Презентация на тему "Уголовный кодекс"

Включить эффекты
1 из 11
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Уголовный кодекс" по обществознанию. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  “Кримінальний кодекс України”

 • Слайд 2

  Кримінальне законодавство

  Система кримінальних законів, встановлених законодавчими органами державної влади, які визначають основи та принципи кримінальної відповідальності та визначають, яке саме покарання може бути застосовано до особи, що його вчинила.

 • Слайд 3

  Джерела кримінального права

  Конституція України Кримінальний Кодекс України

 • Слайд 4

  Кримінальний кодекс України — цеприйнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якомувстановленіпідстави і принципикримінальноївідповідальності, злочинність і караність діянь, підставизвільненнявідкримінальноївідповідальності і покарання. Чинний КК булоприйнято 5 квітня 2001 року. КК набрав чинності з 1 вересня. Зміни до КК були внесені з 01.01.2013 р.

 • Слайд 5

  Загальначастина чинного КК складаєтьсяіз 15 розділів: «Загальніположення» «Закон про кримінальнувідповідальність» «Злочин, йоговиди та стадії» «Особа, яка підлягаєкримінальнійвідповідальності (суб'єктзлочину)» «Вина та їїформи,  «Співучасть у злочині» «Повторність, сукупність та рецидив злочинів» «Обставини, щовиключаютьзлочинністьдіяння» «Звільненнявідкримінальноївідповідальності» «Покарання та йоговиди», «Призначенняпокарання» «Звільненнявідпокарання та йоговідбування»,  «Судимість», «Примусові заходи медичного характеру та примусовелікування» «Особливостікримінальноївідповідальності та покараннянеповнолітніх».

 • Слайд 6

  Р о з д і л XПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ Стаття 51.ВидипокараньДо осіб, визнанихвинними у вчиненнізлочину, судом можутьбути застосованітаківидипокарань: 1) штраф; 2) позбавленнявійськового, спеціальногозвання, рангу, чину абокваліфікаційногокласу; 3) позбавлення права обійматипевні посади абозайматисяпевноюдіяльністю; 4) громадськіроботи; 5) виправніроботи; 6) службовіобмеженнядля військовослужбовців; 7) конфіскація майна; 8) арешт; 9) обмеженняволі; 10) тримання в дисциплінарномубатальйонівійськовослужбовців; 11) позбавленняволі на певний строк; 12) довічнепозбавленняволі.

 • Слайд 7

  Штраф - цегрошовестягнення, щонакладається судом у випадкахірозмірі, встановлених в ОсобливійчастиніцьогоКодексу, зурахуваннямположеньчастинидругоїцієїстатті. Стаття 53. Стаття 54.Позбавленнявійськового, спеціальногозвання, рангу, чину абокваліфікаційногокласуЗасуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка маєвійськове, спеціальнезвання, ранг, чин абокваліфікаційнийклас, може бути позбавлена за вироком суду цьогозвання, рангу, чину абокваліфікаційногокласу.

 • Слайд 8

  Стаття 56.Громадськіроботи1. Громадськіроботиполягають у виконаннізасудженимувільнийвідроботичинавчання час безоплатнихсуспільнокориснихробіт, вид якихвизначаютьорганимісцевогосамоврядування. Стаття 57. Виправніроботи1. Покарання у видівиправнихробітвстановлюється на строк від шести місяців до двохроківівідбувається за місцемроботизасудженого. Ізсумизаробіткузасудженого до виправнихробітпровадитьсявідрахування в доход держави у розмірі, встановленомувироком суду, в межах від десяти до двадцятивідсотків.

 • Слайд 9

  Стаття 59.Конфіскація майна 1. Покарання у видіконфіскації майна полягає в примусовомубезоплатномувилученні у власністьдержавивсьогоабочастинимайна, яке євласністюзасудженого. Якщоконфіскуєтьсячастинамайна, суд повинен зазначити, яка самечастина майна конфіскується, абоперелічитипредмети, щоконфіскуються. Стаття 60.Арешт1. Покарання у видіарештуполягає в триманнізасудженоговумовахізоляціїівстановлюється на строк від одного до шести місяців.

 • Слайд 10

  Стаття 61.Обмеженняволі1. Покарання у видіобмеженняволіполягаєутриманні особи в кримінально-виконавчихустановахвідкритого типу без ізоляціївідсуспільства в умовахздійснення за нею наглядузобов'язковимзалученнямзасудженого до праці. Стаття 63.Позбавленняволі на певний строк 1. Покарання у видіпозбавленняволіполягає в ізоляціїзасудженого та поміщеннійого на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу.

 • Слайд 11

  Стаття 64.Довічнепозбавленняволі1. Довічнепозбавленняволівстановлюється за вчиненняособливо тяжких злочинівізастосовуєтьсялише у випадках, спеціальнопередбаченихцим Кодексом, якщо суд не вважає за можливезастосовуватипозбавленняволі на певний строк.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке