Презентация на тему "Проект на тему:“Наземно – повітряне середовище”"

Включить эффекты
1 из 29
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Проект на тему:“Наземно – повітряне середовище”". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  29
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Проект на тему:“Наземно – повітряне середовище”
  Слайд 1

  Проект на тему:“Наземно – повітряне середовище”

  Підготували Учениці 11 – Б класу Коноваленко Юлія , Махмуд Єва .

 • Слайд 2

  План

  Характеристика абіотичних факторів Пристосування живих організмів до середовища. Приклади організмів , що живуть в наземно-повітряному середовищі. Запитання для підсумку .

 • Слайд 3

  Наземно – повітряне середовище

  Наземно – повітряне середовище найрізноманітніше за своїми умовами. Абіотичних фактори: Освітленість Температура Вологість Газовий склад повітря

 • Слайд 4

  Освітлення

  У спектрі сонячного проміння виділяють три ділянки , які розрізняються за своєю біологічною дією: ультрафіолетову видиму інфрачервону

 • Слайд 5

  Ультрафіолетові промені

  Довжина хвиль до 0,29 мкм діють згубно на живу матерію , але їх майже повністю поглинає озоновий екран атмосфери , який утворюється з кисню під дією космічного опромінення . Без ньогоіснування організмів на суходолібуло б неможливим. У великих дозах негатино впливають на живіорганізми , бо спричиняютьрізнішкідливібіохімічні реакції , проте у невеликих кількостях вони необхіднітваринам , боспричиняють синтезу в шкірівітамінуD.

 • Слайд 6

  Видимі промені

  Довжина хвиль 0,41-0,74 мкмприпадає понад 50% сонячноговипромінювання , щодосягаєповерхніЗемлі . Задякиїм зеленірослини та деякіпрокаріотиздатні до фотосинтузу .

 • Слайд 7

  Інфрачервоні промені

  Довжина хвиль понад 0,75 мкм . Джерело теплової енергії для живих істот . Деякі організми (рослини , комахи , земноводні, плазуни ) використовують їх для підвищення температури тіла .

 • Слайд 8

  Відповідно до потреб в освітленості рослини поділяють на світлолюбних, тіньовитривалих та тіньолюбивих.

 • Слайд 9

  До сітлолюбних видів належать мешканці відкритих , добре освітлених місцезростань.

 • Слайд 10

  Тіньолюбні рослини

 • Слайд 11

  Тіньовитривалі рослини ,які можуть зростати як на відкритих , добре освітлених місцях , так і витримувати певний ступінь затінку

 • Слайд 12

  Відповідно до потреб в освітленості тварини поділяють на дві групи: Нічну(колірний зір не розвинений ,очі можуть мати великі розміри ,що дає змогу вловлювати навіть незначну кількість світла ). Денну(добре розвинений зір,вони здатні розрізняти кольори ,часто мають яскраве забарвлення).

 • Слайд 13

  Температура

  Відіграє важливу роль у житті організмів , бо впливає на температуру їхнього тіла . У свою чергу ,температура визначає швидкість реакцій обміну речовин: низькі температури їх гальмують , але надто високі можуть спричинити порушення структури і денатурації білків , у тому числі й ферментів. Для більшості організмів оптимальні значення температури знаходяться у досить вузьких межах - +10˚С…+30˚С . Але в неативному стані (анабіозі тощо) живі істоти здатні витримувати значно ширший діапазон температур (від-200˚ до +100˚)

 • Слайд 14

  Види , для існування яких оптимальною є низька температура , називають холодностійкими. До них належать деякі бактерії , лишайники , мохи , членистоногі тощо. Вони мають певні пристосування до існування в умовах низьких температур . У рослин – мешканців тундри , високогір’я тощо низьке стебло , яке часто стелиться по землі. В їхньому клітинному соку накопичуються цукри, що знижують точку замерзання цитоплазми . У комах це забезпечується наявністю в гемолімфі гліцерину. У теплокровних хребетних тварин добре розвинений волосяний чи пір’яний покрив або жировий прошарок , що зумовлює теплоізоляцію.

 • Слайд 15

  Теплолюбні види (термофіли) мешкають при високих температурах (до+80˚С, іноді вище)(деякі бактерії , ціанобактерії, членистоногі гарячих джерел тощо).

 • Слайд 16

  Температурні адаптації

  Пов’язані з особливостями будови білків , стійких до цього чинника , хімічною або фізичною терморегуляцією , особливостями поведінки. Терморегуляція – здатність підтримувати стале співвідношення між виробленням тепла (теплопродукції) в організмі або його поглинанням із довкілля та втратами теплової енергії.

 • Слайд 17

  Хімічна терморегуляція забезпечується збільшенням виробленням тепла у відповідь на зниження температури довкілля (скорочення м’язів). Фізична терморегуляція зумовлена змінами рівня тепловіддачі (регуляція положення волосяного чи пір’яного покриву, діаметра капілярів шкіри,потовиділення , транспірації у рослин тощо ). Фізична терморегуляція можлива і завдяки змінам у поведінці тварин , які збираються докупи , ховаються у місцях з незначним коливанням температур (нори,печери) .

 • Слайд 18

  Залежно від рівня теплопродукції тварин поділяють на теплокровних і холоднокровних. У теплокровних тварин(ссавці,птахи) він високий , а механізми терморегуляції добре розвинені , що дає змогу підтримувати температуру свого тіла на відносно сталому рівні незалежно від її значних коливань у навколишньому середовищі. У холоднокровних (безхребетні , риби , земноводні , плазуни ) рівень процесів обміну речовин значно нижчий , тому температура тіла залежить від температури довкілля , що позначається на їхній активності.

 • Слайд 19

  Вологість.

  У процесіпристосування до існування в наземно-повітряномусередовищіворганізміввиробилисяадаптації до економногоспоживаннявологиіпідтриманняїївмісту на сталомурівні.

 • Слайд 20

  Так,увищихрослинпосушливихмісцезростанькоренева система абоздатнапроникати на значнуглибину (сосна звичайна ,верблюда колючка),щодаєзмогувикористовувати підгрунтові води ,або ж добре розгалужена у поверхневих шарах ґрунту (кактуси),що забезпечуєефективневбираннявологизізначноїплощіпід час короткочаснихдощів. У них зменшуєтьсякількістьпродихів, часто листки видозмінюються на голки ,лусочки тощо ,а функцію фотосинтезу бере на себе зелене стебло(кактуси,верблюжа колючка). Деякібагаторічнірослиниздатнінакопичувативологу у листках(алое,молодило) або стеблах(кактуси ) іпотімїїекономновитрачати ( єкактуси,здатнізапасати до 3 т води ). Багаторічнітрав'янірослинипереживаютьпосушливийперіод у виглядіпідземних видозміненихпагонів(кореневищ,цибулин), тоді як їхнянадземначастинавідмирає. Дерева ікущізменшуютьвипаровування в посушливийперіод,скидаючилистя. По відношенню до вологивиділяютьтакігрупивищихрослин : вищаводяна рослинність-рослини ,якіповністюабочастковоростуть у воді(елодея,ряска,латаття) і поза воднимсередовищеміснуватинездатні. Вологолюбнірослиниіснують в умовах підвищеноївологості -на болотах,вологихґрунтахтінистихлісівтощо (росичка,зозулин льон ,бальзамін). Посухостійкірослининаселяютьпосушливімісцяіздатніпереживати сухіперіоди (ковила,типчак,кактуси). Проміжнеположенняміжвологолюбними та посухостійкиминалежитьрослинам,якізростають в умовахдостатньої,але не надлишковоїзволоженостіґрунтівіможутьвитримуватинетривалу посуху: ясен, клен, дуб тощо. 

 • Слайд 21

  Посухостійкірослини

 • Слайд 22

  Вищаводянарослинність

 • Слайд 23

  Вологолюбнірослини

 • Слайд 24

  Середтваринтакожвиділяютьвологолюбних(мокриці ,земноводні), сухолюбних(пустельнікомахи,павукоподібні,плазуни) та посухостійких(більшістьтварин).  Тваринидістаютьвологутрьомаосновними шляхами: під час пиття, зїжею та у результатірозщепленняорганічнихсполук , переважножирів. Утриманнявологи в умовахпосушливогокліматусприяютьпокриви,щозапобігаютьвипаровуванню води(кутикула комах,лусочкиплазунівтощо ). У комах особливізалозистінкизадньої кишки вбирають воду знеперетравленихрештокїжі та продуктівобміну ,завдякичому вода залишається в організмі. Тваринипосушливихмісцевостей часто активнівночі ,коли повітрявологіше та прохолодніше,наперіодтривалоїпосухи вони можутьвпадати в діапаузу. Діапауза-періодтимчасовогофізіологічногоспокоютварин ,коли у них призупиняєтьсяріст,розвиток ,знижуєтьсязагальнийрівеньобмінуречовин. Багатопустельнихтварин (комахи ,ящірки,змії ,верблюдитощо )можуть не пити воду ,вона надходить у їхнійорганізмзїжеюабоутворюєтьсявнаслідокрозщепленнязапаснихречовину тканинах; деякі (переважнокомахи )можутьвпадати в діапаузу на час найжаркішого сезону. Великіхребетнітвариниздатні на значніміграції до джерел води (слони,антилопи). 

 • Слайд 25

  Вологолюбнітварини

 • Слайд 26

  Сухолюбнітварини

 • Слайд 27

  Посухостійкітварини

 • Слайд 28

  Газовий склад повітря.

  Головнимискладовиминижніхшаріватмосфериєкисень (близько 21%),вуглекислий газ(приблизно 0,03%)та азот(майже 78%). Кисень потрібенорганізмам для забезпеченняенергією ,яка вивільняється у результатіреакційокиснення(аеробнедихання ). В умовахнестачіабоповноївідсутностікиснювиживаютьлише організми ,здатнідіставатинеобхіднуїменергію за допомогою безкисневогорозщепленняорганічнихсполук (анаеробнедихання). Підвищенняконцентраціївуглекислого газу в атмосферігальмує процесидихання ,алесприяєінтенсифікації фотосинтезу. Крім того,вуглекислий газ маєзначнутеплоємністьіпідвищує температуру атмосфери (тепличнийефект).  У повітря разом ізвикидамипромисловихпідприємств та автотранспорту потрапляютьрізнідомішки: метан,сірководень,аміак,оксидисірки та азоту,частки пилу тощо ,які негативно впливають на життєдіяльностіорганізмів,насамперед зеленихрослин.

 • Слайд 29

  Запитання

  По відношенню до світла у тварин можна виділити дві групи . Назвіть їх та охарактеризуйте . Яка різниця між теплокровними й холоднокровними організмами ? Для чого живим організмам потрібний кисень ?

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке