Презентация на тему "Держава – основний інститут політичної системи суспільства."

Включить эффекты
1 из 24
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Держава – основний інститут політичної системи суспільства.". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  24
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Держава – основний інститут політичної системи суспільства.
  Слайд 1

  Держава – основний інститут політичної системи суспільства.

  Виникнення держави, її суть, ознаки та функції. Концепції походження держави. Форми державного правління. Правова держава. Громадянське суспільство і держава.

 • Слайд 2

  Конфуцій

   Розвивавпатріархально-патерналістськуконцепціюдержави.  Держава тракту­ється ним як велика родина. Влада імператора («Сина Неба») упо­дібнюєтьсявладі батька, а відносиниправлячих і підданих — сімейнимвідносинам, де молодшішанують старших і слухають­сяїх.

 • Слайд 3

  Стародавні мислителі

  Визначали необхідність держави потребою вираження загальних для всіх вільних членів громади інтересів і потреб (долати страх перед світом, жити разом, охороняти власність)

 • Слайд 4

  Держава за Арістотелем

  Продукт розвитку природи, форма сім'ї , найвища форма спілкування. Держава це "спілкуванняподібних один до одного людей в ціляхможливокращогоіснування" (Політика, VII)

 • Слайд 5

  Томас Мор про державу

  «Усідержави", не являють собою "нічого, крімдеякоїзмовибагатих, підприводом і підім'ямдержавидумаючих про своївигоди". («Утопія»)

 • Слайд 6

  Людовик XІV

  «Держава – це я» Пов'язував державу з символом абсолютної влади.

 • Слайд 7

  Держава

  Організація великої соціальної групи. Відносини політичної влади. Виконавчо-розпорядчий орган.

 • Слайд 8

  це базовий інститут політичної систе­ми і політичної організації суспільства, який створюється для налагодження життєдіяльності суспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиною населен­ня в соціально неоднорідному суспільстві з метою забезпе­чення його цілісності й безпеки, задоволення загально-соціальних потреб.

 • Слайд 9

  Ознаки держави.

  організація влади за певним територіальним принци­пом; поділ населення за ознакою території проживання; наявність публічної влади; вираження публічною владою найважливіших інте­ресів учасників суспільно-політичного життя; право і можливість держави здійснювати внутрішню і зовнішню політику від імені всього суспільства; монопольне право держави на примус стосовно сво­го населення;

 • Слайд 10

  Ознаки держави

  наявність особливої системи органів, установ і зна­рядь примусу, які здійснюють профілактичні й каральні функції в державі; право видавати закони і правила, обов'язкові для всього населення, що проживає в межах території держави; монопольне право держави на збирання податків для формування загальнонаціонального бюджету, утримання державного апарату; збирання мита, випуск грошей і регулювання грошо­вого обігу; наявність чітко визначених державних символів: гер­ба, прапора, гімну; використання матеріальних та інших ресурсів суспільства для здійснення внутрішньої та зовнішньої політики.

 • Слайд 11

  Державні інститути

  політичні (глава дер­жави, уряд, парламент) адміністративні (уп­равлінський апарат політичних органів)

 • Слайд 12

  Функції держави. За­лежно від тривалості дії функції держави поділяються на постійні тимчасові; Залежно від значення– головні допоміжні За територіальною спрямованістю внутрішні зовнішні:

 • Слайд 13
 • Слайд 14

  Концепції походження держави

  Теологічна теорія. Патріархальна теорія. Теорія суспільної угоди. Органічна теорія. Теорія підкорення. Психологічна теорія Марксистська теорія (Соціально-економічна)

 • Слайд 15
 • Слайд 16

  Політичний режим.

  Тоталітарний Авторитарний Демократичний

 • Слайд 17
 • Слайд 18
 • Слайд 19
 • Слайд 20
 • Слайд 21

  Форми державного правління.

  Монархія є такою формою держави, при якій вища державна влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави (короля, імператора тощо) і є, як правило, спадковою. Республіка є такою формою держави, за якої влада належить народу і здійснюється системою органів держави, насамперед, виборними представницькими органами, які створюються на певний строк.

 • Слайд 22
 • Слайд 23
 • Слайд 24
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке