Презентация на тему "Тексерген: СұлТанғалиева.РОрындаған:Қасымғалиева.Г"

Включить эффекты
1 из 13
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Тексерген: СұлТанғалиева.РОрындаған:Қасымғалиева.Г". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  13
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Тексерген: СұлТанғалиева.РОрындаған:Қасымғалиева.Г
  Слайд 1

  Тексерген: СұлТанғалиева.РОрындаған:Қасымғалиева.Г

  Экономикалық өсудің негізгіфакторлары мен оны қамтамасызетудегі мемлекеттік шаралар Мен әдістері

 • Слайд 2

  Экономикалықөсудегенімізұлттықөнімнің сан жағынанөсуіменқатар сапа  жағынанжетілдірілуі. Экономикалықөсудепөндіргішкүштердіңұзақмерзімдідамуыменбайланыстыөндірістіңнақтыкөлемініңтабиғидәрежесініңұзақмерзімдегіөзгерістерінатайды.

 • Слайд 3

  Бүгінгі таңда Қазақстанның экономикалық өсуі жоғары қарқынмен дамыпотыр. Экономиканышикізаттың бағдарынан, өңдеушілік бағдарға қарай диверсификациялаужолдарынайқындап қарастырылуда.Қазақстанның кенбайлығы – минералдық шикізаттың қайтып қалпына келмейтінібелгілі, соныменқатар кенорындарыуақыт өте келесарқылатыны белгілі. Мұның өзі болашақта әуелі экономикалық, соданкейінсаяситәуелсіздігімізге әсер етуімүмкін.

 • Слайд 4

  Сондықтан Үкімет 2015 жылға дейінгіИндустриялық -  инновациялық даму бағдарламасын әзірледі. Бағдарламаны іскеасырубарысындамұнай саласынаназараударудықажет етеді. Соныменбіргемұнай өнімдерін өткізу бастыназардағы мәселе болыпотыр. Мұнай өнімдерін өндіру мен өткізу оған жүмсалған шығындармен тығыз байланыста.

 • Слайд 5

  Экономикалық өсудің  негізгімақсаттары – халықтың әл-ауқатын көтеру және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Экономикалық өсудің негізгімақсаты материалдық әл-ауқаттың жоғарлауы болыптабылады, осының құрамына кіретіндер: -    Орта есеппенбірадамға келетінұлттық табыстың өсуі. бұл мақсатқа жетудіұлттық табыстың жанбасынашаққанда келетінөсу шапшандығы көрсетеді. -    Бос уақыттың көбеюі. Бұл елдің нақты жалпыұлттық өнім немесеұлттық табыскөрсеткіштерінде орыналмаған.Сондықтан, осы мақсатқа жетудәрежесін бағалағанда, байқалып отырған мерзімдежұмыс аптасы мен жұмыс жылықысқарғанына, жұмысшылар менқызметкерлердің еңбек әрекеттерінің жалпыұзақтығына назараударыкерек. -    Ұлттық табыстың халықтың әр топтараның арасындабөлінуін жақсарту. -    Шығарылған тауарлар мен қызметтердің сапасынжақсартып, түрлерін көбейту.

 • Слайд 6

  Қоғамдық өндірістің типінебайланысты, өнімнің өсу шапшандығы мен өндіріс факторларыкөлемі өзгерістерінің арасындағы сәйкестік әр түрлі болуымүмкін, сондықтан экономикалық өсу де бірнешетипке  бөлінеді. Интенсивтітипі — техника мен технологияның жетілдірілуіарқылы ұлттық өнімнің өсуі. Тиімді экономика экономикалық өсудің интенсивтітипінқолдануға тырысады. Экономикалық өсудің интенсивтікфакторлары: -    қолданылатын ресурстарсапасының өсуі (жұмыс күшінің сапасынөсіру және заттық капиталдың сапасынжақсарту); -    ресурстардыпайдалануәдістерін жақсарту (технологияныжетілдіру, өндірісті және өткізуді ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру). Экстенсивтітипі – қосымша өндіріс факторларынтартуарқылы  ұлттық өнімінің өсуі.Экономикалық өсудің экстенсивтікфакторлары: -    жұмыс күшінің санының өсуі; -    капиталдың көлемі өсуі. Араластипі -  факторлардың өсуімен қатар техникаментехнологияның  жетілдірілуіарқылы ұлттық өнімнің өсуі.

 • Слайд 7

  Экономикалық өсудің сапасыоның әлеуметтік бағытталуының күшеюімен байланыстырылады. Экономикалық өсудің сапасынқұрушылар: халықтың материалдық әл-ауқатының жақсаруы; адамның гармониялық даму негізідепқаралатын бос уақыттың көбеюі; әлеуметтік инфрақұрылым салаларының даму дәрежесінің жоғарылауы; адамкапиталынаинвестицияныөсіру; адамдардың еңбек және өмір жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; жұмыссыздар мен жұмысқа қабілеті жоқтарды әлеуметтік қорғау; еңбек нарығында ұсыныс көлемінің өсуі жағдайында жұмыспен толық қамтуды қолдау.

 • Слайд 8

  Сұранымның өсу жағдайында табиғи ресурстармүмкіндігі мәселесі оданәpi қиындай түседі, сондықтан экономикалық өсу бірқатар факторларға байланысты: табиғат ресурстарының саны мен сапасына; еңбек ресурстарының саны мен сапасына; капитал ресурстарына; қолда бар технологияға.

 • Слайд 9

  Әлеуетті өсім – бұл экономиканың мүмкіндігінен өсу алужылдамдығы.Әлеуетті өсімді қамсыздандыра алатыннегізгіфакторларға:- ресурстардың көбеюі – табиғи ресурстар, сондай-ақ еңбекті және капиталды;- нәтижеліктің көбеюі, бұнымен қосатехнологиялық прогресттің ресурстарықолданылады, жұмыс күші квалификациясының жоғарлауы немесеөнеркәсіп кәсіпорындарының жақсаруы.

 • Слайд 10

  Экономикалық өсу - қоғамдық еңбек нәтижесін, оның өнегелік, руханисипаттамаларынкөрсетеді.Ол — экономикалық динамиканың көрсеткіші және қайнар көзі болыпсаналады. Экономикалық өсу өндірістің көлемінің ұдайы өсімі және экономикалық, технологиялық, әлеуметтік өсімімен қатарласып ұласатын мінездемелергенегізделеді. Ал стратегиялық тұрғыдан экономикалық өсу ЖІӨ мен ЖҰӨ көлеменің жанбасынашаққандағы көлемінен көрініс табады.

 • Слайд 11

  Экономикалық өсу өзіне экономикалық өсудің 3 факторынқосады: -ұсыныс факторы (адами, табиғи ресурстар, негізгі капитал, технологиялардың деңгейі) -сұраныс факторы (баға деңгейі, тұтыну шығындары, инвестициялық шығындар, мемлекеттікшығындар, экспорттын таза көлемі) -үйлестіру факторы (өндірістегі рационалдылық пен ресурстардынтолық қолданылуы, экономикалық өсуге қатысушы ресурстардың тиімділігі)

 • Слайд 12

  Экономикалық өсуге жататынфакторлартөмендегідей: 1.жұмыс күші 2.өндірістік ресурстар 3.табиғат 4.технология Экономикалық өсу халық шаруашылығына елеуліөзгерістер әкеледі.Көптеген елдерүшін төмендегі даму сызбасысәйкес келеді: 1.барлық тауарөндірісінде ауылшаруашылық өнімдерінің көлемі төмендейді, бұл жағдай жұмысбастылық құрылысында да орыналады. 2.алғашқыда өндіріс қарқыны көбейіп, кейінқызмет көрсету саласы да жақсарады. 3.урбандалу орыналады. Экономиканыреттеужағынан экономикалық реттеумәселесі мынаған тәуелді: -өсудің негізіболыпсаналатынсалалардыайқындау -инвестициялардың оптималдышегінанықтау -өндірістік-техникалық инновациялардың экономикалық өсуге әсерін есептеу -экономикалық өсуге ықпал ететінсаяси, әлеуметтік және институционалдық құрылымдардың қалыптасуына жағдай жасау.

 • Слайд 13

  Назарларыңызға рахмет!!!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке