Презентация на тему "Культура белорусских земель"

Включить эффекты
1 из 22
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Культура белорусских земель" по мировой художественной культуре (МХК). pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  Культура беларускіх зямель

 • Слайд 2

  План урока:

  Царкоунае будауніцтва; Мастацтва; Пісьменнасць. Помнікі пісьменства.

 • Слайд 3

  Царкоунае будауніцтва

 • Слайд 4

   

  Першыя хрысціанскія цэрквы на беларускай зямлі будаваліся с дрэва. Цалкам верагодна , што іх ставілі на месцы былых язычніцкіх свяцілішчау. Выдатным дасягненнем сяреднявяковай беларускай культуры з’яуляюцца помнікі мураванага дойлідства, пераважана цэрквы. Мураванае дойлідства – гэта узвядзенне будынкау з каменю і цэглы, змацаваных вапнавым растворам. Мураваныя будынкі прыгожа вылучаліся сярод драуляных збудаванняу сярэднявяковых гарадоу. Самай старажытнай мураванай пабудовай у Беларусі з’яуляецца Полацкі Сафійскі сабор.

 • Слайд 5

  Сафійскі сабор у Полацку

 • Слайд 6

  Спаса-Ефрасіннеуская царква у Полацку

 • Слайд 7

  Барысаглебская царква у Гродне

 • Слайд 8

  Мастацтва

 • Слайд 9

   

  Хрысціанскія цэрквы звычайна упрыгожваліся фрэскамі і абразамі. Так, у Спаса-Ефрасіннеускай царкве усе сцены і слупы былі размаляваны фрэскамі. Фрэска – гэта жывапіс вадзянымі фарбамі па свежай тынкоуцы.

 • Слайд 10

  Фрэска

 • Слайд 11

   

  Сярэднявяковы жывапіс на беларускіх землях быу прадстаулены таксама кніжнымі мініяцюрамі.

 • Слайд 12

  Мініяцюра армянскага евангелля, 13 век

 • Слайд 13

   

  У беларускіх землях 11-13 стст. Былі распаусюджаны розныя творы дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва. Сярод іх прадметы побыту, упрыгожанні, зброя, посуд, абразкі з выявамі святых, шахматныя фігуркі і інш.

 • Слайд 14

  Крыж Ефрасінні Полацкай

 • Слайд 15

  Пісьменнасць. Помнікі пісьменства

 • Слайд 16

   

  У 11 ст. у Полацкай зямлі ужо добра была вядома кірылічная пісьменнасць. Аб гэтым сведчыць надпіс на плоскім камяні, які быу знойдзены у падмурку Полацкай Сафіі, а таксама надпісы на прасліцах, амфарах, камянях, берасцяныя граматы.

 • Слайд 17

  Рагвалодау камень

 • Слайд 18

  Берасцяная грамата

 • Слайд 19

  Аповець мінулых гадоу

 • Слайд 20

   

  Сярод рукапісных царкоуных кніг самая ранняя – “Тураускае евангелле” – створана у 11 ст. Акрамя мініяцюр, аб якіх вы даведаліся раней, евангелле упрыгожана загаловачнымі літарамі, якія намаляваны чырвонай, сіняй, зялёнай фарбамі. Кнігі у той час пісалі на пергаменце– спецыяльна вырабленай тонкай скуры маладых жывёл. Лісты рукапісу складвалі у сшыткі і сшывалі. Вокладкамі служылі дзве дошкі. Такая кніга мела выгляд скрынкі, якая зачынялася з дапамогай спражкі. Такім чынам, насельніцтва беларускіх зямель у сярэднявякоуі мела своеасаблівую культуру даволі высокага узроуню.

 • Слайд 21

  Евангелле

 • Слайд 22

  Дзякуй за увагу!

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 15 секунд