Презентация на тему "Право на безпеку"

Включить эффекты
1 из 13
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Право на безпеку" по обществознанию. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • ПРАВО НА БЕЗПЕКУ
  Слайд 1

  ПРАВО НА БЕЗПЕКУ

 • Слайд 2

  Закон України«Про захист прав споживачів»Стаття 16. Право споживача на безпекутоварів (робіт, послуг)

 • Слайд 3

  Споживач

  Споживач — фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

 • Слайд 4

  Закон говорить:

  1. Споживачмає право на безпечнітовари,які не загрожуютьйогожиттю,здоров”ю. 2. Товари,які не є придатними для вживання слід усувати з прилавків магазинів. 3. Виготівникзобов”язаний розробити правила,для безпечного використання товарів. 4. Реалiзацiя товарів та використання(у тому числiiмпортних), виконання робiт та наданняпослуг без сертифiката вiдповiдностiзабороняються. 5. Виготівникзобов’язанийприпинитипоширеннятоварыв,якышкодятьздоров»ю та життю людей. 6. Створюючиновийтовар, розробник повинен подати технiчнудокументацiю вiдповiдному органу для проведеннядержавноїекспертизи на вiдповiднiстьвимогамщодобезпекижиття, здоров‘я. 7. Виготiвник зобов'язанийiнформуватиспоживача про можливийризикiпро безпечневикористання товару за допомогоюприйнятих у мiжнароднiй практицiпозначень.

 • Слайд 5

  Термінпридатності товару

  Цетермін, зіспливомякого товар вважаєтьсянепридатним для використання за призначенням. Термінпридатності товару визначаєтьсяперіодом часу, якийобчислюється з дня йоговиготовлення і протягомякого товар є придатним для використання, аботерміном,донастанняякого товар є придатним для використання.

 • Слайд 6

  Гарантійнітерміни

  Гарантійний строк – це строк ,протягомякоговиробник (виконавець, продавець) гарантуєнормальну роботу (застосування, використання) товару (роботи, послуги), в тому числікомплектуючихвиробів.

 • Слайд 7

  ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

  Переліксезоннихтоварів, гарантійні строки по якихобраховуються з початку відповідного сезону Одяг, хутрянівироби і іншівироби: -весняно-літньогоасортименту з 1 квітня по 1 жовтня -осінньо-зимовогоасортименту з 1 жовтня по 1 квітня ВЗУТТЯ: -зимовогоасортименту з 15 листопада по 15 березня -весняно-осінньогоасортименту з 15 березня по 15 травня і з 15 вересня по15 листопада -літньогоасортименту з 15 травня по 15 вересня

 • Слайд 8
 • Слайд 9

  Безпекапродукції

  Безпекапродукції— цебезпека для життя, здоров'я, майна споживачаі навколишньогосередовища за звичних умов йоговикористання,зберігання, транспортування і утилізації, а такожбезпекавиконанняроботи.

 • Слайд 10

  СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Сертифікація-цепідтвердженнявідповідностіякості товару необхіднимстандартам.

 • Слайд 11

  Стандартизаціяхарчовихпродуктів

  Стандартизація - цедіяльність по встановленню норм, правил і вимог до якостіпродукції, послуг, робіт.

 • Слайд 12
 • Слайд 13

  Презинтацію підготувала: Ганайлюк Галина учениця 10-Б класу

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке