Презентация на тему "Банк жүйесі екi денгейлi курылымы "

Включить эффекты
1 из 18
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1.0
2 оценки

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Банк жүйесі екi денгейлi курылымы ". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  18
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • БАНК ЖҮЙЕСІ
  Слайд 1

  БАНК ЖҮЙЕСІ

  БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ЕКІ ДЕҢГЕЙЛІ ҚҰРЫЛЫМЫ

 • Слайд 2

  Банк жүйесі - банк операцияларының бірыңғайұлттықнемесехалықаралықжүйесінебіріктірілгенбанкілердіңжиынтығы, яғнибір-біріменжәнесыртқыортаментығызбайланыстағыбанкілердіңжиынтығы.

 • Слайд 3

  Нарықжағдайында банк жүйесіекідеңгейдеболады: Орталықбанк (эмиссиялық) коммерциялық банк (депозиттік)

 • Слайд 4
 • Слайд 5

  "ҚазақстанРеспубликасындағыбанкілержәне банк қызметітуралы" ҚР Заңына (1995) сәйкесҚазақстанда Банк жүйесіОрталықбанкіболыптабыладыжәне Банк жүйесініңжоғары (бірінші) деңгейінежатады, айналысқаақшашығарады. Міндеті— ұлттықвалютаның — теңгеніңтұрақтылығынқамтамасызету, коммерциялықбанкілердіңқызметінқадағалап, бақылау,ұлттықбанкініңміндеттері, қызметі, қағидаты, құқықтықмәртебесіжәнеөкілеттігін айқындау.

 • Слайд 6

  Екіншідеңгейдегібанкілерге коммерциялықбанкілер жатады. Олардыңміндеттері — клиенттерге (кәсіпорындарға, ұйымдарға, халыққа) түрліқызметтеркөрсету (несие беру, есепайырысу, кассалық, валюталық, депозиттік, т. б. операцияларжасау).

 • Слайд 7

  Несиелікоперациялар – бұлнесиеберуші мен қарызалушыныңарасындағыбіріншініңекіншісінетөлемділік, мерзімділікжәнеқайтарымдылықшарттарындабелгіліақшақаражаттарысомасынұсынуыбойыншақатынастар.

 • Слайд 8

  мерзімібойынша – қысқамерзімді(1жыл) - орта мерзімді (1-5жыл) - ұзақмерзімді(5 жылданжоғары)

 • Слайд 9

  Акция, облигация және басқада бағалы қағаздарын шығару арқылы капиталды таратуды көздейтін заңды тұлғалар эмитент деп аталады.

 • Слайд 10

  Эмитенттің кім болғанына байланысты бағалы қағаздар төмендегідей 3түрге бөлінеді:

  мемлекеттік муниципалды корпоративтік

 • Слайд 11

  Мемлекеттік бағалы қағаздар – Қазақсатан Республикасының заң актілеріне мемлекеттік сыртқы және ішкі қарыздарын қайтару мақсатында шығарылған. Сонымен қатар бағалы қағаздардың бұл түрі Қазақстан Республикасының Ұлттық банк мемлекетімен эмитенттелінетін бағалы қағаз болып табылады. Үкімет өз атынан бағағалы қағаздардың бұл түрін шығара отырып, Республикалық бюджеттің тапшылығын қарастыру мен инфляцияны болдырмау жағын қарастырады

 • Слайд 12

  Муниципалдық бағалы қағаздар –жергілікті бюджеттен эмиссияланатын жергілікті атқарушы органдар шешімімен шығарылады. Бағалы қағаздардың бұл түрін шығарудағы басты мақсат – құрылыс, яғни ауыруханалар салу үшін, бала бақшалар мен мектептер, тұрғын үйлер, жолдардың жағдайын жақсарту және тағы басқадай аймақтың әлеуметтік мәселелерін шешу болып табылады.

 • Слайд 13

  Корпоративтік бағалы қағаздар – кәсіпорындар мен ұйымдардың заң күшіне сүйене отырып, өзінің жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін шығарылатын бағалы қағаздар. Бағалы қағаздардың бұл түрін көп жағдайларда акционерлік қоғамдар шығарып және олар эмитент болып табылады.

 • Слайд 14

  Атқаратын қызметіне және рөліне байланысты бағалы қағаздар мынадай үш топқа бөлінеді: 1.негізгі (акция, облигация); 2.көмекші (чектер, вексельдер, депозиттік сертификаттар; 3.туынды (варранттар, опциондар, фьючерстер, бондар тағы да басқалар)

 • Слайд 15

  Акция -кәсіпорындар мен ұйымдардың қандайда бір акционерлік қоғамды дамыту үшін қаржы салғандығын куәландыратын және иесіне акционерлік қоғамның пайдасының бір бөлігін дивидент түрінде (табыс ретінде) алуға құқылы екенін дәлелдейтін бағалы қағаз болып табылады.

 • Слайд 16

  Облигация -иесінің ақша салғандығын куәландыратын және оған көрсетілген мерзім ішінде осы бағалы қағаздың атауы (номиналды) құнына белгіленген пайызды төлей отырып, өтеу міндеттемесін мақұлдайтын бағалы қағаз болып табылады.

 • Слайд 17

  Вексель(нем. wechsel – айырбас) – жазбашатүрдетолтырылғанұзақмерзімдіборышміндеттемесі. Жайжәнеаударма вексель түрлеріболады. Вексель берушінесиеиесіне (вексель ұстаушыға) беретін, заңжүзінденақтыформадабелгіленгенжазбатүріндегіборышқорқолхаты.  Құндықағаз; кредитке берілетінақшаныңбіртүрі. Оныңиесінің (вексель ұстаушының) белгілібіруақытмерзімөткенде, векселдіберушіденақшаталапетугедаусызқұқықберудікуәландыратынжазбаша қарыз міндеттемесі

 • Слайд 18
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке