Презентация на тему "Транспозондар"

Включить эффекты
1 из 10
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Транспозондар". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  10
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Транспозондар
  Слайд 1

  Транспозондар

  Орындаған: Абдрахманова С.Б Тексерген: Шайбек А.Ж

 • Слайд 2

  Жылжымалыгендер («секірмелiгендер») - ген бойыменкөше алатынқұрылымдық және генетика тұрғысынан дербес ДНҚ кесінділері. Прокариоттардабір-біріненұзындығы және құрылыс күрделілігімен ерекшеленетін 2 топ жылжымалыгендер бар: 1) инсерциялыктізбектеряғни Л5 — элементтер, ұзындықтары 1000 қос нуклеотидтергетең, құрамында тек өздерінің жылжуынақатынасатын гені бар; 2) транспозондар — 3000—20000 қос нуклеотидтердентұрады құрамында эртүрлі улызаттарға төзімділік көрсететін бірқатар гендері бар. Жылжамалыгендерэукариоттарда да көп тараған, бұл гендерторшаның генетикалыкматериальшьң 5—10% алады. Эукариоттардың Ж. г. хромосома бойынажайылған, олардың кейбіреулеріқұрылымы жағынан хромосомаға енгенретровирустаргеномынаұқсайды. Ж. г. ДНҚ бойыменжылжумеханизміәзір толығынан аныкталақойған жоқ.Болжамбойынша Ж. г. жылжурепликацияға қатынасатын белоктарды кодтайды. Ж. г. торшадакөптеген тұқым қуалайтын өзгерістер береді. Сөйтіп оларторшадатұрақсыздық пен өзгергіштік факторларқызметін атқаратындықтан эволюциядамацыздыорыналады.[

 • Слайд 3

  Транспозондар – мобильдіэлементтерменбайланысқан мутагендертүрі.Транспозондаркөлемі жүзден бірнешемың нуклеотидтергесозылады.

 • Слайд 4

  ТранспозондардепДНҚ-лы элементтерретінде геном бойыншаорынауыстырыпқозғалатын ДНҚ сегмент-інайтады. Бұл элемеенттерпрокариот-ың кейтранспозон-ысияқты инвертирленгенқайталанулармен шектелген.

 • Слайд 5
 • Слайд 6

  Мобильдіэлементтербір ДНК бөлігінен екінші ДНК бөлігіне клетка көлемінде өте алады. Бұл процестер транспозиция депаталады. Транспозондарарқылы түзілген мутагендердің 3 түрі белгілі: 1. Құрылымдық гендергеорналасқан нуклеотидтертізбегіндеөзгерістер түзіледі. 2. Транспозиция нәтижесінде түзілген ДНК үзілсе, қатемен тігіледі. 3. Транспозондаралмасқан кездекөрші нуклеотидтертізбегінеәсері өтеді.

 • Слайд 7
 • Слайд 8

  Ретротранспозондар-мобильдіэлементтердің ірікласы,олардың құрылымы кері транскрипция механизмінқолдана отыра, геномға енетінпроретровирустарға ұқсас, яғни мобильдіэлементтің РНК-матрицасында ДНК синтезделеді. Кері транскрипция тек РНК-да ДНК тізбегінің синтезінғана емесДНК-ның екіншікомплемаентарлытізбегінің синтезніскеасырады.РНКматрицасыыдырап , жойылады.Екітізбекті ДНК цитоплазмадасинтезделеді, соданядроға барыпгенмға енуімүмкін, нәтижесінде провирустүзіледі. Ретротранспазондардың мөлшері 5-8 м.ж.нқұрайды, олардың әр ұшы ұзын ұшты қайталанулармен шектелген, шамамен 300-400 жнтұрады.Біртопқа жататынтүрлі көшірмелердегі

 • Слайд 9
 • Слайд 10

  LTR-де ретротранспозондарэлементінің өзінде ендірмелер мен делецияларболуымүмкін. LTR арасындағы ДНК құрамында ашық оқылу шегі бар.Оның 1-шісі вирионның нуклеопротеиндіөзегінің 3 белоктыкомпоненттерінкодтайтынретровирустардыңgag генінеұқсас.Екіншіоқылу шегіpolвирустыгенінеұқсас және транспозиция қажет протетаза, керітранскриптаза,РНК-аза Н және интегразасияқты барлық белоктардыкодтайды.ПоицистрондымРНК-даоқылады, артынанол трансляцияланады.Үшінші оқылу шегіenvвирустыгенінеұқсас орналасқан, бірақ нуклеотидтерреттілігібасқа болыпкеледі.Ретротранспозондардың орынауыстырутәсілінің бірі –РНҚ полимераза 2 арқылы транскрипциясы.LTR құрамында транскрипция инициациясының сайттары мен полиаденилденусигналдарыболадыLTR белсендіпромоутерретіндеқызмет атқарады.ТранскрипцияLTR –дің біржағында басталып, басқа жақтан аяқталады.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке