Презентация на тему "Геометрия"

Включить эффекты
1 из 42
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.6
4 оценки

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Геометрия" по математике. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  Müəllim: Tağıyeva Güləbətin. 23 fevral 2011-ci il riyaziyyat 1D

 • Слайд 2
 • Слайд 3

  23 fevral 2011-ci il Həndəsİ fiqurlarIn qruplaşdIrIlmasI

 • Слайд 4

  TƏDQIQAT SUALI

  BÜTÜN HƏNDƏSI FIQURLAR EYNI OLSA YDI NƏ OLARDI?

 • Слайд 5

  23 fevral 2011-ci il Həndəsİ fiqurlarIn qruplaşdIrIlmasI

 • Слайд 6
 • Слайд 7
 • Слайд 8

  1. Şəklə bax! Kvadratları göy, üçbucağı sarı, düzbucaqlıları qırmızı, dairəni narıncı rəngdə rənglə. 2.Fiqurları verilmiş əlamətə görə qruplaşdırın və riyazi ifadəsini yazın. Verilmiş fiqurlar forma ölçü 3. konstruktor

 • Слайд 9

  1. Şəklə bax! Kvadratları göy, üçbucağı sarı, düzbucaqlıları qırmızı, dairəni narıncı rəngdə rənglə. 2.Fiqurları verilmiş əlamətə görə qruplaşdırın və riyazi ifadəsini yazın. Verilmiş fiqurlar forma ölçü 3. 2+5 3+4 konstruktor

 • Слайд 10
 • Слайд 11

  1. Sxemdə verilmiş fiqurların sayı qədər xana rəngləyin və sayını yazın. Verilmiş fiqurlar 4 + 3 2 + 5 2. Verilmiş riyazı ifadələrdə hansı əlamətlər nəzərə alınmışdı? 3. . Ardıcıllığı tamamlayın.

 • Слайд 12

  1. Sxemdə verilmiş fiqurların sayı qədər xana rəngləyin və sayını yazın. Verilmiş fiqurlar 4 + 3 2 + 5 2. Verilmiş riyazı ifadələrdə hansı əlamətlər nəzərə alınmışdı? 4 3 2 4 3. Ardıcıllığı tamamlayın. forma rəng

 • Слайд 13
 • Слайд 14

  1. fiqurları aid olduqları hissədə çəkin. 3. Həndəsi fiqurlardan raket qurun. 2. ŞƏKLƏ UYĞUN RİYAZİ İFADƏNİ GÖSTƏR.

 • Слайд 15

  1. fiqurları aid olduqları hissədə çəkin. 3. Həndəsi fiqurlardan raket qurun. 2. ŞƏKLƏ UYĞUN RİYAZİ İFADƏNİ GÖSTƏR.

 • Слайд 16
 • Слайд 17

  1. Şəkilə əsasən həndəsi fiqurların sayını müəyyənləşdirin. 2. Verilmiş həndəsi fiqurlardan iki qrup seçin. 3. + + = 7 = ?

 • Слайд 18

  1. Şəkilə əsasən həndəsi fiqurların sayını müəyyənləşdirin. 2. Verilmiş həndəsi fiqurlardan iki qrup seçin. 3. 2 4 4 7 + + = = 8 7

 • Слайд 19
 • Слайд 20
 • Слайд 21

  23 fevral 2011-ci il Həndəsİ fiqurlarIn qruplaşdIrIlmasI

 • Слайд 22
 • Слайд 23
 • Слайд 24
 • Слайд 25
 • Слайд 26
 • Слайд 27

  6+3= 9 10 7 8 6 9 5 3+4+3= 10 3 10-7= 3 5+1+2= 8 7 9-3+1= 4+3-2= 5

 • Слайд 28

  TEST 2 MAŞIN MODELİNDƏ HANSI HƏNDƏSİ FİQURDAN İSTİFADƏ OLUNMAYIB? A) dairə B) düzbucaqlı C) üçbucaq

 • Слайд 29

  TEST HANSI ŞƏKİLDƏ ÜÇBUCAQ ÇOXDUR? C A B

 • Слайд 30

  TEST 4-DƏN ÇOX TƏRƏFİ OLAN NEÇƏ FİQUR VAR? A) 4 B) 2 B) 3

 • Слайд 31

  4 tərəfi olan neçə həndəsi fiqur var? A) 3 B) 5 C) 2 TEST 1

 • Слайд 32

  TEST A) B) D) ŞƏKLƏ UYĞUN RİYAZİ İFADƏNİ GÖSTƏRİN

 • Слайд 33

  TEST ARDICILLIĞI TAMAMLAMAQ ÜÇÜN ÇATIŞMAYAN FİQURLAR HANSIDIR? A) B) C)

 • Слайд 34

  TEST ŞƏKLƏ UYĞUN RİYAZİ İFADƏNİ GÖSTƏR. A) 6+3 B) 9-3 C) 5+4

 • Слайд 35

  TEST TƏRƏFİ OLMAYAN FİQUR HANSIDIR? A) ÜÇBUCAQ B) DAİRƏ C) KVADRAT

 • Слайд 36

  TEST FİQURLAR HANSI ƏLAMƏTİNƏ GÖRƏ QRUPLAŞIB A) FORMASINA C) RƏNGİNƏ B) ÖLÇÜSÜNƏ

 • Слайд 37

  Düz tapmadın

 • Слайд 38
 • Слайд 39
 • Слайд 40

  4 tərəfi olan neçə həndəsi fiqur var? A) 3 B) 5 C) 2 TEST

 • Слайд 41
 • Слайд 42

  EV TAPŞIRIĞI MƏNİM FİQURLARIM ADLI ALBOM HAZIRLAMAQ MƏNİM FİQURLARIM ŞAGİRDİN ADI

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке