Презентация на тему "Духовне та моральне виховання студента"

Включить эффекты
1 из 9
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Духовне та моральне виховання студента". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  9
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Духовне та моральне виховання студента
  Слайд 1

  Духовне та моральне виховання студента

  Студентки 6 курсу Групи ММм-1-12-2-од. Крижановської Анни

 • Слайд 2

  Духовне та моральне виховання студента — це складна інтегральна система формування його особистісних якостей, які характеризують ступінь розвитку і саморозвитку моральних цінностей, переконань, мотивів, знань, умінь, почуттів і здібностей, що їх студент виявляє в різних ситуаціях морального вибору та моральної діяльності в порівнянні з тими високогуманними цінностями, принципами, правилами, які в сучасному соціокультурному середовищі заведено вважати нормативними або ідеальними.

 • Слайд 3

  Таким вихованням забезпечується засвоєння студентами моральної культури суспiльства, норм поведiнки, мiжлюдськихстосункiв, сприйняття їх як правил, що регулюють власну життєдiяльнiсть, усвiдомленнякритерiївдобра i зла.

 • Слайд 4

  У результатi морального виховання досягається єднiсть етичних знань, моральних почуттiв та переконань i потреб у високоморальних вчинках. Важливим показником мiриморальностiособистостi є ступiньзрiлостi її основних моральних рис, таких як совiсть, честь, гiднiсть, доброта, вiдповiдальнiсть, сором, дисциплiнованiсть, принциповiсть.

 • Слайд 5

  У моральному вихованнi поєднуються принципи i норми загальнолюдської моралi та нацiональної моральної цiнностi. Моральне виховання пов’язане з правовим вихованням. Поєднуючись, вони забезпечують формування культури людської поведiнки.

 • Слайд 6

  Студент є носiєм певної моралi i виховується як пiд час навчально-виховного процесу, так i середовищем особистого буття. У зв’язку з цим важливу роль вiдiграютьсоцiогуманiтарнiдисциплiни, передусiм етика, бесiди на моральну тематику, зустрiчi з видатними особистостями, читання художньої лiтератури, неухильне додержання правил внутрiшнього розпорядку університету.

 • Слайд 7

  Виховання студента як високоморальної особистості має на меті розвиток: високого рівня моральних чеснот (чесності, обов’язку, відповідальності, доброзичливості тощо); моральної культури, включаючи розуміння високоморальних національних і загальнолюдських цінностей; гуманістичних поглядів, переконань і світогляду.

 • Слайд 8

  Виховання студента як інтелігентної особистості спрямовано на розвиток: високоїкультури спілкування та поведінки; високого рівня ерудиції; системності та критичного мислення; естетичної, художньої культури; прогресивних поглядів та переконань; толерантності й поважного ставлення до людей іншої національності та інших поглядів і переконань;

 • Слайд 9

  Виховання студента як творчої особистості передбачає розвиток: методологічної, дослідницької культури; творчо-пошукових умінь та здібностей; здібностей як до індивідуальної, так і до колективної творчості у вибраній сфері професійної діяльності; здібностей до креативного, системного застосування знань у розв’язанні професійних теоретичних і практичних завдань.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке