Презентация на тему "Банк "

Включить эффекты
1 из 13
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Банк ". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  13
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Під банком розуміють кредитну організацію, яка має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення до вкладів грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій рахунок і на власний ризик, на умовах поворотності, платності, строковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків і здійснення розрахунків.
  Слайд 1

  Під банком розуміють кредитну організацію, яка має виключне право здійснювати в сукупності такі банківські операції: залучення до вкладів грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій рахунок і на власний ризик, на умовах поворотності, платності, строковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків і здійснення розрахунків.

 • Слайд 2

  До банківськоїдіяльностіналежить комплекс ізтрьохосновнихоперацій: 1.прийняття грошовихвкладіввідклієнтів; 2. наданняклієнтампозичок і створенняновихплатіжнихзасобів; 3. здійсненнярозрахунківміжклієнтами. Зазначеніоперації є базовими і утворюютьпервинну сферу банківськоїдіяльності.

 • Слайд 3

  Спираючись на поняття "базоваоперація", банки можнакласифікувати на:

  а) універсальні , щовиконуютьусібазовіоперації на грошовому ринку та будь-якіінші. б) спеціалізовані, що виконують лише частину базових операцій на грошовому ринку.

 • Слайд 4

  функції

  Банківської системи:

 • Слайд 5

  банки оперативно змінюють масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки) і вона стосується всіх напрямів банківської діяльності.

  Створеннягрошей і регулюваннягрошовоїмаси:

 • Слайд 6

  Трансформаційна функція:

  банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб’єктів господарювання і передаючи їх різними способами іншим суб’єктам, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й строки грошових капіталів, їх розміри та фінансові ризики.

 • Слайд 7

  Стабілізаційна функція:

  забезпечення сталості банківської діяльності та грошового ринку. Оскільки для банківської діяльності характерна висока ризикованість, і банки працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати грошей та банкрутства, боротьба з ризиками є важливим завданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи.

 • Слайд 8

  Відповідно до вимог НБУ банки повинністворюватитакіцільовіфондикоштів:

  1) фонд для покриттяможливихкредитнихризиків; 2) фонд для покриттяризиківвідсумнівноїдебіторськоїзаборгованості; 3) фонд гарантуваннявкладівнаселення; 4) фонд зниженняризиків по роботі з ціннимипаперами.

 • Слайд 9

  До цілейдержавноїполітики в банківськійсферіналежать:

  • уникнення надмірної концентрації економічної влади, обмеження прояву монополізації і підтримання конкуренції в банківській діяльності; • забезпечення відповідності діяльності банківської системи грошово-кредитний політиці держави; • підтримання політики достатньої концентрації банків з метою посилення їх конкурентоспроможності; • забезпечення додержання законів і правил, що передбачає високий рівень ведення банківської справи; • задоволення потреб суспільства в різноманітних банківських послугах; • поліпшення наслідків можливих кризисів у банківській системі; • забезпечення спроможності банків задовольняти потреби і законні інтереси своїх клієнтів; • стимулювання та сприяння високому рівню ефективності й прибутковості операцій щодо розміщення кредитів у різні галузі економіки.

 • Слайд 10

  Підставами для виникнення, зміниабоприпиненнябанківськихправовідносинє: правовінорми, щомістяться у законодавчих актах, підзаконних актах (у першу чергу, ценормативніакти центрального банку); адміністративних актах (зокрема, ліцензії на банківськіоперації); договорах абоугодах кредитно-фінансовихустанов як між собою, так і з клієнтами (юридичними та фізичними особами). Аналізуючи нормативно-правову базу, можнавизначити низку особливостей, якіхарактернісаме для банківськогозаконодавства. По-перше, йдеться про міжгалузевий характер законодавства, щорегулюєбанківськудіяльність. До норм банківськоїсферидіяльності належать такожнормипублічного (конституційне, фінансове, адміністративне, господарське, кримінальне) та приватного (цивільне, цивільно-процесуальне) права. Отже, можнаговорити про комплексністьбанківськогозаконодавства.

 • Слайд 11

  В Україніпобудованодворівневубанківську систему, яка основана на взаємовідносинахміж банками у двохплощинах - по вертикалі та по горизонталі.

 • Слайд 12

  По вертикалі - відносини підлеглості між центральним банком як таким, що керує, управляє і низовими ланками - комерційними банками;по горизонталі - відносини рівного партнерства між будь-якими низовими ланками. Розподіл адміністративних функцій і операцій, пов'язаних з обслуговуванням центральним банком грошового обігу, дає можливість враховувати інтереси двох категорій клієнтів - комерційних банків і урядових структур, причому перевага віддається функціям "банк банків" та управлінню діяльністю банківських установ з метою регулювання та контролю за функціонуванням ринку кредитно-фінансових послуг. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність". Банки в Україні функціонують як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими.

 • Слайд 13
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке