізнімоментибитви, зокрема, гетьман ВКЛ КостянтинОстрозькийзображенийтричі.

 • Слайд 16

   

 • Слайд 17

   

  Проте, незважаючи на блискучий результат, перемогапідОршою, не булавикористанаповноюмірою. ГетьмановіКостянтинуОстрозькому, якийрозраховував на мирнеповерненняСмоленська, не вдалосясвоєчаснозайнятимісто, щоповертається до складу ВКЛ лише в часигетьманаСагайдачного у 1611 р.Разом ізтим, напади московітів на ВКЛ булизупинені, зірвавсятакожі союз МосковіїзімператоромНімеччини. Надважливезначеннябитви для Поліссянаголошуєзокрема "Волинський короткий літопис" , щоподаєпоетичнийописОршанськоїбитви та прославляє князя, прирівнюючи "силу великумосковську" до "ратітатарської". Протягом 40 роківпісляукладенняперемир'я Москва не наважуваласянападати на білоруські та поліськіземлі ВКЛ, щозумовилозначнийкультурнийрозквіткраїни, зокремайукладенняЛитовського статуту, що став другим післяРуськоїправдиконституційним актом на землях сучасноїБілорусі та України.

 • Слайд 18

   

 • Слайд 19

   

  Виконала учениця 10 класу Петрашик Оксана В.

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд