Презентация на тему "Українські меценати"

Включить эффекты
1 из 41
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.2
2 оценки

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Українські меценати" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Українські меценати
  Слайд 1

  Українські меценати

 • Слайд 2

  План

  Жінки-меценатки Меценатство періодуГетьманщини Меценати XVIII — початку XIX століття Українськіблагодійники та меценатикінця XIX — початку ХХ століття Меценати на Галичині Меценати 30-80-х років ХХ століття Сучасне меценатство

 • Слайд 3

  Жінки-меценатки

  Ганна Гойська ВишневецькаРаїна АнастасіяЮріївнаЗаславська

 • Слайд 4

  Серед українських шляхтичів були меценати українського друкарства і шкільництва. Княжна АнастасіяЮрїївнаГольшанська, в одруженіЗаславська, організувала за власний кошт переклад ПересопницькогоЄвангелія у 1556–1561 роках.

 • Слайд 5

  РаїнаЯрмолинськазаснувалаЗагаєцькиймонастир, а Ганна Гойськавідновиламонастир в Почаєвіі заклала фінансову основу йогоподальшоїдіяльності. Ганна Гойська

 • Слайд 6

  РаїнаМогилянкаВишневецькапідтримувалаправославнувіру, надавала допомогуГустинському, Мгарському, Ладинськомумонастирям. Сестра РаїниВишневецької, Марія Могила, яка заснувалаМанявський Скит у Галичині в пам'ять про сестру. Раїна Вишневецька

 • Слайд 7

  Меценатство періодуГетьманщини

  Іван Мазепа Меценатство Розумовських

 • Слайд 8

  Діяльність гетьманів сприяла «золотій добі» українського барокового мистецтва. Зокрема це проявилось у архітектурі.

 • Слайд 9

  Іван Мазепа опікувавсялітературою, наукою, мистецтвом. Завдякигетьману, Київсько-Могилянськийколегіум у 1701 роціотримав статус «академії».

 • Слайд 10

  Крімархітектури, Мазепа приділявувагуі книгам. У Батуриніуньогобулавласнабібліотека, враженийякоюбувфранцузький дипломат Жан Ба Моз, побувавши у Батурині. Богдан Лепкий в епопеї «Мазепа» описав враження царя Петра І та йогосоратників, коли вони побачили в бібліотеціМазепиунікальні, розкішнівиданнялатинських, німецьких та французьких книг зфілософії, історії, збірокєвропейськоїпоезії

 • Слайд 11

  Меценатство Розумовських

  Родина Розумовськихтакожзробилавагомий вклад в культуру України. Найбільшупам'ятьпам'ять про свійрідРозумовськізалишили у будівництві собору РіздваБогородиці (1752–1763) в Козельці, де похованайогофундаторкаНаталіяДем'янівнаРозумовська, матиОлексія та Кирила

 • Слайд 12

  На своїйбатьківщиніОлексійРазумовськийзалишивТрьохсвятительськуцеркву, збудовану над могилою батька Григорія Розума.

 • Слайд 13

  РозумовськийАндрій, синКирилаРазумовського, бувросійським дипломатом, меценатом. У Віднівінмаввласнийструнний квартет, бувзнайомийз Л. Бетховеном. Коли отримав у 1803 роціспадщину, створив картинну галерею та прекрасний палац. КирилРазумовський

 • Слайд 14

  Меценати XVIII — початку XIX століття

 • Слайд 15

  Трощинський Дмитро Прокопович

  Неоціненнудопомогусім'їГоголів-ЯновськихнадавТрощинськийДмитро Прокопович, допомігши Василю Гоголю-Яновськомуотриматиосвітуізробитиперші кроки по службі. Дмитро Прокопович щорічно платив за навчанняГоголя-молодшого в Ніжинськійгімназії 1200 рублівсріблом.

 • Слайд 16

  Григорій Галаган

  Григорій Галаган, як земський і громадський діяч багато зробив для освітнього розвитку та матеріального добробуту населення. Він відкрив у Прилуцькому повіті Сокиренецьке ощадно-позикове товариство; в 1876 р. склав детальний план початкового навчання в Прилуцькому повіті, який був цілком прийнятий земством і завдяки якому Прилуцький повіт за кількістю учнів займав в 1870-х і 80-х роках перше місце в губернії

 • Слайд 17

  Українські благодійники та меценати кінця XIX — початку ХХ століття

 • Слайд 18

  КінецьXIX — початок ХХ століттяназивають «золотою добою» українського меценатства. В кінціXIX — початку ХХ століттявнаслідоксоціально-економічнихперетворень, викликанихвідміноюкріпацтва, розвиткомринковихвідносин та підприємництвавідбуваєтьсяактивізаціясуспільно-культурноїдіяльності. Розширилосьі поле діяльностімеценатів

 • Слайд 19

  Скоропадський Іван Михайлович

  У 1865 році Скоропадський став головою Прилуцької повітової училищної ради, і почав займатися меценатською діяльністю в сфері освіти та освіти. У 1867 році Іван Скоропадський заснував пансіон для підготовки народних учителів, учнями цього закладу могли стати тільки сільські діти, кращі випускники сільських училищ.

 • Слайд 20

  Ханенко Богдан Іванович

  Ханенко Богдан Івановичбувукраїнськимпромисловцем, колекціонером, меценатом. Сім'яХаненківволоділацінноюколекцієютворівмистецтваізібраннямбукіністики. Богдан Іванович одним з перших почав збиратидавньоруськіікони. Крім того, вінзігравключову роль у заснуванніКиївськогохудожньо-промисловогоінаукового музею, відкритого в 1904 році. В цей час колекціяХаненків представлена в Державному музеїзахідногоісхідногомистецтва.

 • Слайд 21

  Тарновський Василь Васильович

  Тарновський Василь Васильович (молодший) бувщедрим меценатом українськихкультурнихініціатив: зокрема, допомагав «КиївськійСтаровині» в 1890-х рр.. ікиївськомуісторичному музею.

 • Слайд 22

  Микола Терещенко

  Вінфінансовопідтримував Перше комерційне училище, Політехнічнийінститут, Києво-Подільськужіночугімназію, Міський музей старожитностейімистецтва, Пироговськулікарню. Самезавдяки меценату Терещенку у Києвіз'явився «ОХМАТДИТ»

 • Слайд 23

  Харитоненко Іван Герасимович

  ХаритоненкоІван Герасимович виділяввеличезнісуми на благодійність. ЗавдякийомубулипобудованіСумській дитячий притулок, гуртожиток для студентівХарківськогоуніверситету, Харківськедуховне училище, Сумськедуховне училище, кількацерков Пам'ятник Івану Харитоненку в Сумах

 • Слайд 24

  Кониський Олександр Якович

  У Полтаві, де Олександр Якович служив, він не тільки організував недільні школи, а й сам писав для них книги. Пізніше свій полтавський досвід він застосував у Києві, заснувавши в місті кілька недільних шкіл.

 • Слайд 25

  Євген Чикаленко

  Є. Чикаленко покровительствувавДаниловіМордовцю, а коли той написав українськуісторичнуповість «Двідолі», виділивйомутисячукарбованців. Меценатсво для Чекаленка було найголовнішою справою

 • Слайд 26

  Лазар Ізраїльович Бродський

  БродськийЛазарІзраїльович — меценат, філантроп, займавсяцукровоюпромисловістю. Багатокоштіввитрачав на благодійністьібудівництво. На йогокоштиутримуваласьєврейськалікарня в Києві, установи єврейськоїосвіти

 • Слайд 27

  Меценати на Галичині

 • Слайд 28

  Андрей Шептицький

  Митрополита Андрея Шептицькогоназивали «духовним главою українського народу» Крімзахистуінтересівукраїнської церкви, А. Шептицькийзаймавсямеценацтвом. АндрійШептицькийопікувався сиротами, тому у 1917 р. для українськихсирітбулозасновано Фонд митрополита Андрея Шептицького

 • Слайд 29

  Дідушицький Володимир

  Дідушицькийзахоплювавсяколекціонуваннямрідкіснихзоологічних, ботанічнихімінералогічнихекспонатів. У 1857 роціперевізсвоїколекції до Львова, в 1880 роціподарувавїх, разом зпобудованим на той час музеєм, місту. Музей графа Дідушицькогобуввідомий у СхіднійЄвропііславивсяунікальнимизборамиприроднихбагатств, фольклору та старожитностейГаличини.

 • Слайд 30

  Меценати 30-80-х років ХХ століття

 • Слайд 31

  Павло Платонович Потоцький — генерал, учасникПершоїсвітовоївійни, колекціонер, меценат. Як видатногоколекціонера, мецената слідзгадатикиївськогопедіатраДавида ЛазаревичаСігалова. КосовськийВолодимирІванович — лікар, поет, громадськийдіяч. Свою доброчинність проявив у допомозіІвановіМакаровичу Гончару, якийзбирав на Фастівщиністаровинніречі. Ним, у хаті, де жив Стеценко, булозаснованомеморіальний музей композитора

 • Слайд 32

  Сучасне меценатство

 • Слайд 33

  Сучасне меценатство маєдоситьрозвиненіформи.

  Розвитку меценатства сприяє Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» та податкове законодавство, яке визначає пільги тим, хто займається благодійною діяльністю.

 • Слайд 34

  Сергій Тарута

  СергійТарутає одним іззасновників приватного музею національного культурного надбання «Платар», щоволодієнайбільшимприватнимзібраннямстарожитностейТрипільськоїдоби. ЗаснувавпреміюАрсенія та АндріяТарковських.

 • Слайд 35

  Віктор Пінчук

  У 2006 р. створено Благодійний фонд Віктора Пінчука, головою Фонду є Віктор Пінчук, та Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre — найбільший центр сучасного мистецтва в Східній Європі.

 • Слайд 36

  Серед головних проектів:

  Акція «Година Бути разом», в рамках якоївідбувсяблагодійний концерт сера Пола Маккартні на МайданіНезалежності в Києві. Проведено 11 масштабнихвиставоквідомихзарубіжних та українськиххудожників у PinchukArtCentre. У 2008 р. заснованаПреміяPinchukArtCentre — перша загальнонаціональнапремія у сферісучасногомистецтва. Вручається раз на два роки молодим українським художникам (до 35 років). У червні 2009 р. PinchukArtCentreпредставляв Україну на 53-й Венеціанськійбієнале. В УкраїнськомупавільйоніекспонуваласявиставкаІлліЧичкана (Україна) та МіхараЯсухіро (Японія) «Степи мрійників». Підтримка камерного оркестру «Пори року» з моменту йогозаснування в 1993 р.

 • Слайд 37

  Рінат Ахметов

  Рінат Ахметов засновникБлагодійнихфондів «РозвитокУкраїни» та «Ефективнеуправління». Мету своєїмеценатськоїдіяльностібачить у підтримцінайважливішихоб'єктівукраїнськоїкультурноїспадщини та в розширенні доступу українськихгромадян до надбаньсвітовоїкультури

 • Слайд 38

  Найважливішими проектами є:

  ЗавершенняреставраціїБудинку митрополита на території «СофіїКиївської». Виставкабронзовоїскульптуризколекції Людовика XIV «Аполлон у кузні Вулкана» — перша виставка, привезена із Лувру в Україну. Робота над відновленняНаціонального музею народноїархітектури та побуту в с. Пирогово Фінансуваннявеб-сайту про архітектуруУкраїни «Архітектурнийпроцес»

 • Слайд 39

  Воронов Ігор

  Воронов Ігор — власникоднієїзнайбільших у СхіднійЄвропіколекційскульптуриіживопису, творецьАрт-фонду Воронова. Ним буловлаштовано першу в Українівиставкумініатюр Огюста Родена та ОлександраАрхипенка, експонуваннятворівОлександраАрхипенка, Пабло Пікассо, АмадеоМодільяні, Альберто Джакометті, КостантинаБранкузі на виставці «Арт-Київ», дніросійськоїкультури в Російськомумузеї «Мистецтво андеграунду інонконформізму».

 • Слайд 40

  Серед українців діаспори меценатською діяльністю відзначились:

  Антонович Омелян Миколайович Петро Яцик Джеймс Костянтин Темертей Юрій Ємець Степан Горлач Олексій Воскобійник Володимир Баранецький Яремко Іван Юрійович ГуцулякЕраст

 • Слайд 41

  Дякую за увагу!

  Роботу виконала: Учениця 11 класу Барбой Карина

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке