Презентация на тему "Великий терор"

Включить эффекты
1 из 14
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Великий терор" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

   

  Великий терор

 • Слайд 2

   

  Великий терор — найменування періоду в історії СРСР (1937 — 1938 роки), коли сталінські репресії були різко посилені й доведені до максимуму своєї інтенсивності. Інша поширена назва цього історичного періоду, «Єжо́вщина», пов'язана з тим, що керівником народного комісаріату внутрішніх справ у той час був Микола Іванович Єжов. Великий терор — найменування періоду в історії СРСР (1937 — 1938 роки), коли сталінські репресії були різко посилені й доведені до максимуму своєї інтенсивності. Інша поширена назва цього історичного періоду, «Єжо́вщина», пов'язана з тим, що керівником народного комісаріату внутрішніх справ у той час був Микола Іванович Єжов.

 • Слайд 3

   

  Сигналом до початку масовихрепресій послужило вбивствоСергіяКірова 1 грудня 1934 р. 1 грудня 1934 р. за ініціативоюСталіна ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову «Про внесеннязмін у діючікримінально-процесуальнікодексисоюзнихреспублік» наступногозмісту: Сигналом до початку масовихрепресій послужило вбивствоСергіяКірова 1 грудня 1934 р. 1 грудня 1934 р. за ініціативоюСталіна ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову «Про внесеннязмін у діючікримінально-процесуальнікодексисоюзнихреспублік» наступногозмісту:

 • Слайд 4

   

  Слідствов цих справах закінчувати в строк не більше десяти днів; Обвинувальнийвисновоквручатиобвинувачуваним за одну добу до розглядусправи в суді; Справислухати без участісторін; Касаційногооскарженнявироків, як і подачіклопотань про помилування, не допускати; Вирок до вищоїмірипокаранняздійснюватинегайнопіслявинесеннявироку * Слідствов цих справах закінчуватив строк не більше десяти днів; *Обвинувальнийвисновоквручатиобвинувачуванимза одну добу до розглядусправив суді; *Справислухати без участісторін; *Касаційногооскарженнявироків, як і подачіклопотань про помилування, не допускати; *Вирокдо вищоїмірипокаранняздійснюватинегайнопіслявинесеннявироку

 • Слайд 5

   

  Протягомдекількохнаступнихроків, СталінвикористовувавубивствоКірова як привід для остаточноїрозправи з колишнімиполітичними супротивниками, щоочолювалирізніопозиційнілініїпартії в 1920-і роки або, що брали в них участь. Всі вони булизнищені за звинуваченнями в терористичнійдіяльності. Протягомдекількохнаступнихроків, СталінвикористовувавубивствоКірова як привід для остаточноїрозправи з колишнімиполітичними супротивниками, щоочолювалирізніопозиційнілініїпартії в 1920-і роки або, що брали в них участь. Всі вони булизнищені за звинуваченнями в терористичнійдіяльності.

 • Слайд 6

   

  Переслідування, засудження, катування, знищення Переслідування, засудження, катування, знищення

 • Слайд 7

   

  З 1933 р. до 31 грудня 1934 р. проводилося «генеральна чистка» ВКП (б), продовжена до травня 1935 р. та торкнулась 18,3 % з 1916,5 тисячічленів. Післяїїзавершенняпочалася «перевіркапартійнихдокументів» до грудня 1935 р., що додала ще 10-20 тисяч. А 14 січня 1936 р. оголошено про «замінупартійнихдокументів», щобулаздійснена до вересня 1936 р. з виключенням 18 % членів, згідно з Єжовим. З 1933 р. до 31 грудня 1934 р. проводилося «генеральна чистка» ВКП (б), продовжена до травня 1935 р. та торкнулась 18,3 % з 1916,5 тисячічленів. Післяїїзавершенняпочалася «перевіркапартійнихдокументів» до грудня 1935 р., що додала ще 10-20 тисяч. А 14 січня 1936 р. оголошено про «замінупартійнихдокументів», щобулаздійснена до вересня 1936 р. з виключенням 18 % членів, згідно з Єжовим.

 • Слайд 8

   

  Багаточленівпартії, щозаймалидоситьвиднеположення, булизасуджені (в основному до розстрілу) Військовоюколегією Верховного суду СРСР Багаточленівпартії, щозаймалидоситьвиднеположення, булизасуджені (в основному до розстрілу) Військовоюколегією Верховного суду СРСР

 • Слайд 9

   

  У період 1936 — 1938 відбулися три великих відкритихпроцеси над колишнімивищимифункціонерамикомпартії. Перший Московськийпроцес над 16 членами так званого «Троцкістсько-Зинов'євськогоТерористичного Центра» відбувся в серпні 1936. Другийпроцес (справа «ПаралельногоантирадяняськогоТроцкістського центру») в січні 1937 пройшов над 17 менш великими функціонерами. 13 чоловікрозстріляні, іншівідправлені в табори, де незабаромзагинули. Третійпроцес у березні 1938 відбувся над 21 членами так званого «Право-Троцкістського блоку». Самечищення 1937 — 1938 роківасоціюється, у першу чергу, з ім'ямЄжова («Єжовщина»). У цейперіодвичищенібули в тому числі й 2500 співробітників НКВС. У період 1936 — 1938 відбулися три великих відкритихпроцеси над колишнімивищимифункціонерамикомпартії. Перший Московськийпроцес над 16 членами так званого «Троцкістсько-Зинов'євськогоТерористичного Центра» відбувся в серпні 1936. Другийпроцес (справа «ПаралельногоантирадяняськогоТроцкістського центру») в січні 1937 пройшов над 17 менш великими функціонерами. 13 чоловікрозстріляні, іншівідправлені в табори, де незабаромзагинули. Третійпроцес у березні 1938 відбувся над 21 членами так званого «Право-Троцкістськогоблоку». Самечищення 1937 — 1938 роківасоціюється, у першу чергу, з ім'ямЄжова («Єжовщина»). У цейперіодвичищенібули в тому числі й 2500 співробітників НКВС.

 • Слайд 10

  Масовийтерор

  Підлягаютьрепресіям: Колишнікуркулі, щоповернулисяпіслявід'їздупокарання й продовжують вести активнуантирадянськупідривнудіяльність. Колишнікуркулі, щобігли з таборіваботрудпоселень, а такожкуркулі, щоуниклирозкуркулювання і ведутьантирадянськудіяльність. Колишнікуркулі й соціальнонебезпечніелементи, щоскладалися в повстанських, фашистських, терористичних і бандитськихформуваннях, щовідбулипокарання, щоуниклирепресійабобігли з місцьув'язнення й оновили свою антирадянськузлочиннудіяльність. Члени антирадянськихпартій, щобулибілими, жандармами, чиновниками, карателямі, бандитами, бандпосібниками, переправщиками, реемігрантами, щоуниклирепресій, щобігли з місцьув'язнення й продовжують вести активнуантирадянськудіяльність. Викритіслідчими й перевіренимиагентурнимиматеріаламинайбільшворожі й активніучасникиказацько-білогвардійськихповстанськихорганізацій, фашистських, терористичних і шпигунсько-диверсійнихконтрреволюційнихформувань. Найактивнішіантирадянськіелементи з колишніхкуркулів, карателів, бандитів, білих, сектантськихактивістів, церковників й інших, яківтримуються у в'язницях, таборах, трудових селищах і колоніях і продовжують вести там активнуантирадянськупідривну роботу. Кримінальники, щоведутьзлочиннудіяльність і пов'язанізізлочиннимсередовищем. Кримінальніелементи, щоперебувають у таборах і трудпоселеннях і ведучі в них злочиннудіяльність. Підлягаютьрепресіям: *Колишнікуркулі, щоповернулисяпіслявід'їздупокарання й продовжують вести активнуантирадянськупідривнудіяльність. *Колишнікуркулі, щобігли з таборіваботрудпоселень, а такожкуркулі, щоуниклирозкуркулювання і ведутьантирадянськудіяльність. *Колишнікуркулі й соціальнонебезпечніелементи, щоскладалися в повстанських, фашистських, терористичних і бандитськихформуваннях, щовідбулипокарання, щоуниклирепресійабобігли з місцьув'язнення й оновили свою антирадянськузлочиннудіяльність. Масовийтерор

 • Слайд 11

   

  Члени антирадянськихпартій, щобулибілими, жандармами, чиновниками, карателямі, бандитами, бандпосібниками, переправщиками, реемігрантами, щоуниклирепресій, щобігли з місцьув'язнення й продовжують вести активнуантирадянськудіяльність. Викритіслідчими й перевіренимиагентурнимиматеріаламинайбільшворожі й активніучасникиказацько-білогвардійськихповстанськихорганізацій, фашистських, терористичних і шпигунсько-диверсійнихконтрреволюційнихформувань. Найактивнішіантирадянськіелементи з колишніхкуркулів, карателів, бандитів, білих, сектантськихактивістів, церковників й інших, яківтримуються у в'язницях, таборах, трудових селищах і колоніях і продовжують вести там активнуантирадянськупідривну роботу. Кримінальники, щоведутьзлочиннудіяльність і пов'язанізізлочиннимсередовищем. Кримінальніелементи, щоперебувають у таборах і трудпоселеннях і ведучі в них злочиннудіяльність. *Члени антирадянськихпартій, щобулибілими, жандармами, чиновниками, карателямі, бандитами, бандпосібниками, переправщиками, реемігрантами, щоуниклирепресій, щобігли з місцьув'язнення й продовжують вести активнуантирадянськудіяльність. *Викритіслідчими й перевіренимиагентурнимиматеріаламинайбільшворожі й активніучасникиказацько-білогвардійськихповстанськихорганізацій, фашистських, терористичних і шпигунсько-диверсійнихконтрреволюційнихформувань. *Найактивнішіантирадянськіелементи з колишніхкуркулів, карателів, бандитів, білих, сектантськихактивістів, церковників й інших, яківтримуються у в'язницях, таборах, трудових селищах і колоніях і продовжують вести там активнуантирадянськупідривну роботу. *Кримінальники, щоведутьзлочиннудіяльність і пов'язанізізлочиннимсередовищем. Кримінальніелементи, щоперебувають у таборах і трудпоселеннях і ведучі в них злочиннудіяльність.

 • Слайд 12

  Терор у таборах ГУЛАГа й в'язницях особливого призначення

  Наказом НКВС № 00447 від 30 липня 1937 р. передбачалося, середіншого, розглядтрійками справ засуджених, щовжеперебувають у таборах ГУЛАГа і в'язницях (в'язницях особливого призначення). За рішеннямитрійокбулирозстріляніблизько 8 тисячув'язненихколимськихтаборів, понад 8 тисячув'зненихДмитровлагу, 1825 ув'зненихсоловецькоїв'язниці особливого призначення, ув'язненііншихтаборів і в'язниць. Багатьом за рішеннямтрійок і особливоїнарадибулипродовжені строки ув'язнення. Наказом НКВС № 00447 від 30 липня 1937 р. передбачалося, середіншого, розглядтрійками справ засуджених, щовжеперебувають у таборах ГУЛАГа і в'язницях (в'язницях особливого призначення). За рішеннямитрійокбулирозстріляніблизько 8 тисячув'язненихколимськихтаборів, понад 8 тисячув'зненихДмитровлагу, 1825 ув'зненихсоловецькоїв'язниці особливого призначення, ув'язненііншихтаборів і в'язниць. Багатьом за рішеннямтрійок і особливоїнарадибулипродовжені строки ув'язнення. Терор у таборах ГУЛАГа й в'язницях особливого призначення

 • Слайд 13

  Призупиненнямасовоготерору

  Наказ про завершення В серпні 1938 р. стали проявлятисьознакизавершення Великого терору. 17 листопада 1938 постановоюРаднаркому й ЦК ВКП(б) діяльністьвсіхнадзвичайнихорганівприпинена, арештидозволенітількиізсанкції суду або прокурора. Директивою Наркома внутрішніх справ Беріївід 22 грудня 1938 всівирокинадзвичайнихорганівоголошенівтратившими силу, якщо вони не булиприведені у виконання, абооголошенізасудженими до 17 листопада. У грудні 1938, подібноЯгоді, Єжовбувтакожпризначений на другорядний пост, у цьомувипадку — наркома водного транспорту. На йогомісцебувпризначенийБерія, за якогомасштабирепресійбулизменшені. Підйогокерівництвом у рамках «боротьби за відновленнясоціалістичноїзаконності» із НКВС булозвільнено 7372 чоловік, з них 987 засуджені. Наказ про завершення В серпні 1938 р. стали проявлятисьознакизавершення Великого терору. 17 листопада 1938 постановоюРаднаркому й ЦК ВКП(б) діяльністьвсіхнадзвичайнихорганівприпинена, арештидозволенітількиізсанкції суду або прокурора. Директивою Наркома внутрішніх справ Беріївід 22 грудня 1938 всівирокинадзвичайнихорганівоголошенівтратившими силу, якщо вони не булиприведені у виконання, абооголошенізасудженими до 17 листопада. У грудні 1938, подібноЯгоді, Єжовбувтакожпризначений на другорядний пост, у цьомувипадку — наркома водного транспорту. На йогомісцебувпризначенийБерія, за якогомасштабирепресійбулизменшені. Підйогокерівництвом у рамках «боротьби за відновленнясоціалістичноїзаконності» із НКВС булозвільнено 7372 чоловік, з них 987 засуджені. Призупиненнямасовоготерору

 • Слайд 14

   

  Найвідомішою жертвою «чисток» в НКВС, який з 25 листопада 1938 очолювавБерія, бувЄжов. Вінбуварештований за обвинуваченням у співробітництві з іноземнимирозвідками й терористичноїдіяльності 10 квітня 1939 р., розстріляний 4 лютого 1940 р. генералом ВасиліємБлохіним Найвідомішою жертвою «чисток» в НКВС, який з 25 листопада 1938 очолювавБерія, бувЄжов. Вінбуварештований за обвинуваченням у співробітництві з іноземнимирозвідками й терористичноїдіяльності 10 квітня 1939 р., розстріляний 4 лютого 1940 р. генералом ВасиліємБлохіним

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд