Презентация на тему "Курстық жұмыс Пән:Банк ісіТақырыбы:ҚР коммерциялық банктерді ұйымдастыруОрындаған: Хасанов ӘділҚабылдаған: Баймағамбетова З.А"

Включить эффекты
1 из 10
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Курстық жұмыс Пән:Банк ісіТақырыбы:ҚР коммерциялық банктерді ұйымдастыруОрындаған: Хасанов ӘділҚабылдаған: Баймағамбетова З.А". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  10
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Курстық жұмыс Пән:Банк ісіТақырыбы:ҚР коммерциялық банктерді ұйымдастыруОрындаған: Хасанов ӘділҚабылдаған: Баймағамбетова З.А
  Слайд 1

  Курстық жұмыс Пән:Банк ісіТақырыбы:ҚР коммерциялық банктерді ұйымдастыруОрындаған: Хасанов ӘділҚабылдаған: Баймағамбетова З.А

 • Слайд 2

  1-бөлімКоммерциялық банктер,және олардың қызмет етуінің теоретикалық негіздері

 • Слайд 3

  Қазақстан банктерінің тізімі

  Қазкоммерцбанк Қазақстан Халық Жинақ Банкі БТА Банкі Банк ЦентрКредит АТФБанк Альянс банк Еуразиялық банк Kaspi bank ДБ АО «Сбербанк» Ситибанк Казахстан Нурбанк Цеснабанк HSBC Банк Казахстан Темирбанк RBS (Kazakhstan) Жилстройсбербанк Казахстана Альфа-банк Казинвестбанк Эксимбанк Казахстан Delta Bank Банк Китая в Казахстане Банк Астана-Финанс Банк ВТБ (Казахстан) Метрокомбанк Хоум Кредит Банк ТПБ Китая AsiaCredit Bank БанкПозитив Казахстан КЗИ Банк Банк Kassa Nova "Банк "Bank RBK" (прежнее наименование - АО "Казахстанский инновационный коммерческий банк" или Казинкомбанк) Шинхан Банк Казахстан Исламский банк Аль-Хиляль Данабанк Таиб Казахский банк Сеним-банк Кредит Алтын Банк Заман-Банк Национальный банк Пакистана в Казахстане

 • Слайд 4

  Коммерциялық банктер, олардың жіктелуі

  Қазіргі коммерциялық банктер — бұл тікелейкәсіпорындарға, ұйымдарға, сондай-ақ халыққа қызмет ететінбанктердібілдіреді. Коммердиялық банктердеп, бұл жердеҚазақстан Республикасындағы екіншідеңгейдегі банктертуралыайтылыпотыр. Коммерциялық банктермынадайбелгілерінебайланыстыжіктеледі: 1. Жарғылық капиталдың қалыптасуына қарай: мемлекеттік; акционерлік; жеке; пай қосу арқылы (жауапкершілігішектеулісеріктестік); аралас (шетелкапиталының қатысуымен). 2. Операцияларының турлерінеқарай: әмбебап, яғни экономиканың барлық салаларынабірдейжәне кең көлемді банктікқызмет көрсететін банктер; маманданған, яғни бірғана салаға қызмет көрсететін банктер; 3. Аумақтық белгісінеқарай: халықаралық; мемлекетаралық ұлттық; аймақтық; 4. Салалық белгісінеқарай: өнеркәсіптік банктер; саудабанктері; ауылшаруашылық банктері; құрылыс банктері; 5. Филиалдар санынақарай: филиалсыз; кепфилиалды.

 • Слайд 5

  Қазақстан Республикасындабанктердіашудыұйымдастыру 

  Қазақстан Республикасының екіншідеңгейдегі банктеріҚҰБ-нің  лицензиясы негізіндеқызмет етеді. Лицензияның өзіндік стандарттынысаны бар және ондакоммерциялық банктердің айналысатынқызмет түрі жазылады. Қазақстандағы берілетінлицензияның дамыған шетелдерденайырмашылығы әмбебаптығы болыптабылады. Қазақстан Республикасындағы банк кызметіндемемлекеттікоргандарбанктердің мамандануынбелгілемейді, мысалға, инвестициялық, ипотекалық қызметтерді жүзеге асырадыжәне т.б. Қазақстандық банктербағалы кағаздар нарығында да тікелейқатысуға толық құқылы. Қазақстан Республикасындағы екіншідеңгейдегі банктербанктікоперациялардыжүзеге асыруға алатынлицензияданбасқа валюталық операциялардыжүргізу үшін арнайы лицензия алады. Мұндай лицензия оларға өз қызметін жүзеге асыруыүшін қажетті саналатынбанктерқатарымен корреспонденттікқатынастар орнатуға, сондай-ақ дамыған шетелдердеөз филиалдары мен өкілеттігін ашуға құқық береді. Соныменқатар, екіншідеңгейдегі банктербағалы металдарменоперациялардыжүзеге асыруға арналған лицензия алады. 1995 жылдың 31 тамызында қабылданған «Қазақстан Республикасындағы банктержәне банктікқызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасындабанктіашунемесеоның қызметін ұйымдастыру мынадайүш кезеңнен тұрады: Банк ашуға рұқсат алу; Әділет министрлігінде мемлекеттіктіркеуденөту; Банк операцияларынжүргізуге лицензия алу. Аталған заңға сәйкес, банктізандыжәне жекетұлға ашуға құкылы.

 • Слайд 6

  Біріншікезеңде, банк ашушыбанкашуға рұқсат алуөтінішін бередіжәне оған қоса төмендегідей құжаттарды тапсырады: рұқсат алуүшін беретінөтініші; құрылтайшылык шарт(түпнұсқа); банктің жарғысы (түпнұсқа); банк жарғысын қабылдау және банкорганынсайлаутуралыхаттама; құрылтайшылар туралымәліметтер; құрылтайшылардың соңғы екіесептікжылдағы бухгалтерлік балансы (заңды тұлғалар үшін); құрылтайшылардың қаржылық жағдайлары туралыаудиторлық қорытынды; егербірнемесеодан да көп құрылтайшылары Қазақстан Республикасының резидентіболмаса, ондайжағдайда солмемлекеттегітиістімемлекеттікнемесеқадағалау органынанжазбашакелісімқажет; егер банк операцияларының жекелегентүрлерін жүзеге асыратынұйым банкретіндеқайта құрылса, онда: онын. жарғысы, құрылтайшылық шарты, соңғы есептікмерзімгежасалған бухгалтерлік балансы, ұйымнын, қаржылық жағдайы туралыаудиторлық қорытынды; банктің жетекшілікқызметіне тағайындалатын тұлғалар туралымәліметтер, оның ішінде: банк төрағасы мен бас бухгалтерінің банк жүйесінде кемінде - үш жыл, ал олардын, орынбасарларының кеміндеекіжыл, банк филиалының біріншіжетекшісі мен бас бухгалтерінің кемінде — біржылдық еңбек тәжірибесі болуыжәне т.с.с.; жаңадан құрылатын банктің толық ұйымдастырылу құрылымы (банктің өкілетті органыменбектілуітиіс); жаңадан құрылатын банктің ішкі аудит қызметі туралыережесі (банктің өкілетті органыменбектілуітиіс); жаңадан құрылатын банктің несиеліккомитетітуралыережесі(банктің өкілетті органыменбектілуітиіс); жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспары, оның ішінде болу керек, оның ішінде: банк қызметінің стратегиясы, бағыттары мен ауқымы, қаржылық болашағы (есепайырысу балансы, бастапқы қаржылық (операциондық) үш жылға арналған пайдажәне зиянтуралыесебі, маркетинг жоспары (банк клиенттерінқалыптастыру), еңбек ресурстарынкалыптастыружоспары; тапсырылған бизнес-жоспарынасәйкес дайындық шараларытуралықұрылтайшылардың есебі; нотариалдытүрде куәландырылған, кұрылтайшылардың атынанөтініш беругеқұзіретінің барлығын растайтынқұжаты; басқа банктің жарғылық капиталынақатысуы туралымәліметтер. Банк ашуүшін рұқсат алуға берілгенөтініш үш ай әрі кеткендеалтыаймерзіміішіндеөкілетті органдақаралады.

 • Слайд 7

  Екіншікезеңде жаңадан құралатын банк ҚҰБ рұқсат бергенкүннен бастап, бір ай ішіндеҚазақстан Республикасының Әділет министрлігінде банк мемлекеттіктіркеугеалынады. Оған, Қаржылық кадағалау агентгігінің банк ашуға бергенрүқсатын және оның келісіміменрасталған құрылтайшылық құжаттарын тапсырады.

 • Слайд 8

  Үшінші кезеңде-банктік операцияларынжүзеге асыруүшін Қаржылық қадағалау агенттігінен лицензия алады. Лицензия алуүшін мемлекеттіктіркеуденеткенкүннен бастап, біржылға дейінмыналардыорындауға тиіс: ұйымдастырушылық-техникаяық шаралардыорындау, оның ішінде: Ұлттық Банктің нормативтікталаптарынасәйкес бөлмелерді және құрал-жабдықтарды дайындау, тиістібіліктілігі бар қызметкерлерді қабылдау; жарияланған жарғылық капиталдытөлеу. Лицензия алуға өтінішпен біргежоғарыда аталған талаптардыорындағандығын растайтынқұжатты беругетиіс. Өтінішті бергенуақыттан бастап, бір ай ішінде ҰБ қарайды. Лицензияның мерзімішектелмейдіжәне ондабанктің жүргізетін барлық операциялартізімікөрсетіледі. Банктербағалы қағаздар нарығында басқа да кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыраалады. Оларға мыналаржатады: брокерлік — мемлекеттің бағалы қағаздарымен; дилерлік — мемлекеттің және өзге де бағалы қағаздармен; кастодиандық; клирингтік. Осы аталған қызмет түрлеріне ҚҰБ-нен жекелегенжәне кешенді (бірнешеқызметке) лицензияларберіледі.

 • Слайд 9

  Сонымен катар, Қазақстан Республикасындағы екіншідеңгейдегі банктерөз қызметін жүзеге асырубарысындафилиалдарын, өкілдіктерін, жинақ кассаларын, сондай-ақ еншілесбанктерінашаалады. Банктің филиалы — филиал туралыережеденемеселицензиядакөрсетілетін банктікоперациялардыжүзеге асыруға кұқылы және өзінің дербесбухгалтерлік балансы бар, зандытұлға болыптабылмайтынбанктікмекеме.Заңға сәйкес, банктерөздерінің филиалынашуүшін ҰБ-нің келісіміналуға тиіс. Олүшін мынадайкұжаттарды тапсырады: Филиал ашуға рұқсат алуөтініші; Банк операцияларының тізімікөрсетілген банк филиалы туралыереже; Біріншіжетекшіжәне бас бухгалтер қызметіне кандидаттартуралымәліметтер. Шетелдікбанктердің Қазақстан Республикасыаумағында филиалдарынашуға заңмен тыйымсалынады. Банктің өкілдігі — банктікоперациялардыжүзеге асырмайтын, яғни банктің тапсырмасыменжәне оның атынанәрекет ететінбанктің орналасқан жерінентысорналасқан, зандытұлға болыптабылмайтынбанктің құрылымдық бөлімшесі.Банк өкілдігі де Қаржылық қадағалау агенттігінің келісіміменашылады. Шетелдікбанктерөкілдіктерін ашуүшін мынадайқұжаттарын тапсырады: өкілдік ашуға рұқсат алуетініші; өтініш жасаушыбанктің, кұрылтайшылық құжаттары; Қазақстан Республикасыаумағында өкілдікашутуралыөтініш жасаушыбанктің шешімі; өтініш жасаушыбанктің банктікқызметті жүргізуге арналған лицензиясының барлығын растайтынсолмемлекеттегібанктікқадағалау органының жазбашарасталымы; аудиторлық ұйым куәландырған өтініш жасаушыбанктің соңғы қаржылық жылға жасалған жылдық есебі; өтініш жасаушыбанктің Қазақстан Республикасыаумағында өкілдігін ашуға қарсы еместігінкуәландыратын солмемлекеттегібанктікқадағалау органының жазбашахабарламасы; өкілдікте жұмыс жасайтынқызметкерлердің саны және жетекшісітуралымәліметтер.

 • Слайд 10

  Еншілес банк — жарғылық капиталдың елупайызданастамы бас банккетиесіліжәне өзінің дербесбухгалтерлік балансы бар заңды тұлға. Есепайырысу-кассалық бөлімі (жинақ кассасы) — Қазақстан Республикасыаумағында банктікоперациялардың жекелегентүрлерін орындайтын, филиал немесеөкілеттік мәртебесі жоқ, зандытұлға емес, Қазақстан РеспубликасыҰлттык банкінің келісімінегізіндеқұрылатын банктің аумақтық бөлімшесі. Қазақстан РеспубликасыҰБ-нің екіншідеңгейдегі банктердіашуға бергенрұқсаты мынадайнегіздергебайланыстықайтарып алуымүмкін: банк тарапынанөз еркіменқайта құрылу немесетаралуытуралышешімқабылдау; банк қызметінің тоқтатылуы туралы сот шешімінінқабылдануы; мемлекеттіктіркеугеалған күннен бастап, біржылішінде банк қызметіне байланыстыжалған мәліметтердің болуы; мемлекеттіктіркеугеалған күннен бастап, біржылданастамуақытка дейін банк операцияларынжүргізу лицензиясыналмаған жағдайда; банк зандылықтарында, солсияқты жарғысында көрсетілмеген операциялардыжүзеге асыруы; мемлекеттіктіркеугеалған күннен бастап, біржылға дейінжарияланған жарғылық қордың сомасынтөлемеуі;

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке