Презентация на тему "Правиоа й поради оформлення слайдів"

Включить эффекты
1 из 14
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Правиоа й поради оформлення слайдів". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

Содержание

 • Оформлення Слайдів
  Слайд 1

  Оформлення Слайдів

  Правила й поради

 • Слайд 2

  Основні шари слайдів

  Шар оформлення (рівеньоснови слайда). Визначаєфоновеграфічнезображення, схему кольорів слайда, шрифти тексту і розта¬шуванняелементів на слайдах. Шар оформленняєдиний для всіхслайдівпрезентації. Шар розмітки. Визначається типом слайду, щостворюється (заголовок, маркований список, діаграма, таблицяабопорожній слайд). Розміткавизначаєрозташуваннярізнихелементів на слайді. Шар змісту слайда. Призначений для розміщеннязмісту слайда. Зміст кожного слайда унікальний, тому текст абографічнезображення, щовключаються в слайд, з'являютьсятільки в цьомушарі.

 • Слайд 3

  «Тільки головне»!

  Презентаціямає бути стислою і лаконічною – чимменшеслайдівпотрібно, щоброзкрити тему, тимкраще. На слайдах не повинно бути ніякоїінформації, що не збираєтесьозвучувати. Все по темі і коротко.

 • Слайд 4

  Дизайн

  Дизайн має бути: Збалансованим. Уявіть, щокоженоб’єкт на слайдімає вагу. При оформленніслайдівпотрібнозвертатиувагучи «витримає вагу» верхньогонижнійоб’єкт? Якщо, наприклад, розміститивелику картинку над маленькою, складаєтьсявраження, щоліліпуттримає на плечах велетня.

 • Слайд 5

  Контрастним. Фон і об’єкти на слайдах мають бути контрастнихкольорів, щобоб’єкти не зливались з фоном. Економним. На слайдах маєміститисьлишенеобхіднаінформація. Всізображенняповинні бути доречними; вони маютьдемонструватизмістпрезентації.Це не означає, що на слайдах не може бути декоративнихелементів. Але коженелемент декору такожмає нести якийсьзміст, відповідатитеміроботи.

 • Слайд 6

  Єдиним. При переглядіпрезентаціїмаєвиникативідчуттячогосьєдиного. У презентації повинен бути один стиль. Навітьякщовихочетевиділитирізні за змістомгрупислайдів, наприклад, різнимкольором, то все рівно вони мають бути пов’язанічимосьєдиним (однаковерозміщенняоб’єктів, однаковідекоративніелементи, анімаціятощо). Перехідміжрізнимоформленнямслайдів повинен бути плавним.

 • Слайд 7

  Правильно використовуйтеанімацію. Наприклад, застосовуйтеїї для відображеннядинаміки, підкреслення головного.

 • Слайд 8

  Фізіологічніособливостісприйняттякольорів і форм

  Стимулюючі(теплі) кольорисприяютьзбудженню й діють як подразни¬ки (за спаданнямінтенсивностівпливу: червоний, оранжевий, жовтий). Дезінтегруючі(холодні) кольоризаспокоюють, викликаютьсонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).

 • Слайд 9

  Поєднаннядвохкольорів — кольору знака й кольору фону - суттєв-впливає на зоровий комфорт, причомудеякі пари кольорів не тільки сто млюютьзір, а й можутьспричинитистрес (наприклад: зеленісимволи на червономуфоні). Найкращепоєднаннякольорів шрифту та фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому. Кольорова схема має бути однаковою для всіхслайдів.

 • Слайд 10

  Будь-якиймалюнок фону підвищуєстомлюваність очей і знижуєефек¬тивністьсприйняттяінформації. Чіткі, яскравімалюнки, якішвидкозмінюються, миготять, легко вхоплюєпідсвідомість, і вони кращезапам'ятовуються.

 • Слайд 11

  Будь-якийдругоряднийоб'єкт, щорухається (анімований), знижуєякістьсприйняттяматеріалу, відвертаєувагу, порушуєїїдинаміку. Показ слайдівізфоновимсупроводженнямзвуків (пісень, мелодій) ви¬кликаєшвидкувтомлюваність, сприяєрозсіюваннюуваги і знижуєпро¬дуктивністьнавчання.

 • Слайд 12

  Додатковівимоги до зміступрезентації (за Д.Льюїсом) 

  - Кожен слайд маєвідображати одну думку. - Текст маєскладатися з коротких слів та простихречень. - Рядок маємістити 6-8 слів. - Всього на слайдімає бути 6-8 рядків. - Загальнакількістьслів не повинна перевищувати 50. - Дієсловамають бути в однійчасовійформі. 

 • Слайд 13

  - Заголовки маютьпривертатиувагуаудиторії та узагальнюватиосновніположення слайда. - У заголовках мають бути і великі, і малілітери. - Слайдимають бути не надтояскравими – зайвіприкрасилишестворюютьбар’єр на шляху ефективноїпередачіінформації. - Кількістьблоківінформаціїпід час відображеннястатистичнихданих на одному слайдімає бути не більшеніжчртири. - Підписи до ілюстраціїрозміщуютьсяпід нею, а не над нею. - Усіслайдипрезентаціїмають бути витримані в одному стилі. 

 • Слайд 14

  Дякуємо за увагу! Над презентацією працювали Михайлова Юлія та Капішинський Максим

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке