Презентация на тему "Суб'єкти виборчого процесу. Виборці, кандидати та інші особи"

Включить эффекты
1 из 32
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Суб'єкти виборчого процесу. Виборці, кандидати та інші особи". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  32
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Суб'єкти виборчого процесу. Виборці, кандидати та інші особи
  Слайд 1

  Суб'єкти виборчого процесу. Виборці, кандидати та інші особи

 • Слайд 2

  Виборці Кандидати Офіційні спостерігачі Довірені особи

 • Слайд 3

  виборці

 • Слайд 4

  Виборці- громадяни України, які мають право голосу на відповідних виборах, які на день проведення виборів досягли 18-річного віку і є дієздатними

 • Слайд 5

  Загальними засадами реалізації активного виборчого права є: Рівність прав виборців; Пряме виборче право; Добровільність реалізації права; Вільне виборче право; Таємне і особисте голосування;

 • Слайд 6

  Права виборця:

  Брати участь у роботі виборчих комісій як їх члена; Брати участь у проведенні передвиборної агітації, Брати участь у здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах

 • Слайд 7

  Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці (ЗУ «Про державний реєстр виборців» від 22.02.2007 № 698-V)

 • Слайд 8
 • Слайд 9

  Права виборця у відносинах з органом ведення Реєстру:

  1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру; 2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру; 3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього; 4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру; 5) звертатися до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб; 6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру; 7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру

 • Слайд 10

  кандидати

 • Слайд 11

  Вимоги до кандидатів

 • Слайд 12
 • Слайд 13
 • Слайд 14
 • Слайд 15

  Порядок реєстрації кандидата

 • Слайд 16
 • Слайд 17

  Загалом пакет документів містить такі складові: 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії; 2) копій свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу; 3) рішення вищого керівного органу партії, прийнятого відповідно до її статуту, про висування кандидатів у депутати, яке повинно містити відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, та бути засвідченим підписом керівника партії і скріпленим печаткою партії; 4) виборчого списку кандидатів у депутати від партії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією – для багатомандатного виборчого округу 5) заяв осіб, включених до виборчого списку партії, про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії із зобов'язанням у разі обрання депутатом припинити діяльність чи скласти представницький мандат; 6) автобіографій осіб; 7) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кожного кандидата у депутати; 8) по 4 фотографії кожного з кандидатів, включених до виборчого списку партії, розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді; 9) ксерокопій першої та другої сторінок паспорта громадянина України кожного з кандидатів.

 • Слайд 18
 • Слайд 19

  Виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата в разі: 1) неодноразового включення до списків; 2) відсутності документів; 3) припинення громадянства України кандидата; 4) вибуття особи, висунутої кандидатом, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку; 5) визнання особи, висунутої кандидатом, недієздатною; 6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 7) виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути обраною.

 • Слайд 20
 • Слайд 21

  Попередження оголошується у разі: 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у депутати; 2) встановлення судом при розгляді виборчого спору факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів , робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу); 3) встановлення судом при розгляді виборчого спору факту використання кандидатом у депутати, партією при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів виборчого фонду інших коштів; 4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат у депутати, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем); 5) порушення партією, кандидатом у депутати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому числі за проведення агітації після 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування.

 • Слайд 22

  Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати в разі: 1) звернення кандидата із письмовою заявою про відмову балотуватися; 2) звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії; 3) припинення громадянства України кандидата; 4) вибуття кандидата за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку; 5) визнання кандидата недієздатним; 6) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину; 8) виявлення виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом, права бути обраною.

 • Слайд 23

  Права кандидатів:

  Право висуватися як кандидат; Право брати участь у виборчому процесі; Право мати довірених осіб чи представників; Право бути присутнім при роботі виборчих комісій тощо.

 • Слайд 24

  Офіційні спостерігачі

 • Слайд 25
 • Слайд 26

  Офіційним спостерігачем

  Може бути Не може бути: виборець член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або суду, правоохоронних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу

 • Слайд 27

  Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації має право: 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії; 2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування; 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії; 4) бути присутнім з дотриманням вимог закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій; 5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень закону в разі їх виявлення; 6) складати акт про виявлення порушення закону; 7) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці; 8) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених законом; 9) реалізовувати інші права

 • Слайд 28

  Офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації не має права: 1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень; 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування

 • Слайд 29

  Представники, уповноважені особи

 • Слайд 30
 • Слайд 31
 • Слайд 32

  Довіреною особою

  Може бути Не може бути виборець член виборчої комісії, офіційний спостерігач - суб'єкт виборчого процесу, посадова особа органу державної влади чи ОМС військовослужбовець, особа рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, працівник СБУ , особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу, особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке