Презентация на тему "Міжнародні стандарти аудиту"

Включить эффекты
1 из 13
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Міжнародні стандарти аудиту". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  13
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Міжнародні стандарти аудиту
  Слайд 1

  Міжнародні стандарти аудиту

  Сирих О.І. ФРГТБ 2-7

 • Слайд 2

  РішеннямАудиторськоїпалативід 30.11.06 року. встановленообов'язковезастосуваннясуб'єктамиаудиторськоїдіяльностіМіжнароднихстандартів аудиту,  в якості  Національнихстандартів,  починаючиз 1 січня 2007 року.

 • Слайд 3

  Призначеннястандартів:

  1) забезпечуютьвисокуякістьаудиторськоїперевірки; 2) сприяютьвпровадженню в аудиторську практику новихнауковихдосягнень; 3) допомагаютькористувачамзрозумітипроцес аудиту; 4) підвищуютьсуспільнийіміджпрофесії аудитора; 5) усуваютьзайвий контроль із боку держави; 6) допомагають аудиторам вести переговори зклієнтом; 7) забезпечуютьзв'язококремихелементіваудиторськогопроцесу.

 • Слайд 4

  Структура стандартів аудиту

 • Слайд 5

  1. КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

  Частина А - Загальнезастосування кодексу етикипрофесійнихбухгалтерів (КЕПБ) Частина Б - Професійнібухгалтери-практики Частина В - Професійнібухгалтеривбізнесі

 • Слайд 6

  200—299 Загальніпринципи та відповідальність

  МСА 200 «Загальніцілінезалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнароднихстандартів аудиту МСА 210 « Узгодження умов виконаннязавданьз аудиту МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансовоїзвітності МСА 230 « Аудиторськадокументація МСА 240 « Відповідальність аудитора, щостосуєтьсяшахрайства, при аудитіфінансовоїзвітності» МСА 250 «Розглядзаконодавчих та нормативнихактів при аудитіфінансовоїзвітності» МСА 260 «Повідомленняінформаціїзпитань аудиту тим, кого наділенонайвищимиповноваженнями» МСА 265 « Повідомленняінформації про недолікивнутрішнього контролю тим, кого наділенонайвищимиповноваженнями, та управлінському персоналу»

 • Слайд 7

  300—499 Оцінкаризиків та дії у відповідь на оціненіризики

  МСА 300 « Планування аудиту фінансовоїзвітності» МСА 315 « Ідентифікація та оцінкаризиківсуттєвихвикривлень через розуміннясуб’єктагосподарюванняійогосередовища» МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оціненіризики» МСА 402 «Аудиторськіміркуваннястосовносуб’єктівгосподарювання, якізвертаються до організацій, щонадаютьпослуги» МСА 450 «Оцінкавикривлень, ідентифікованихпід час аудиту»

 • Слайд 8

  500—599 Аудиторськідокази

  МСА 500 «Аудиторськідокази» МСА 501 «Аудиторськідокази— додатковіміркуваннящодовідібранихелементів» МСА 505 «Зовнішніпідтвердження» МСА 510 «Першізавданняз аудиту— залишки на початок періоду» МСА 520 « Аналітичніпроцедури» МСА 530 «Аудиторськавибірка» МСА 540 «Аудит обліковихоцінок, у тому числіобліковихоцінок за справедливою вартістю, та пов’язаніз ними розкриттяінформації» МСА 550 « Пов’язаністорони» МСА 560 «Подальшіподії» МСА 570 «Безперервність» МСА 580 «Письмовізапевнення»

 • Слайд 9

  600—699 Використанняроботиіншихфахівців

  МСА 600 «Особливіміркування— аудитифінансовоїзвітностігрупи (включаючи роботу аудиторівкомпонентів)» МСА 610 «Використанняроботивнутрішніхаудиторів» МСА 620 «Використанняроботиексперта аудитора»

 • Слайд 10

  700—799 Аудиторськівисновки та звітність

  МСА 700 «Формулювання думки та наданнязвітущодофінансовоїзвітності» МСА 705 «Модифікації думки у звітінезалежного аудитора» МСА 706 «Пояснювальніпараграфи та параграфизіншихпитань у звітінезалежного аудитора» МСА 710 «Порівняльнаінформація— відповідніпоказникиіпорівняльнафінансовазвітність» МСА 720 «Відповідальність аудитора щодоіншоїінформації в документах, щомістятьперевірену аудитором фінансовузвітність»

 • Слайд 11

  800—899 Спеціалізованісфери

  МСА 800 «Особливіміркування— аудитифінансовоїзвітності, складеноївідповідно до концептуальних основ спеціальногопризначення» МСА 805 «Особливіміркування— аудитиокремихфінансовихзвітів та певнихелементів, рахунківабо статей фінансовогозвіту» МСА 810 «Завданнязнаданнязвітущодоузагальненоїфінансовоїзвітності»

 • Слайд 12

  Положеннязміжнародної практики аудиту

  1000 "Процедуриміжбанківськогопідтвердження" 1004 "Взаємовідносиниінспекторівзбанківськогонагляду та зовнішніхаудиторів" 1006 "Аудит фінансовоїзвітностібанків" 1010 "Розглядекологічнихпитань при аудитіфінансовоїзвітності" 1012 "Аудит похіднихфінансовихінструментів" 1013 "Електроннакомерція: вплив на аудит фінансовоїзвітності"

 • Слайд 13
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке