Презентация на тему "Тақырып 6. Ақша сұранысы және ұсынысы"

Презентация: Тақырып 6. Ақша сұранысы және ұсынысы
Включить эффекты
1 из 33
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Тақырып 6. Ақша сұранысы және ұсынысы". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  33
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Презентация: Тақырып 6. Ақша сұранысы және ұсынысы
  Слайд 1

  Тақырып 6. Ақша сұранысы және ұсынысы

  Ақша функциясы. Ақша агрегаттары Ақша сұранысының классикалық және кейнстік теориясы. Ақша тепе-теңдігі. Ақша теориясының сандық теңдеуі. Фишер теңдеуі, пайызтүрлері Ақша ұсынысының үлгісі. Ақша мультипликаторы Монетарлық саясаттың құралдары

 • Слайд 2

  Алғашында айналыстағы ақша қызметін екі монета: алтын және күміс атқарған.

  Монометаллизм жағдайында ақша қызметін тек бір монета – алтын орындаған. 1929-1933 жж. әлемдік экономикалық дағдарыстың орын алуы монометаллизм кезеңінің аяқталу дәуірімен байланысты болды.

 • Слайд 3

  Ақша қызметтері

  Құн өлшеу қызметі – ақша арқылы тарауарлар құны көрінеді. Айналыс құралы – тауарларды алып-сату үрдісіне қатысады. Төлем құралы – тауарларды несиеге сату, сатып алуда, салықтарды төлеуде, жалақы төлемінде және т.б. қызметтерде қолданылады. Қор жинау құралы- ақша түрлі тауарларды сату-сатып алудан қалған бөлігі жинақталады. Ол әртүрлі тауар түрінде көрінеді. Ақшаның қолма-қол түрінде жинақталуы тезаврация деп аталады. Ақшаның мұндай түрде сақталуы оның құнын төмендетеді. Әлемдік ақшалар – халықаралық экономикалық қатынастарда халықаралық төлем құралы қызметін атқарады.

 • Слайд 4

  Айналысқа шығарылатын, эмиссияланатын ақша түрлеріне: қолма- қол ақша, яғни айналымдағы банкноттар және ұсақ тиындар; банктік айналымдағы ақша түрі, яғни банктегі шоттарға жазылған сома. чектік және несиелік карточкалар. Экономистер ақшаның орнына «ақша массасы» терминін қолданады, оның өлшемі ретінде ақша агрегаттары қолданылады: М1, М2, М3,L

 • Слайд 5

  Ақша массасыдегенімізқолма-қол және айналыстағы ақша құралдары жиынтығы. Ақша массасы ақша агрегаттарынан тұрады. Оларға: М1- айналыстағы қолма- қол ақша (банкноттар, тиындар) және банктік ағымдағы шоттардағы қаражат (депозиттер). М2= М1 + мерзімді 4-жылға дейінгі коммерциялық банктердегі мерзімді және жинақ салымдары. М3= М2 + арнаулы несие мекемелеріндегі жинақ салымдары. L= М3 + ірі коммерциялық депозиттік сертификаттар.

 • Слайд 6

  Банк пайызы дегеніміз атаулы(номиналды) пайыз мөлшерлемесі (i).Егер нақты пайыз (r) мөлшерлемесі өссе, онда ақшаның тұтыну құнының көтерілуінкөрсетеді.r = i – ππ –инфляция қарқыны

  Нақты пайыз (r)мөлшерлемесі атаулы пайыз мөлшерлемесі мен инфляция қарқынының айырмасына тең. Осы формула инфляция қарқынының төменгі қарқынында ғана қолданылады.

 • Слайд 7

  Басқа жағдайларда, яғни қарқын жоғарылағанда төменгі формула қолданылады.

 • Слайд 8

  MV=PQФишер теңдеуіне нақты пайыз мөлшерлемесі мен инфляция қарқыны әсер етеді.

  M- айналымдағы ақша көлемі; V- ақша айналымының жылдамығы; P- баға деңгейі; Q- өнім шығару көлемі. Ақшаның сандық заңына сәйкес ақша массасының 1 % өсуіинфляция қарқынын 1 % жоғарылатады.

 • Слайд 9

  Яғни, инфляция қарқынының 1 % өсуіатаулы пайыз мөлшерлемесін 1 % жоғарылатады. Осындай атаулы пайыз мөлшерлемесі мен инфляция қарқынының өзара байланысын Фишер әсері деп атайды.

 • Слайд 10

  Ақша сұранысы үлгісі Ақша сұранысын талқылағанда 2 тұжырымға сүйенеді. Монетарлық (Q t) Кейнстік (%). Классиктер ақша сұранысын Фишер теңдеуі арқылы түсіндіреді: MV=PQ

 • Слайд 11

  Классикалық теория ақша сұранысын табыспен, ал кейнстік керісінше пайыз мөлшерлемесімен байланыстырады. Инфляция факторын жою үшін нақты ақшаға сұраныс көрсеткішін пайдаланады (М/Р) d, ал сұраныс функциясында атаулы пайыз мөлшерлемесі (r) пайдаланылады. (M/P)d=f(Q,r)

 • Слайд 12

  Классикалық үлгі бойынша - (M/P)d

  ақшаның екі түрлі қызметінентуындайды. : Айналыс 2. Жинақтау құралдарынан Айналыс құралы ретінде ақша - сатып алу және сатумен байланысты, яғни трансакционды сұраныстың* орын алуы. Жинақтау құралы ретінде ақша түрлі қаржылық активтерді сатып алумен (акция, облигация) байланысты.

 • Слайд 13

  *Трансакционды сұраныс дегеніміз ақшаны қолма-қол түрде немесе коммерц. банктердің (т.б. қаржылық мекемелерде) ағымдағы есептік шоттарында сақталуы. Мұндай шаралар жоспарланған немесе жоспарланбаған операцияларды жүзеге асыру үшін қажет. Ақшаға сұраныс жалпы қоғамның табысымен анықталады және ЖҰӨ-ң атаулы көрсеткішіне тура пропорционалды.

 • Слайд 14

  Егер қаржы активтерін сатып алу мақсатымен (дивидент, табыс алу) ақшаға сұраныс болса, онда сұраныс көлемі пайыз мөлшерінің деңгейінекері пропорционалды болады.

  % Пайыз мөлшері Dm 10 5 100 200 ақшаға сұраныс

 • Слайд 15

  Ақшаға сұранысты ақшаның сандық заңымен қарастыратын болсақ, онда:

  Осы заңға сәйкес Фишер теңдеуінің негізі жылдамдықпен байланыстырылады. MV=PQ, V= PQ/M , M =PQ / V, Айналыстағы ақша массасы - номиналды табыстың жылдамдыққа қатынасына тең.

 • Слайд 16

  ЕгерMақша массасын Dсұраныс параметріне ауыстырсақ, онда: Dm = PQ / V арқылы ақшаға сұраныс шығады. Осыданақшаға сұраныс көлемі келесі факторларға байланысты болады: Абсолютті баға деңгейіне, яғни баға өскен сайын, ақшаға сұраныс та көтеріледі; Нақты өндіріс деңгейіне байланысты, яғни өндіріс өскен сайын халықтың табысы да жоғарылайды. Нәтижесінде (М/Р) сұраныс көтеріледі. Ақшаның жылдамдығына байланысты, яғни жылдамдыққа әсер ететін барлық факторлар ақша сұранысына да әсер етеді.

 • Слайд 17

  Кейнстік үлгі бойынша ақшаға сұраныс:

  Дж.М.Кейнс үлгісінде халықтың өз ақшаларын сақтауы немесе банктерге салуы ақшаның өтімділік қасиетімен байланыстырады. М1 түріндегі ақшаның өтімділігі абсолютті жоғары актив ретінде қарастырады. Дж.М.Кейнстің ақшаға сұраныс теориясын ақшаның өтімділік теориясымен зерттейді.

 • Слайд 18

  Кейнсүлгісіндегіақша қаражатының бір бөлігін сақтауға 3 себеп әсер етеді. Оларды ақшаның сандық теориясымен байланыстырады.

 • Слайд 19

  Сандық теория тұрғысынан ақшаға сұраныс үш себепке негізделеді.

  Транзакциялық себебі бойынша адамдар мен фирмалар ақшаны төлем құралы ретінде қажет етеді. Сақтық себебі бойынша. Ол адамдарда көзделмеген төлемдерге кез болғанда пайда болады. Бұл үшін оларда белгілі бір ақша қоры болуы керек. Тиімсіздік себебі бойынша. Ақша қорының табыс әкелмеуімен байланысты.

 • Слайд 20

  Боумоль-Тобин үлгісі -

  ақшаға сұраныс үлгісі болып табылады. Үлгіде субъектілердің қолма-қол ақша қаражаттарының көлемін банк пайыздары мен банкке бару шығындарын қарастырады. Ақшаға сұраныс үлгісін АҚШ экономистері У. БаумольжәнеДж. То­бинзерттеген.

 • Слайд 21

  Ақша нарығындағы тепе- теңдік

 • Слайд 22

  ном.% S E D

 • Слайд 23

  Мұндағы Е нүктесі М1 түріндегі халықтың сақтағысы келетін ақша массасы және Ұлттық банктің ұсынатын ақша көлемі тепе-теңдікті қалыптасырып отыр.

 • Слайд 24

  Ақша ұсынысының үлгісі

  Ақша ұсынысы екі қосындыдан тұрады: 1. Банк жүйесінен тыс қолма-қол ақша (С); 2. Экономикалық агенттер қажет кезде мәміле жасау үшін қолданатын депозиттер (D): МS = C + D

 • Слайд 25

  Ақша мультипликаторы

  Несие мультипликаторы – коммерциялық банктер жүйесі шеңберіндегі төлем құралдарының эмиссиялық үрдісі. Қосымша ақша ұсынысының жалпы түрі жаңа депозит пайда болуының нәтижесінде туындайды. т = 1 = Депозит D rrРезерв R R-резервінің нормасы D – алғашқы салым 1 - банк мультипликаторы немесе rr депозиттік мультипликатор.

 • Слайд 26

  Ақша базасы дегеніміз Ұлттық банкте сақталатын коммерциялық банктердің резервтері және банктен тыс жүрген қолма-қол ақшалар.

  МВ = C+R C – қолма-қол ақша R – резервтер.

 • Слайд 27

  Ақша мультипликаторы (m) -

  ақша ұсынысының ақша базасына қатынасы. m = МS/ MB МS= m MB Ақша мультипликаторын қолма-қол ақша депозиттерінің (сr)депозит коэффициенттеріне және резерв депозитіне (rr) қатынасымен анықталады. m = МS/ MB = C+D / C+R

 • Слайд 28

  Ақша мультипликаторы – ағымдағыақша массасының базалық жылдағы салынған салымдармен салыстырғандағы өсуімін көрсететін коэффициент.

 • Слайд 29

  Ақша мультипликаторы – ақша базасы 1 бірлікке өскенде, ақша ұсынысының қалай өзгеретіндігін көрсетеді. Ақша мультипликаторы мөлшері міндетті резервтеу нормасына және қолма-қол ақша үлесінің салмағына байланысты.

 • Слайд 30

  Монетарлы саясаттың құралдары

  Несие беру шегі, пайыз мөлшерлемесін тікелей реттеу Міндетті резервтер мөлшерінің өзгерісі – комм. банктердің Ұлттық банкке ақшаның бір бөлігін сақтауы (нормасы 10,5 %). Міндетті резервтердің өсуі ақша ұсынысын көбейтуге әкеледі.

 • Слайд 31

  3. Есептеу мөлшерлемесінің өзгерісі (рефинансирование, учетная ставка). Қайта қаржыландыру мөлшері- коммерциялық банктер үшін Ұлттық банктің беретін пайыз мөлшерінің өзгерісі. 4. Ашық нарықтағы операциялар – екінші реттегі нарықта бағалы қағаздарды сату мен сатып алу. Негізгі мәні ақша эмиссиясын тоқтату. Қ/қағаздарды сатып алу арқылы комм. банктердің резервтері өседі. Нәтижесінде ақша пайызы өседі де, несие беру жоғарылайды.

 • Слайд 32

  Егер банктедің міндетті резерв нормалары өссе, онда ақша мультипликаторы төмендейді де ақша массасы қысқарады.

 • Слайд 33

  Дәріс соңы

  Сау болыңыздар! РАХМЕТ!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке