Презентация на тему "Презентация пляжі Турбова"

Включить эффекты
1 из 20
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Презентация пляжі Турбова" по химии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  20
 • Слова
  химия
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  ДОСЛІДЖЕННЯ НАЙМАСОВІШИХ КУПАННЯ смт

 • Слайд 2

  СТАНУ ВОДОЙМ МІСЦЬ ЖИТЕЛІВ ТУРБОВА

 • Слайд 3

  Автор проекту: ХавчукМарина Миколаївна - учениця 11-А класуТурбівської СЗШ І - III ступенівсмт Турбова Липовецького району Вінницькоїобласті Керівник проекту: вчительхіміїТурбівської ЗШ І-ІІІ ступенів – Стасенко Т.М. Місцевиконання проекту: місцякупанняжителівсмт Турбова, кабінетхіміїТурбівськоїЗШ І-ІІІ ступенів Тип проекту: інформаційно-дослідницький, монопроект.

 • Слайд 4

  Мета проекту: - визначити екологічний стан води наймасовіших місць купання населення в смтТурбові; - привернути увагу до даної проблеми; - ознайомити учнів школи із результатами дослідження. Завдання проекту: проаналізувати різноманітні інформаційні джерела про вплив води на організм людини; з’ясувати вплив води на здоров’я людини; встановити, яким місцям купання школярі надають перевагу; визначити та проаналізувати екологічні проблеми по даній темі проекту; розвивати бережливе ставлення до природи рідного краю, оточуючого середовища.

 • Слайд 5

  Заходи реалізації: збір інформації з даної тематики; проведення анкетування серед учнів 8-11 класів; проведення органолептичного та хімічного аналізів води з різних місць купання жителів Турбова; проведення круглого столу з метою розроблення рекомендацій; підготовка практичних рекомендацій для учнів школи. Очікувані результати (прогнозування): матеріали про історію ставу; соціологічне опитування: аналіз анкетування учнів; екологічний стан води різних місць купання населення смтТурбова(фізичне та хімічне дослідження); створення роздаткового матеріалу «Де найкраще купатися в смтТурбові?»; виховання екологічного мислення школярів.

 • Слайд 6

  ЦІННІСТЬ ВОДИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

  Вода - важливий природний ресурс Вимоги до якості води Вода - це одна з найбільшпоширенихречовин на Землі і найпоширеніша на Землірідина. У хімічному складі води виділяють такі групи: Головні йони (макроелементи) Біогенні речовини Органічні речовини Розчинні гази Мікроелементи Йони Гідрогену Оцінкаякісного та кількісного стану природних вод передбачаєвизначення низки фізичних, у тому числі і фізико-хімічних, властивостей, хімічногоскладу, а такожідентифікаціюживихорганізмів, для якихвода є життєвимсередовищем. До фізичнихвластивостейприродних вод належать: температура, густина, запах, смак і присмак, забарвленість, колір, прозорість, каламутність (мутність), осад, сухийзалишок. До хімічнихналежать показники: газового режиму (розчиненийкисень, біохімічне і хімічнеспоживаннякисню, насиченістьсірководнем, метаном, азотом), вмістубіогеннихсполук (азотовмісних, фосфатних); заліза і марганцю, кальцію та магнію, хлоридів і сульфатів, а такожтвердості, кислотності та ін..

 • Слайд 7

  Вплив забрудненої води на організм людини

 • Слайд 8

  Вплив забрудненої води на організм людини

 • Слайд 9

  СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Серед учнів ТурбівськоїЗШ І-ІІІ ступенів було проведено соціологічне опитування з метою визначення наймасовіших місць купання жителів селища. В опитуванні взяли участь учні 7-11 класів Турбівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Всього опитаних - 120 чоловік. Результати соціологічного опитування наведені у таблицях 1-5.

 • Слайд 10

  Соціологічне дослідження(діаграми)

 • Слайд 11

  ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ПЛЯЖІВ СМТ ТУРБОВА1. Визначення фізичних показників води

  Визначення вмісту зважених частинок Визначення запаху

 • Слайд 12

  Визначення кольору Визначення прозорості

 • Слайд 13

  Обробка результатів дослідження фізичних показників води і висновки

  Висновки: Результати дослідження фізичних показників води із наймасовіших місць купання жителів Турбова показали , що найчистіша вода в кар’єрі, який залишився від добування каоліну; занепокоєння викликає вода із р.Вільшанки – запах технічного походження. Також не дуже сприятлива ситуація складається на р.Десенці - землистий запах, оскільки річка в місці купання є замуленою.

 • Слайд 14

  2. Визначення якості води методами хімічного аналізу

  Водневий показник (рН ) води Визначеннянітратів і нітритів

 • Слайд 15

  Визначення хлоридів Визначеннясульфатів

 • Слайд 16

  Визначенняфосфат-іонів Визначеннянаявностіуводімікроорганізмів Результатиспостережень: при доливаннірозчину перманганату калію у річкову воду спостерігаєтьсяпобурінняостанньої. Отже у річковійводі є мікроорганізми у великійкількості

 • Слайд 17

  Обробкарезультатівхімічногоаналізу води та висновки

  Висновки: Результати хімічного аналізу води наймасовіших місць купання жителів смтТурбова показали , що найменш забрудненою водою є вода в районі дамби на р.Десенка. Тут найнижчий вміст хлоридів. В усіх інших місцях ситуація однакова, тобто високий вміст іонів хлору, в районі р.Вільшанка спостерігається незначна кислотність води, а в районі р.Десенка –лужність. За іншими показниками вода відповідає нормам.

 • Слайд 18

  Рекомендації щодо місць , де можна купатисяжителям смтТурбова:

  В смтТурбові найчистішими з точки фізичного і хімічного дослідження води є пляжі в районі дамби на р.Десенці та в районі каоліногокар’эру. В районі каолінового кар’єру слід облаштувати місця для відпочинку. Залучити працівників Іллінецької санепідемстанції для визначення наявності хвороботворних бактерій у водоймах селища, особливо в червні та липні, в період наймасовішого цвітіння води.

 • Слайд 19

  Рекомендаціїщодостворення комфортного середовищанаймасовішихмісцькупанняжителівсмтТурбова:

  Озелененняприбережноїтериторії. За рахунокозелененняможнабагаточоговиправити в існуючійситуації ставу, зокремарозмиваннядамби. Облаштуванняпляжів. Є перспективною передумовою для створеннякомфортних умов відпочинкужителів селища біляводойм. Підтриманнячистоти в наймасовішихмісцяхкупання. Чистота є необхідним фактором для утворення комфортного середовища. Пропаганда екологічноїкультуринаселеннячерез екологічніконкурси, агітаціїта акції. Розробкароздатковогоматеріалу «Де найкращекупатисяв смтТурбові?»

 • Слайд 20

  Розробкароздатковогоматеріалу«Де найкращекупатися в смтТурбові?»

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке