Презентация на тему "Роль хімічної науки для сталого забеспечення людства"

Включить эффекты
1 из 7
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Роль хімічної науки для сталого забеспечення людства". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  7
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Роль хімічної науки для сталого забеспечення людства
  Слайд 1

  Роль хімічної науки для сталого забеспечення людства

 • Слайд 2

  Хімічні знання

  Хімічнізнання — цепотужна сила в руках людства. Знаннявластивостейхімічнихречовин та способівїхдобування не тільки дозволяютьвивчати й розуміти природу, але й добуватинові, ще не відоміречовини, передбачатиіснуванняречовинізнеобхідними властивостями. Але хіміяможе бути небезпечною для людини й довкілля. Відомийписьменник-фантаст та вчений-хімік Айзек Азімов писав: «Хімія — це смерть, що упакована в банки та коробки». І сказанесправедливе не тільки для хімії, але й для електрики, радіоелектроніки, транспорту. Ми не можеможити без електрики, але оголений дріт смертельно небезпечний, автомобілідопомагають нам пересуватися, але підїхніми колесами часто гинуть люди. Використаннялюдством досягненьсучасної науки й техніки, зокрема й хімії, потребуєвисокоїзагальноїкультури й глибокихзнань. Тількивідповідальне, раціональнеприродокористуванняможе стати запорукоюсталогорозвиткунашоїцивілізації! Хімія в повсякденномужитті Без хіміїнеможливоуявитисучаснийпобут людей. І не тількиопосередковано через використанняїжі, одягу, взуття, палива, житла, але й безпосередньо через використанняскляних, пластмасових, порцелянових і фаянсовихвиробів, лікарськихпрепаратів, засобів для дезінфекції, косметичнихвиробів, різнихклеїв, лаків, фарб, харчових добавок тощо.

 • Слайд 3

  Хімія в повсякденномужитті

  Без хіміїнеможливоуявитисучаснийпобут людей. І не тількиопосередковано через використанняїжі, одягу, взуття, палива, житла, але й безпосередньо через використанняскляних, пластмасових, порцелянових і фаянсовихвиробів, лікарськихпрепаратів, засобів для дезінфекції, косметичнихвиробів, різнихклеїв, лаків, фарб, харчових добавок тощо.

 • Слайд 4

  Створенняновихматеріалів

  Створенняновихматеріалів — потреба сучасногожиття. Матеріали з новими, покращенимивластивостямимаютьзамінитизастарілі. Новихматеріаліввимагають і високотехнологічнігалузі: космічна й атомнатехніка, електроніка. Для практичних потреб необхіднітакіматеріали, як метали, полімери, кераміка, барвники, волокна.

 • Слайд 5

  Біоматеріали

  Ізрозвиткоммедицинивиникла потреба в замініорганів та тканин в організмілюдини. Матеріали, якіможнавикористовувати для виготовленнярізноманітнихімплантів, створюють у хімічнихлабораторіях. Металевіпротезипрості у виготовленні, дужеміцні, хімічноінертні й відноснодешеві. Головнимнедолікомметалів є те, що вони піддаютьсякорозії, через яку знижуєтьсямеханічнаміцність, а організмотруюютьйониметалічнихелементів. Доситьперспективними для виготовленняімплантів є сплави титану (наприклад, Ti—Al—V) — вони міцні, відноснолегкі й стійкі до корозії. Сьогодні все більшевикористовуютькерамічнібіоімпланти. Кераміка — чудовийбіоматеріал: вона міцна, не піддаєтьсякорозії. Крім того, кераміка не стирається, щоважливо для штучнихсуглобів, а такожхарактеризується 

 • Слайд 6

  Раціональневикористанняприродноїсировини

  Природа здаєтьсяневичерпноюкоморою, з якоїлюдствоберепотрібнусировину. За останні 20 роківкориснихкопалинбулодобутобільше, ніж за всю історіюлюдства. У світіщорічновилучають і переробляютьблизько 100 млрд тонн гірськихпорід. Багатосировиннихджерел уже виснажені, тожгостропостаєсировинна проблема. Уже сьогоднібагатокраїнвідчувають брак окремихприроднихресурсів. В Україні, наприклад, не вистачаєнафти й природного газу. Комплексневикористаннясировини й відходів — основа комбінованихвиробництв (різниххімічних, хімічних з металургійнимитощо). Необхідновпроваджуватибезвідходнітехнології, тобтотаківиробничіпроцеси, за якихвідходи одного виробництвастаютьсировиною (реагентами) для іншого.

 • Слайд 7

  Дякую за увагу

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке