Презентация на тему "Война глазами современных детей"

Презентация: Война глазами современных детей
1 из 19
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Война глазами современных детей" по обществознанию, включающую в себя 19 слайдов. Скачать файл презентации 12.22 Мб. Средняя оценка: 4.0 балла из 5. Для учеников 7-10 класса. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по обществознанию

Содержание

 • Презентация: Война глазами современных детей
  Слайд 1

  СШ № 67 г. ГомеляАўтар: Цапава ЮляКiраунiк: Сопат Светлана Мiкалаеуна Вайна вачамi сучасных дзяцей

 • Слайд 2

  Мэты:Яўзялагэтуютэму, тамушто мне цікава было даведаццабольшабпаходжанні і назваўмаіхвуліц. Даведаццабольшпрагерояўвайны і іхподзвігі.. Даведаццавуліцы, у гонаркагояныбыліназваныя. Гісторыюнашага Гомеля

 • Слайд 3

  Задачы: данесцілюдзям, штояныўсёяшчэпавінныпамятацьабстрашнайтрагедыі, і ні на хвіліну не павіннызабывацьабгэтым. Паважацьсваіхдзядуль, бабуль.Што такое вайна? Чамуяна так ўплывае на чалавека? Кабразабрацца ў гэтымпытанні, я вырашылазазірнуць у гісторыючалавецтва.

 • Слайд 4

  Такімчынам, я апыталашкольнікаў, людзейякія 10-20 гадоўтамускончылі школу, і пажылыхлюдзей. У ходзеапытаннябылізададзенынаступныяпытанні: Назавіце дату ВялікайАйчыннайвайны-гэтапершы, а другі-ЯкіхгерояўВялікайАйчыннайВайны вы ведаеце.

 • Слайд 5

  Высветлілася, штошкольніківедаюць добра дату пачаткувайны, але герояў да сжалениюамаль не ведаюць. Людзіскончылі 10-20 гадоўтаму школу, ведаюцьнаадваротгерояў, а вось дату пачаткувайныблытаюць. І нарэшце-то пажылыялюдзі. Гэтыялюдзіведаюцьвельмі шмат герояў, і дату пачаткувайнытаксама.

 • Слайд 6

  У змесце я раскажу вам аб Героях вайны, як пажылыхлюдзях так і зусіммаленькіхдзяцей. Размовапойдзеправуліцахмайгогорада, а гэтакжаправаенныяманументах Гомеля

 • Слайд 7

  У аднаго нашага беларускага аўтара ёсць выдатны твор- “Міколка-паравоз”. Думаю, што гэты твор можа павучыць многіх нас мужнасці і адвагі ў важны гадзіну. Гэта твор пра лёс беларускага хлопчыка Міколкі па мянушцы Паравоз, сына паравознага машыніста. Міколка-Паравоз жыве разам з бацькамі і дзедам у вагоне-вагоне. У гэтыя часы ўсё было не так то і проста і бацька Міколы трапляе ў турму, за тое, што дапамагаў падпольшчыкам. Вядома, хлопчыку крыўдна за бацьку, і ён вырашае паскардзіцца Цару на начальніка станцыі. Аднак хлопчыка збіваюць жандары прама пад партрэтам цара…

 • Слайд 8

  Для нас моладзі, ёсцьмасапавучальнайлітаратуры, якіміважныміранейбылідзеці. Як не баялісяўступіць у бой за радзіму. Я знайшлакнігупадназвай "раядом з бацькамі". янавыпушчаная ў 1991 годзе. У гэтайкнізе, сбраныкротенькиегісторыіпрарозныяподзвігі. Хай яны і невялікія, але быць не было б гэтыхподзвігаўмагчыма, што было б усёінакш ..

  Для нас моладзі, ёсцьмасапавучальнайлітаратуры, якіміважныміранейбылідзеці. Як не баялісяўступіць у бой за радзіму. Я знайшлакнігупадназвай "раядом з бацькамі". янавыпушчаная ў 1991 годзе. У гэтайкнізе, сбраныкротенькиегісторыіпрарозныяподзвігі. Хай яны і невялікія, але быць не было б гэтыхподзвігаўмагчыма, што было б усёінакш ..

 • Слайд 9

  Але гэта не шкодзіла іх сяброуству. Жора вельмі дапамагаў сваёй камандзе, ён заўсёды ішоў на разведку (бо быў самы малы) і пазнаваў расклад штабу і дамоў. Але ў гэты раз гурту не пашанцавала. У каманды быў план, яны павінны былі перайсці лінію фронту і ў тыле ворагу захапіць «языка".

 • Слайд 10

  Барыкін Емяльян Ігнацьевіч. У гонар яго названа вуліца нашага горада. Емяльян Ігнатавіч Барыкин- Герой Савецкага Саюза, сакратар Гомельскага падпольнага гаркама партыі, начальнік штаба Гомельскага партызанскага злучэння, палкоўнік.

 • Слайд 11

  У нас у Гомеліўстаноўленамемарыяльнаядошкавызначылісязагінулымсалдатам. Я лічу, штогэтаправільна, болюдзіпавінныведацьсваіхгерояў!

 • Слайд 12
 • Слайд 13
 • Слайд 14
 • Слайд 15

  Барыкiн Емельян Iгнацьевич Барыкін Емяльян Ігнацьевіч. У гонар яго названа вуліца нашага горада. Емяльян Ігнатавіч Барыкин- Герой Савецкага Саюза, сакратар Гомельскага падпольнага гаркама партыі, начальнік штаба Гомельскага партызанскага злучэння, палкоўнік.

 • Слайд 16

  Кожар Iлля Паулавiч Я жыву ў Гомелі на вуліцы Кожара. У час вайны Ілля Паўлавіч Кожар (глядзець у дадатку) ўдзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайны з ліпеня 1941 года. Ён быў адным з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага руху ў Беларускай ССР.

 • Слайд 17

  ВуліцаГалавацкага, Не мала вядомаявулiца.Увыцці час ГалавацкагаРыгорМацвеевічбыўудзельнікамвызваленняБеларусі ад нямецка-фашысцкіхзахопнікаў .. Удзельнічаў у вызваленніГомельскайвобласці.

 • Слайд 18

  Да вайныгэтабылісамыязвычайныядзяўчынкі і хлопчыкі. вучыліся, дапамагалістарэйшым, гулялі, разбівалінасы і каленкі. іхімёныведалітолькіродныя, аднакласнікі і сябры.прыйшлагадзіна-яныпаказалі, якімвелізарнымможастацьмаленькаедзіцячаесэрца, каліразгараецца ў ім святая любоў да радзімы і нянавісць да яеворагам.хлапчукі і дзяўчынкі. на іхдалікатныяплечы легла цяжарневагод, бедстваў, гараваенныхгадоў. І не сагнулісяяныпадгэтайцяжарам, сталімацней духам, мужней, мацнейшая.

 • Слайд 19

  Дзякуй за ўвагу!

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке