Презентация на тему "Ряд Горобцеподібні"

Включить эффекты
1 из 33
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Ряд Горобцеподібні" по Биологии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Ряд Горобцеподібні
  Слайд 1

  Ряд Горобцеподібні

 • Слайд 2

  Характеристика ряду

  Ряд Горобцеподібні – найчисельніший ряд птахів (понад 5000 видів) Більшістьгоробцеподібних є малими птахами (за виняткомродиниВоронових). Вони поширені по всійземнійкулі, крімАнтарктиди. Видимаютьнайрізноманітнішімісцяпроживання – ліс , тундра, скелі, пустелі, поля, степи, містаабосела. Проте, більшістьгоробцеподібних так чиінакшепов’язана з деревноюрослинністю. Є серед них великі, наприклад ворона, і одні з найменшихптахів, масоювсього по 5-8 грамів, жителіялинових і ялицевих крон – корольки.

 • Слайд 3

  В Українізустрічається 130–135 видівгоробцеподібних

 • Слайд 4

  Горобцеподібні — нагніздні птахи, поширені по всійземнійкулі (крім Антарктики). Живлятьсярізноманітноюїжею: частинамирослин, безхребетнимитваринами, яйцями та пташенятямиіншихптахів. Багатопредставників — мігруючі птахи (ластівки, солов'ї, вівчарики), але серед них є такожкочові (синиці, сойки, деякідрозди) та осілі (хатнійгоробець). Горобцеподібнівідіграютьважливу роль у природі та життілюдини. Комахоїднівидирегулюютьчисленністьшкідниківкультурнихрослин. Протезерноїднівидиможутьзавдаватишкодипосівам. Самцівбагатьохвидів люди цінують за красивиймелодійнийспів (наприклад, соловейко, дріздспівочий, щиглик).

 • Слайд 5

  Ряд Горобцеподібні налічує майже 5 тис. видів, що об’єднані в 55 родин. На території України найчисельніші представники таких родин, як Воронові, Шпакові, Ластівкові, Синицеві, Жайворонкові, Омелюхові, Дроздові, Ткачикові, Плискові.

 • Слайд 6

  Родина Воронові

  Воронові (Corvidae) — широко поширена родина птахів ряду горобцеподібних (Passeriformes), щовключає таких птахівяк ворони, граки, галки, горіхівки, круки, сороки і сойки. Родина складається з 115 видівптахів (26 родів), представлених на всіх континентах крімАнтарктиди. Цезазвичайвеликі птахи у порівнянні з іншимигоробцеподібними, більшістьмаютьпомітнузовнішнюсхожість. У багатьохпредставниківродиниопереннячорне, але є і яскравозабарвленівиди. Харчуютьсяпереважнокомахами, частково зернами. У крупнихпівнічнихвидівзначнемісцезаймаєполювання за яйцями і пташенятамиіншихптахів, пошукпадалі й збіррізноманітнихіншихтипівїжі.

 • Слайд 7

  Крук Сойка

 • Слайд 8

  Родина Жайворонкові

  Довжинатіла 11—23 см, маса 15—70 г. Забарвлення у більшостімаскувальне, буровато-сіре з численною строкатістю, подібне у обох статей. Поширеніпереважно в Африці, також в Євразії, Новому Світі, Австралії. Більшістьмоногами, гніздятьсяокремими парами. Гніздовутериторіюсамціпозначаютьспівом. Пісні у більшості — голосні та дзвінкітрелі.

 • Слайд 9

  Родина Ластівкові Ластівкові (Hirundinidae) — родина співочихгоробцеподібнихптахів.Поширені по всійземнійкулі, крімАнтарктиди, Арктики і НовоїЗеландії.Для ластівкових характерна здатністьздобуватиїжу в повітрі, вони в змозіловити комах на льоту. У всіхластівкових струнке, обтічнетіло і довгівузькікрила.Гніздяться на скелях, будівляхтощо, деякі у норах, дуплах. Гніздароблять з землі, скріплюючиїхслиною. У кладці 3—7 яєць; насиджують 13—20 діб. Нагніздніптахи.

 • Слайд 10

  В'юркові

  Довжинатілавід 8 до 25 см, масавід 7 до 100 г. У забарвленніпереважаютьдоситьяскравікольори — жовті, зелені, червоніЗустрічаються в , Америці, АфриціГніздятьсяокремими парами аборозсіянимигрупами. Більшість добре співають (самці), голоси мелодійні; піснявикористовується для приваблювання самок та охоронигніздовоїтериторії

 • Слайд 11

  Родина Синицеві

  Синицеві (Paridae) − родина птахів ряду Горобцеподібні (Passeriformes). Широко поширені в Євразії та на прилеглих островах, в Африціта невеликою кількістювидівпредставлені в ПівнічнійАмериці.Родина об'єднуєптахів, подібних як за зовнішнімвиглядом, так і за способом життя. Сюди належать дрібні птахи: довжинатіла у них 100−170 мм, вага − 7−23 г.Крилапорівнянокороткі та тупі. Опереннягусте та м'яке. Синиціроблятьзакритігнізда, якірозміщуютьїхзазвичай у дуплах дерев, рідше − міжгілками та сучками гніздхижихптахів, у норах, щілинахскель та іншихукриттях. У кладці 4−6 до 14−16 яєць.

 • Слайд 12

  Представники

  Синиця блакитна

 • Слайд 13

  Синиця чорна

 • Слайд 14

  Синиця чубата

 • Слайд 15

  Родина Довгохвостосиницеві

  Цедрібні за розміром птахи 9—14 см у довжину, включаючидовгийхвіст та вагою 4,4—9 г. ЇхнєзабарвленнязазвичайблідосіреабокоричневеУсіпредставники — лісові птахи, яківіддаютьперевагуузліссю та підліску. Моногами. Пари можутьмати так званихпомічників, які (одного абобільше), якідопомагаютьпарівигодовуватипташенят. Гніздозазвичайкулеподібноїформи, ззовнізамаскованепавутинням, лишайниками, а всерединівистеленепір'ям.Птахи цієїродинибільшучастину року тримаютьсязграйками по 6—12 особин.

 • Слайд 16

  Родина Вівсянкові

  Вівсянкові (Emberizidae) — родина птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes), щонараховуєблизько 560 видів, поширених у Старому та Новому Світі. Більшістьптахівродинизабарвленівідносно не яскраво. Населяютьвідкритіландшафти — степи, лісостепи, тундри, в лісових ландшафтах оселяються на узліссі, вирубках, відкритихгалявинах.Гніздачашеподібноїформирозташовуютьзазвичай на землі, рідше на кущах або в розщілинахскель. Кладка складається з 3—7 яєць з крапками на зеленуватомуабоблакитномуфоніабо (рідше) однотонні. Насиджування 8—14 днів. Основа живлення — різноманітненасіння, а вліткутакожкомахи (ними вигодовуютьпташенят)

 • Слайд 17

  Представники

 • Слайд 18

 • Слайд 19

 • Слайд 20

  Родина ПідкоришниковіПідкоришникові(Certhiidae) — родина птахів ряду Горобцеподібних. Дрібні птахи, щоведутьдеревно-чагарниковийспосібжиття. Довжинатіла 10—16 см, масавід 8 до 30 г. Забарвлені в сірувато-бурі, коричневі з білимикрапками. Осіліабокочуючи птахи. Гніздабудують в укриттях: у дуплах, у порожнинах за відсталоюкорою (підкоришники).

 • Слайд 21

  Родина Мухоловкові

  Мухоло́вкові (Muscicapidae) — велика родина горобцеподібних птахів, поширена виключно в Старому Світі. Представники переважно є невеликими комахоїдними птахами, більшість з яких полюють в польоті.Середніх та невеликих розмірів птахи. Населяютьрізноманітнітипихвойних, мішаних хвойно-листяних і листянихлісів на рівнинах, у передгір'ї і горах, савани, заростікущів, сади, парки. Деяківидиможутьгніздитись в населених пунктах і навіть у відкритих ландшафтах.

 • Слайд 22

  Мухоловка

 • Слайд 23

  Родина Кропив’янкові

  Кропив'янковіабоСлавкові (Sylviidae) — велика родина птахів ряду Горобцеподібних. Разом з Дроздовими є найбільшою родиною ряду. Довжинатілавід 7 до 28 см. Забарвленнянеяскраве, з переважаннямбурих, сірих, зеленувато-оливкових та рудуватихтонів, зрідка з пестринами, нижнійбіктілазазвичайсвітлішийспини; у ряда тропічних форм забарвленняяскраве. У деякихвираженийстатевийдиморфізм: самцізабарвленібільшяскраво та контрастно, ніж самки.

 • Слайд 24

  Представники

  Очеретянка лучна

 • Слайд 25

  Очеретянка чагарникова

 • Слайд 26

  Вівчарик весняний

 • Слайд 27

  Вівчарик-ковалик

 • Слайд 28

 • Слайд 29

 • Слайд 30

 • Слайд 31

 • Слайд 32

 • Слайд 33

  Дякую за увагу))

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке