Презентация на тему "Современные тенденции глобализации и институциональное оформление независимого аудита "

Включить эффекты
1 из 23
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Современные тенденции глобализации и институциональное оформление независимого аудита ". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  23
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Сучасні тенденції глобалізації та інституційне оформлення незалежного аудиту і його затребуваності в середовищі компаній публічного інтересу
  Слайд 1

  Сучасні тенденції глобалізації та інституційне оформлення незалежного аудиту і його затребуваності в середовищі компаній публічного інтересу

  Виконав : студент 6 групи 4 курсу ФОАІС Івашківський М.Р.

 • Слайд 2

  Найбільш характерних ознак глобалізації процесу, що завдають імпульс позитивного впливу та сприяють прогресу економічного розвитку , виокремлюють такі: -зміщення акцентів глобальної конкуренції в бік інформаційно-комунікаційних чинників розвитку ; -переорієнтацією інвестицій на розвиток «людського капіталу»; -визнання інформації та знань пріоритетним , стратегічним та глобально конкурентоспроможним продуктом; -глобальна інформатизація та розвиток глобальної інформаційної інфраструктури як основи сучасних інтернет-послуг та використання інтернет-ресурсів; -формування єдиного фінансово-інформаційного простору, в якому в дедалі більшою мірою здійснюється не тільки економічна , а й уся діяльність людства як така .

 • Слайд 3

  Найбільш впливових тенденцій глобалізації негативного характеру в контексті економічної складової розвитку слід відзначити такі : -формування двох полюсів світової економіки , де на одному полюсі концентруються країни та корпорації – глобальні економічні лідери , на іншому полюсі – більшість країн, для котрих економічна глобалізація складає якісно нові умовирозвитку ; -закріплення усталених позицій глобального економічного прагматизму на користь корпорацій та країн – світових лідерів; -посилення нерівномірності , асинхронності та диспропорційного розвитку під впливом дедалі відчутніших глобальних кризових явищ та процесів , що продукують синергетичний ефект у складній системі «людина – природа – економіка – суспільство – цивілізація»; -поширення «кризової інфекції» через неадекватну оцінку інвесторами та кредиторами портфелів , а також ступеня достовірності існуючої інформації про стан та тенденції розвитку об’єктів інвестування в умовах інформаційної асиметричності .

 • Слайд 4

  Для України глобалізація проявляється насамперед як якісно нові умови розвитку , які обов’язково треба враховувати , щоб процес її інтеграції в глобалізований економічний простір відбувся переважно на паритетних засадах . Отже , формування та поступовий розвиток інститутів та інституційного середовища стає найважливішим чинником сталого функціонування економічних систем та суспільства в цілому.

 • Слайд 5

  Інституціоналізм у поглядах зазначеної кагорти вчених отримав назву «сталого» ,або «традиційного», з притаманним йому критичним ставленням до неокласичного підходу стосовно ринку як досконалого , саморегулювального механізму .

 • Слайд 6

  Уже з другої половини ХХ ст. інституціоналізм отримує новий імпульс розвитку щодо економічної думки, яка реалізується на рівні двох течій : - нова інституційна теорія; - неоінституційна теорія.

 • Слайд 7

  Отже , коренева система неоінституціоналізму виходить з неокласичної економічної теорії , а основні його положення можна систематизувати так : - економіка досліджується як складова соціальної системи ; - визнається обмеженість економічної раціональності індивідів; - визнається обмеженість індивідуалізму індивідів; - визнається обмеженість оптимальної поведінки індивідів; - визнається відносна змінність прихильностей – базових цінностей та настанов індивідів під впливом часу; - економічна система розглядається як система , що еволюціонує ; - крім категорій ціни та кількості теорія розглядає й інші суттєві характеристики товару (послуги) , насамперед - якість; - визначається , що транзакційні витрати завжди позитивні; - визначається знаний вплив держави на економічні процеси , зокрема те , що розміщення ресурсів та розподіл доходів здебільшого забезпечується державою.

 • Слайд 8

  Аналіз існуючих визначень поняття «інститут»

 • Слайд 9

  Характер прояву інституційних ознак та ступінь їх іманентності професійному аудиту

 • Слайд 10

  Визначення інституціональних рамок аудиту як професійної діяльності

 • Слайд 11

  Динаміка чисельності сертифікованих аудиторів станом на 01.01 за період 2008- 2012 рр.*

 • Слайд 12

  Динаміка чисельності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні станом на 01.01 за період 2008-2012 рр.*

 • Слайд 13

  Динаміка надання професійних послуг суб’єктами аудиторської діяльності в Україні за 2008-2011 рр.*

 • Слайд 14

  Динаміка доходів від виконання завдань з надання впевненості за 2008-2011 рр.*

 • Слайд 15

  Розподіл середніх доходів та кількості замовлень на виконання завдань з надання впевненості для суб’єктів господарювання за організаційно-правовими формами їх діяльності за 2008-2011 рр.*

 • Слайд 16

  Динаміка розвитку корпоративного сектору України за 2008-2012 рр.* (на початок року)

 • Слайд 17

  Прямі інвестиції (акціонерний капітал ) в Україні за видами економічної діяльності в 2012 р.*

 • Слайд 18

  Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу ) в економіку України з країн світу в 2009-2012 рр.*

 • Слайд 19

  Стан ринку аудиторських послуг в Україні за 2011 рік*

 • Слайд 20

  Регіональний розподіл показників виконання завдань з аудиту фінансової звітності в 2011 р.*

 • Слайд 21

  Структура аудиторського ризику за загальним обсягом наданих послуг у 2012 р. ) з гідно з отриманими звітами , наданими САД)*

 • Слайд 22

  Обсяг послуг , наданих об’єктам аудиторської діяльності в 2012 р. в розрізі регіонів*

 • Слайд 23

  Дякую за увагу !!!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке