Презентация на тему "Орындаған : Қожабай Д.Д. Тексерген : Спанов А.К."

Включить эффекты
1 из 12
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Орындаған : Қожабай Д.Д. Тексерген : Спанов А.К.". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  12
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Орындаған : Қожабай Д.Д. Тексерген : Спанов А.К.
  Слайд 1

  Орындаған : Қожабай Д.Д. Тексерген : Спанов А.К.

  Мемлекетмеханизміжәне функциясы

 • Слайд 2

  Мемлекеттің механизмі 

  Мемлекеттің механизмі – белгілітүрде ұйымдастырылған, ішкітұтастығымен және өзара байланыстылығымен сиппатлатынмемлекеторгандарының жүйесі

 • Слайд 3

  Мемлекетмеханизмінетән заңдылық

  Біріншідензаңдылығы- оның органдары тек мемлекет  қызметін атқаруға қажет болғанда ғана  құрылады. Екіншізаңдылығы – бірінің қызметін біріқайталайтын  органдардың болмауы.

 • Слайд 4

  Мемлекетмеханизмінің құрылымы

  1.Мемлекеттікоргандардан, 2.Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардан 3.Мемлекетттікқызметкерлердің 4.Ұйымдық қаржылардан, 5. Мемлекеттікқызметтерді қамтамассыз етугеқажет ықтиярсыз көндіру күштерінен тұрады.

 • Слайд 5

  Мұндай мемлекеттердің механизмімынандайоргандардантұрады:

  1. Өкілдік органдар. 2. Мемлекетбасшысы. 3. Атқарушы орган. 4. Орталық басқару органдары5. Сот органдары.. 6. Прокуратура.7. Әскер.8. Барлау, қарсы барлауоргандары.9. Абақты

 • Слайд 6

  Өкілдік органдар  Жоғары өкілдік орган Жергіліктіөкілдік органдар

 • Слайд 7

  МЕМЛЕКЕТ ФУНКЦИЯСЫ

  Мемлекетфункциясы – нақтылытарихикезеңде, өзініңалдындатұрғаннақтылыстратегиялықмақсатқажетугеарналған, көбірекжалпыламамемлекеттікқызметтіңеңмаңыздыбағыттары.

 • Слайд 8

  Мемлекеттікфункцияныңбелгілері:

  Мемлекеттікқызметтегімаңыздылаубағыттардыңұқсастықаспектілерініңнақтылыаядағыжиынтығы; • Қоғамөмірініңмаңыздыаясындағымемлекеттіңқалыптасқантұрақтыпәндіклиниясы; • өзініңфункциясыніскеасырудамемлекетбиліктікмәжбүрлеуәдісінжәнеқоғамдыққатынастардағысубъектілергеықпалетудіңәртүрліжолдарынпайдаланады (көтермелеуәдісін, сендірудіжәнемәжбүретуді);

 • Слайд 9

  • мемлекеттіңфункциясыжеткіліктітүрдезаңдабелгіленген; • мемлекеттіңнегізгіміндетіменмақсаты, берілгенкезеңдеорындалады. Олармемлекеттіңәртүрлікөпжоспарлықызметіндегібіржағыжәнемемлекеттіңфункциясынтуғызады.

 • Слайд 10

  Мемлекет функцияларыныңтүрлері: әрекететуұзақтығынақарайфункциялартұрақтыжәнеуақытшаболыпбөлінеді. Тұрақтыфункциялармемлекетдамуыныңбарлықкезеңдеріндежүзегеасырылады Уақытшафункциялартөтеншесипаттағыбелгілібірміндеттішешуменөзәрекетінжояды.

 • Слайд 11

  маңыздылығына қарай негізгі қосымша қоғамдықөмірдіңқайсаласында жүзегеасырылуынабайланысты Ішкіфункциялар сыртқыфункциялар

 • Слайд 12

  Назарларыңызға рахмет

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке