Презентация на тему "Пропаганда у фашистській Німеччині"

Включить эффекты
1 из 11
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Пропаганда у фашистській Німеччині" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Реферат з всесвітньої історіїна тему:
«Пропаганда у фашистській Німеччині»
  Слайд 1

  Реферат з всесвітньої історіїна тему: «Пропаганда у фашистській Німеччині»

  Виконав студент групи 1-БО: Белявцев Олександр     Харків 2015

 • Слайд 2

  Своїмиполітичнимиівійськовимиуспіхаминаціонал-соціалістськапартія в значніймірізавдячуваласвійуспіхпропаганді. Яка послідовноперетворилася у життясистеми. І все цебулодосягнуто за допомогою таланту Гітлера та, особливо, Геббельса. У цьому, проте, слідвраховувати те, що у ранньомуперіодідіяльністі НСДАП протікала не досить в гарнихсуспільнополітичнихйекономічнихумовах, щозумовилобагатоособливостейнацистськоїпропаганди – такі, як, широкевикористанняокультних доктрин імістичнихнавчаньнайрізноманітнішихвидів. Німецький плакат «Перемога будь-якоюціною»

 • Слайд 3

  Гітлербувчудовим оратором, відчувавнастроїнатовпу, що дозволяло йомушвидконабиратипопулярність, перетворившись на свого роду рушійну силу пропагандистськоїкампанії, витягнувшималенькупартіюзпивниго бару на велеликолюднімітинги. Впершевінвиступив на публічномумітингу 19 жовтня 1919 року. Німецкий плакат на українськіймові «Гітлер — визволитель»

 • Слайд 4

  Ще один великий пропагандист це - А́льфред Ро́зенберґ Німецькийнацистськийлідер. Вважається одним зголовнихідеологівнімецького нацизму, головнізасадничіідеїякоговиклав у праці МіфXX століття виданій у 1930. Провіднийідеологнацистськогоруху: розвинувтеорії про расовувищістьнімців та про необхідністьзавоюваннянімцями «життєвого простору» на Сході. У керівництвінацистськоїпартіївважавсяфахівцемзі справ СхідноїЄвропи. З 1933 очолюваввідділзовнішньоїполітикинацистськоїпартії. Свою пропаганду він розповсюджував разом з Гітлером. Тому, що Гітлер був першим редактором газети “Народнийоглядач», а Розинбергбув другим редактором. Німецькалистівка Альфред Розенберг, 1942 в Києві

 • Слайд 5

  Пауль Йозеф Геббельс (29 жовтня 1897 р - 1 травня 1945 р., Берлін) - державний та політичнийдіячнацистськоїНімеччини, райхсміністрнародноїосвітитапропагандиНімеччини (1933-1945), імперськийкерівникпропаганди НСДАП (з 1929 р.),рейхсляйтер (1933), передостанній канцлер Третього рейху (квітень-травень 1945 р.), комісар оборони Берліна (1942-1945).

 • Слайд 6

  Практично відразувін показав себе у пропаганді, запропонувавши так звані «9 заповідейнаціонал-соціалізму": 1. Твоя батьківщинаназиваєтьсяНімеччиною. Люби їїпонад усе ібільше справами, ніж словами. 2. Вороги Німеччини - твоївороги. Ненавидь їхусімсерцем! 3. Коженспіввітчизник, навітьнайбільшбідний - цечасточкаНімеччини. Люби його, як себе самого! 4. Бери собібільшеобов'язків. ТодіНімеччинаобересправедливість! 5. ПишайсяНімеччиною! Тимаєшпишатисябатьківщиною, зарадинеїмільйонивіддаласвоїжиття. 6. Той, хтозабезпечитьНімеччину, той забезпечить себе йсвоїхнащадвків. 7. Бийнегідникащоразу! Пам'ятай, коли хтось уже відбираєтвої права, тимаєш право знищитийого! 8. Верши, щопотрібно, без сорому, коли йдеться про новеНімеччини! 9. Вір у майбутнє. Тодітистанешпереможцем!"

 • Слайд 7

  Як неважкопомітити, у тих "заповідях" чітковиявляєтьсяхарактерніявища для нацистськоїпропагандипрямолінійність, агресивністьідемагогія, щозгодомстанутьїїосновними рисами. СпочаткуГеббельсставився до Гітлерадуженеприязно. Геббельс в 1926 року різкозмінює свою думку іневдовзістаєоднієюзвідданихйомуприхильників. Геббельсбагаторазововисловлювався про Гітлера в чудових тонах, у результаті в 1926 роцуГітлерпризначивГеббельсагауляйтером НСДАП в Берлині. У Берлініповноюміроюрозкрилисяораторськіздібності Геббельса. Йоговиступизбирають десятки тисяччоловік на парку Люстгартен. Фото з архіву дружини Геббельса Виступ перед народом у Берліні

 • Слайд 8

  ГітлерпризначивГеббельса рейхсляйтером НСДАП зпитаньпропаганди. У 1926 року він почав видавати газету «Атака". Газета мала успіхй у кінцевомупідсумку стала поручізНароднимоглядачем" однієюзголовнихрупорів НСДАП. Спочатку газета булащотижневої (виходила по понеділках), потім стала друкуватися 2 рази на тиждень, із листопада 1940 року стала щоденною. У газетідрукувалисянацистськізакликипротиВеймарськоїреспубліки, антисемітськаіантикомуністична пропаганда. Підзаголовкоми газет було "Гетьгнобителів!". На відмінувідофіційноїпартійноїгазети "Народнийоглядач", “Атака" булаособистим рупором Геббельса ібула, переважно, висловленнямйогопоглядів. Своїполемічнііскандальністатті вона завждивиголошувала у першійшпальті, підписуючиїх "Dr. G". Гебельс на зборахНСДАП

 • Слайд 9

  Використовуючицідвігазети, інавітьрегулярнівиступу у мітингах, Геббельс з 1929 року віввиборчукампаніюГітлера, забезпечившийому посаду канцлера. Перейнявшисучасніпропагандистськіприйомиамериканськогоґатункуітрохизмінившиїхпіднімецькудійсність, Геббельспродемонструваввражаючіздібностіпсихологічного натиску на аудиторію. У той самий час зурахуванням "заповідейнаціонал-соціалиста» була остаточно сформована ідеологічнапрограмапартії. Геббельс оголошує “заповідінаціонал-соціаліста”

 • Слайд 10

  Отже, вже в ранніхетапахсвогоіснування НСДАП приділялапропагандібагатоуваги. Першопочаткова пропаганда веласяхочай активно, аледоситьбезсистемно, проте, це не завадилоїй бути доситьуспішної. Причинами цьогобулавдалообранагенеральналінія, вірний тон, оперативністьігнучкість. Згодом (особливо післяпризначення Геббельса на керівну посаду) пропаганда стаєбільш систематичною іпродуманою, ірраціональніелементивідходять на другий план, всіматеріали як найретельнішеготувалися на найвищомурівні. Формується культ Гітлера як "німецькогомесії", вождя ірятівниканації. Починаєтьсяформуванняпропагандистських структур йоб'єднання в єдину систему, підконтрольнуособисто Геббельсу. Геббельс осматривает на радиовыставке народный приёмник, 1938 г.

 • Слайд 11

  Використані джерела

  Розум https://ru.wikipedia.org

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке