Презентация на тему "Куба на украинском"

Включить эффекты
1 из 16
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Куба на украинском" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  Куба

  Презентации по географии

 • Слайд 2

  Прапор та герб Куби:

 • Слайд 3

  Загальна характеристика:

  • Площа – 111 000 кв. км.
  • Населення – 10,7 млн. Чол.
  • Столицяівеликемісто – Гавана (2096000)
  • Мова – іспанська
  • Релігія – римсько-католицька
  • Грошоваодиниця – песо
  • ВВП – близько 3000 млн. $ США
  • Статус – республіка

 • Слайд 4

  Географічне положення:

  ПлощаРеспубліки Куба - 111 000 кв. км., у тому числіострів Куба - найбільший у Вест-Індії та дав назвувсійкраїні. На півдні Куба омивається водами Карибського моря.

  На північномусходіз Кубою межуютьБагамськіострови, на південьвіднеїзнаходятьсяГаїті, Ямайка та Каймановіострови, на заходіЮкатанський протока відокремлюєїївід Мексики, а Флоридський протоку на півночі - від США. Острів Куба тягнетьсяуздовжекватора на 1200 км, його ширина коливаєтьсявід 30 до 190 км. Важливимелементомузбережжяєкораловірифи, атолиічисленнідрібніострови. За протяжністюкубинськірифизаймаютьтретємісце в світі.

 • Слайд 5

  Форма державного правління:

  Згіднозконституцієюкраїни 1976 р. та її новою редакцією 1992 р., Куба — «соціалістична держава». Найвищий орган влади — Національнаасамблеянародноївлади, яка обирає 609 депутатівзагальнимголосуванням на п'ятирічнийтермін. Асамблеяобираєзісвого складу Державну раду, яка представляєїїміжсесіями, виконуєїїухвали та здійснюєіншіфункції. Рада несевідповідальність перед асамблеєюізвітуєперед нею.

  Голова Державної ради наділенийнадзвичайно широкими повноваженнями. Віночолює уряд іодночасноєверховнимголовнокомандувачемзбройних сил, скликаєзасіданняДержавної ради і Ради міністрів, а такожкерує ними, видаєзакони, іншіухвалиінормативніакти, схвалені Державною радою, Радою міністрівабойоговиконкомом.

 • Слайд 6

  Корисні копалини Куби:

  На Кубівідоміродовища ряду видівмінеральноїсировини: нафти, торфу; руд чорнихметалів – заліза, марганцю, хрому; руд кольоровихметалів – міді, нікелю, кобальту, золота; гірничо-хім. сировини – піриту, фосфоритів; нерудноїіндустріальноїсировини – гіпсу, магнезиту, каоліну; нерудних буд. матеріалів – цем. сировини, облицювальногокаменяіінш., флюсового матеріалу, а такожмінеральніджерела. Відомітакожвиявисвинцю, цинку, вольфраму, стронцію.

 • Слайд 7

  Гірничодобувнагалузьівиробництво:

  Середкориснихкопалин перше місцезаймаєзалізна руда; виробляютьтакожмідь, хром, нікель, кобальт, золото ісрібло. Післяреволюції 1959 року спостерігаєтьсяпідйомпромисловоговиробництва; значну роль Кубінадаликомуністичнікраїни. Основніпромисловіпідприємствазайнятіпереробкоюцукрового очерету, виробництвом текстилю, шкірянихвиробів, сигар.

 • Слайд 8

  Рельєф:

  Рельєф Куби. визначається рядом субширотнихкулісоподібнорозташованихгірських гряд іхребтів, розділенихслабкогорбистими та рівниннимиплощами. У зах. частині К. виділяютьсяхребтиСьєрра-де-лос-ОрганосіСьєрра-дель-Росаріо (макс. вис. 728 м), де розвиненийхарактернийрельєф “могот" – ізольованих, складенихвапняками гряд абогорбівзмайжевертикальнимистінками, а східніше – гряди Бехукаль-Мадругаі горби Гавана-Матансас. У центр. частиніпідіймаєтьсягірськиймасивЕскамбрай (Гуамуая) зпіком Хуан (1156 м).

 • Слайд 9

   

  Найбільшрозчленованийрельєфхарактерний для сходу К. (хр. Сьєрра-МаестразпікомТуркіно, 1972 м), на півночірозташовуєтьсягірськиймасивМаярі-Баракоа. РікиКуби не мають великого господарськогозначення. Найдовшаріка – Кауто в гірськійобластіпівденного сходу країни, довжиноюбл. 240 км, судноплавна для невеликих суден в нижнійтечії на відстані 120 км.

  ЧастинутериторіїКубизаймаютьсубплатформніділянки, складенівапнякамиі структурно пов'язанізвапняковим плато Юкатана, ФлоридиіБагамськихостровів. На південномусходіострівперетинаєосновнаскладчаста система Антільськоїострівної дуги, яка творить гірський хребет Сьєрра-Маестра.

 • Слайд 10

  Клімат:

  На Кубіпереважаєтропічнийпасатнийклімат. Середня температура повітря в січні +19...+21 С, у липні - +30...+35 С, середньорічна температура тримається на рівні +26 С. Протягомусього року спостерігаєтьсявисокавологість, що в сполученнізвисокою температурою вимагаєпевноїакліматизації, але на узбережжі жара часто зм'якшуєтьсяпостійнимивітрами. Опадіввипадає до 1500 мм. у рік, доситьрівномірнорозподілених по сезонах. Сезон дощівтриваєізтравня по серпень-жовтень, сухий сезон - звересня-листопада по квітень. Середньорічна температура води не опускаєтьсянижче +24 С.

 • Слайд 11

  Населення:

  НинінаселенняКуби становить 11,184 млносіб. Офіційніджерелапропонуютьтакідані про склад населення: 65% — представникибілоїраси, 12% — афроамериканці, 22% — мулати. Однакіншіджереласвідчать про те, щобіленаселення становить лише 40%, а решта людей, якіпроживають у країні, представлена, насамперед, афроамериканцямиі мулатами (здебільшого), а такожкитайцями, євреями, арабами, індіанцямийіншими. Періодичнозростаннянаселеннясповільнюєтьсявнаслідокеміграції.

 • Слайд 12

  Розміщеннянаселення:

  Куба виділяєтьсявідноснорівномірнимрозміщеннямнаселення по території. Середнящільністьнаселенняблизько 90 чоловік на 1 кв. км. Найменшоющільністюнаселенняхарактеризуютьсязаболоченімісцевості на Південно-заході острова. Близькополовининаселеннярозташовуєтьсяуздовжпростягнувся через весь острів Центрального шосе, до якоготяжіютьімайжевсівеликіміста.

 • Слайд 13

  Сільське господарство:

  У 1959 р. Земля перейшла у власністьдержави. 50% експортнихнадходженьприпадає на продаж цукру. Куба - третій в світівиробникцукру. Середіншихтоварних культур - тютюн, кава, цитрусові та кенаф, використовуваний для виробництвамішків. Рис ікартоплювирощують для внутрішнього ринку; в низинах займаютьсятваринництвом.

 • Слайд 14

  Промисловість:

  Обробнапромисловість. За декількадесятківроків, щопройшлиз часу кубинськоїреволюції, в країнібула створена промислова база, при цьомуобладнанняітехнічний персонал надавалися в основному країнамисоціалістичного табору. Найпомітнішезростанняспостерігалося у важкійпромисловості, особливо у виробництвісталі, цементу, хімічнихпродуктіві добрив. У той же час зростаннявиробництва таких традиційнихтоварів народного споживання, як текстильнівироби, напої, консерви, мийнізасобиісигари, йшовнабагатобільшповільними темпами.

  Потреби Куби в промисловомуі транспортному обладнанні, а також в нафті практично повністюпокриваються за рахунокімпорту; значначастинапромисловихспоживчихтоварів, сировинаібагатояківидиосновнихпродуктівживленнятакожпоступають через рубіж. Понад 80% експортнихнадходжень Куба отримуєвід продажу цукру, іншимиважливимистаттямиекспортуєнікель, сигариірибопродукти. На початку XXI ст. основніпартнери по імпортуіекспорту: Іспанія, Росія,Канада, Франція, Нідерланди, Італія,Китай та Венесуела.

 • Слайд 15

  Транспорт:

  Основні транспортні системи Куби були побудовані до революції: центральна залізниця — на початку століття, центральна автомагістраль — в 1930-х роках, авіаційнесполученняпочалося в 1940-х роках. Протягом 1960-1970-х років стан залізничноїмережіпогіршився, а протяжністьшосейнихіґрунтовихдорігзросламайжевдвічі. У кінці 1980-х років на Кубібуло 13 116 км дорігз твердим покриттям. Одним здосягненьпісляреволюційноїКуби стало створення торгового флоту: якщо у 1959 в країнібулолише 14 морськихсудівводотоннажністю 58 000 т, то до 1989 Кубиволоділа 117 судами. Однак в 1990-х роках робота кубинського торгового флоту була практично паралізована через відсутністьпалива в зв'язкузрізкимскороченнямпостачанняросійськоїнафти (взагаліджереломпонад 60% енергії, щовиробляється на Кубі, єнафта, головним чином імпортна). Скороченню торгового обороту в кубинських портах сприялатакожполітика торгового ембарго, що проводиться США по відношенню до Куби, оскількивсіміноземним кораблям, що заходили в порти Куби, заборонявсяпісляцьогозахід в американські порти протягом 6 місяців.

 • Слайд 16

  Імпорт та експорт:

  • Основні статт іімпорту: хімікати, промисловасировина, нафта, верстати, зерно
  • Основні статті експорту: цукор, нікель, тютюн, цитрусові, морепродукти, ром, кава

Посмотреть все слайды

Другие презентации на эту же тему

Презентация будет доступна через 15 секунд