Презентация на тему "Методи одержання, властивості та області застосування наноматеріалів: квантові точки"

Включить эффекты
1 из 23
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Методи одержання, властивості та області застосування наноматеріалів: квантові точки". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  23
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Методи одержання, властивості та області застосування наноматеріалів: квантові точки
  Слайд 1

  Методи одержання, властивості та області застосування наноматеріалів: квантові точки

  Підготувала студентка 1 курсу ОКР магістр, гр.ХАМАЛ Харченко Вікторія КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСАШЕВЧЕНКА КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ 2013 рік

 • Слайд 2

  Квантові точки (quantum dotS)

  Квантові точки - це напівпровідникові нанокристали з розміром в діапазоні 2 – 10 нм, що складаються з 103 – 105 атомів, що створені на основі неорганічних напівпровідникових матеріалів Si, InP, CdSe і т.д., покриті моношаром стабілізатора ( «шубою» з органічних молекул). О. Єкімов Луі Е. Брус Марк Рід – запропонував термін “квантоваточка” поч. 1980-х років “Квантовые точки: маленькие, да удаленькие”(с) 2

 • Слайд 3

  Це структури, в яких рух носіїв заряду обмежений по всім трьом координатам, тобто носії заряду знаходяться в трьохмірній потенціальній ямі. енергетичний спектр квантової точки залежить від її розміру Принципова властивість: можливість існування у вигляді золей Широта можливостей використання: як світловипромінюючідіоди, лазери, коміркисонячних батарей, та фотоелектричнихперетворювачів, як біологічнімаркери. 3

 • Слайд 4

  Класифікація Квантових точок

  4 За складом квантових точок (матеріал напівпровідника) Широкозонні (оксиди ZnO, TiO2) – УФ діапазон Середньозонні (A2B2, A3B5) – видимий діапазон Вузькозонні (A2B4) – ближній ІЧ-діапазон Діапазон вимірювання ефективної ширини забороненої зони квантових точок при змінні розміру від 3 нм до 10 нм

 • Слайд 5

  5 2. За формою квантових точок Сферичні (quantun dots) Еліпсоїдальні (nanorods) Нанокристали зі складною геометрією (tetrapods) 3. Багатокомпонентні квантових точок Леговані На основі твердих розчинів На основі гетеропереходів

 • Слайд 6

  Квантові точки. Методи синтезу

  6 Підходи: – Дроблення (зверху вниз) – Вирощування (знизу верх) Переваги: можливість контролю процесу росту КТ Гарна пасивація поверхневих станів КТ Вузьке розподілення по розмірам (на рівні 5 – 8%) Можливість наступного виділення та очистки (вдсутність матриці) Методів синтезу колоїдних систем багато, однак для КТ основний метод – в неполярних розчинниках

 • Слайд 7

  7 З стадії колоїдного синтезу: Нуклеація Ріст зародків Стадія дозрівання Оствальда Нанокристали з вузьким розподіленням за розміром можна отримати лише при вибуховій нуклеації та швидкій зупинці реакції відразу після її закінчення і до початку дозрівання Оствальда. Для вибухової нуклеації необхідно створити ступінь перенасичення.

 • Слайд 8

  8 Синтез в висококиплячому стабілізуючому розчиннику (TOPO, Cd(Me)2, халькогенід) Синтез в високопиплячомунестабілізуючомурозчинику з використанням стабілізуючих прекурсорів (Ph2O, олеаткадмію, халькогенід) TOPO Три-н-октилфосфиноксид TOP Три-н-октилфосфин Дифенілетер

 • Слайд 9

  9 Приклад синтезу квантових точок CdSe nCd+nSe → n(CdSe)) Температурний режим: 230 -260 °С Час синтезу: 1,5 – 2 год. під час процесу можна виймати частину розчину і таким чином отримувати зразки з різними середніми розмірами.

 • Слайд 10

  10 термопара Газ Ag (тиск вище, ніж навкол. середовища)

 • Слайд 11

  Квантові точки. Схема синтезу одно- та двокомпонентної КТ

  11 11

 • Слайд 12

  Квантові точки

  12 Флуоресцентний блінкінг квантових точок Два стани КТ: On-стан (люмінесценція) Off-стан (темний стан) (а) при кімнатній температурі (б) при 10 К 12

 • Слайд 13

  Квантові точки

  13 Залежність кольору люмінесценції від розміру квантових частинок СпектрифлуоресценціїквантовихточокCdTeрізнихрозмірів 13

 • Слайд 14

  Квантові точки. Стабілізатори

  14 Стабілізація поверхневого Сd (запобіганню гасіння зарядів) – використання нуклеофільних реагентів Запобігання агломерації та забезпечення високої розчинності – вуглеводневий радикал (октил). Нуклеофільні реагенти: Аміни. Властивості залежать від заміщеності азоту. Утворюють як електордонорний (з Cd) так і протонодонорний (з Te) звязок Тіостирти. Жирні кислоти. Доступність та хороші стабілізуючі властивості. Олеїнова кислота – один з кращих перспективних стабілізаторів. Фосфінхалькогеніди. TOP-O, TOP-S, TOP-Se,TOP-Te. Найбільшпоширені так як стабілізація проходить при вирощуванні. Синтез: трибутилфосфін+халькоген

 • Слайд 15

  Квантові точки. Застосування

  15 Матеріали для лазерів Матеріали для світлодіодів Матеріали для сонячних батарей Використання в якості транзисторів Потенційне використання в якості мікрочіпів Біологічні мітки

 • Слайд 16

  Квантові точки. Застосування в аналітичній хімії

  16 При протіканні реакцій КТ з речовиною, що аналізують, змінюється їхня флюоресцентні властивості, це і дозволяє визначати наявність аналіту. Переваги: простота технології Недоліки: чутливість КТ обмежена декількома молекулами чи іонами , які зможуть вступити в реакцію безпосередньо з поверхнею КТ.

 • Слайд 17

  Квантові точки. Біомітки

  17

 • Слайд 18

  18

 • Слайд 19

  19 Evident Technologies (490 – 620 нм)

 • Слайд 20

  QDlight Квантові точки, серія Fat Призначені для диспергування в гідрофобні розчинники та полімерні матриці. Поверхня нанокристалів покрита аліфатичними амінами, які можуть бути замінені на необхідні модифікатори. Підходять для сонячних батарей. 20 Розчинник – толуол Ціна: 4000 грн/50 мл

 • Слайд 21

  QDlight Квантові точки, серія РТ Призначені для диспергування в полярні розчинники та полімерні матриці. Поверхня нанокристалів покрита полімером з функціональними карбоксильними групами. Підходять для конг’югації з біологічними макромолекулами. Стійкі в діапазоні рН 2 – 12. 21 Розчинник – вода Ціна: 8000 грн/50 мл

 • Слайд 22

  22 Дякую за увагу!

 • Слайд 23

  http://www.youtube.com/watch?v=eXrRqHSl6Zo http://www.youtube.com/watch?v=GGzg-2IKVp0 http://www.youtube.com/watch?v=h_zNbOFcY00 http://www.sfiz.ru/page.php?id=1217 http://eng.thesaurus.rusnano.com/wiki/article935 http://www.evidenttech.com/news/samsung-evident-patent-agreement http://wiki.mobileread.com/wiki/QD-LED http://www.technologyreview.com/demo/405755/nanocrystal-displays/ 23 Джерелаінформації:

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке

Похожие презентации